4/2009

Verkko muuttaa tapaamme viestiä

Hanna-Kaisa Desavelle

Samalla kun visioimme tulevaisuuden teknologisia mahdollisuuksia villistikin,
muuttuvat aikaisemmat teknologiat osaksi arkeamme emmekä enää huomaa
niitä. Onhan kahvinkeitinkin teknologiaa, Desavelle huomauttaa.

Tulevaisuudessa teknologia mahdollistaa yhä erilaisempia kommunikoinnin ja kuluttamisen muotoja mutta voi olla, että emme lopulta edes huomaa muutosta.

Digitalisoituminen ja globalisoituminen ovat johtaneet kuluttaja- ja viestintäkentän pirstaloitumiseen. Medioita käytetään pinnallisemmin ja yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Muutos ei ehkä kuitenkaan ole niin totaalinen kuin on ajateltu.

- Vaikka verkkomediat voimistuvat, on edelleen tilausta ja tarvetta hyvin toimitetuille radio- ja tv-ohjelmille ja perinteiselle medialle, sanoo TTY:n tutkija Hanna-Kaisa Desavelle.

Desavelle on tammikuusta alkaen TTY:n edustajana Helsingin kauppakorkeakoulun vetämässä COBI (Consumer Behaviour in Information Society) - tutkimushankkeessa. Hanke tarkastelee markkinoiden muutosta, erityisesti digitalisoitumisen ja globalisoitumisen vaikutusta media-alan palveluihin sekä kuluttajien media- ja viestintäkäyttäytymiseen.

Kuluttamisen ja tuottamisen rajat hämärtyvät

Ihmiset muodostavat verkossa löyhiä yhteisöjä esimerkiksi harrastusten ympärille. Samalla nämä yhteisöt ovat merkittäviä mielipidevaikuttajia, ja niiden toiminnan seurauksena muotoutuu uusia tapoja käyttää mediaa.

- Myös passiivinen medioiden ja teknologian käyttö lisääntyy. Harva ajattelee olevansa median kuluttaja kirjautuessaan Facebookiin. Ilmiöt kotiutuvat osaksi arkeamme, Desavelle toteaa.

Muutos pirstaloi kuluttajakenttää. Verkon lisäksi muutoksen taustalla on keskustelun kehittyminen. Ihmiset ovat jo aiemminkin olleet kuluttajina monitahoisempia kuin heistä tehdyt mallit. Nyt kehitys on vain voimistunut.

- Kulttuurisivut päivittäin lukeva ihminen voi aivan hyvin katsoa Big Brotheria, kuvaa Desavelle tilannetta.
Mediakeskeisyyden ja viestinnällisyyden kasvu vaikuttaa media-alan yrityksiin ja palveluihin.

- Media-alan yrityksistä tulee enemmän tiedon jalostajia ja välittäjäyrityksiä markkinoiden ja yritysten rajapintaan, Desavelle sanoo.

Perinteinen mainostilan myynnin merkitys vähenee. Verkkoyhteisöissä nuuskiminen sekä trendejä ja kulttuurisia merkityksiä koskevan tiedon tuottaminen ja suodattaminen tulee tärkeämmäksi.

Kuluttajat ovat aktiivisia kanssatuottajia. Tuotteet, brändit ja palvelut elävät ihmisten käsissä: kuluttajat omaksuvat, neuvottelevat ja muokkaavat niihin liittyviä merkityksiä.

Verkko ei jyrää kohtaamista kasvokkain

Desavellen näkemyksen mukaan esimerkiksi koulutuksessa ja oppimisessa verkon merkitys kasvaa, mutta muutokset ovat hitaita. Verkko-oppijat suorittavat tenttinsä edelleen valvotuissa saleissa paperille käsin kirjoittamalla.

Yksi iso trendi on paikallisuuden nousu ja globaalin ohella.

- Globaalit, ajasta ja paikasta riippumattomat ja rajattomat ostosmahdollisuudet lisääntyvät. Mutta myös paikallisen merkitys kasvaa. Esimerkiksi lähiruoan suosio kasvaa edelleen.

Tietoverkosta ei Desavellen mukaan tulisi puhua irrallisena, sillä ihmiset muodostavat verkon. Kaikkien verkon tarjoamien mahdollisuuksien kompastuskivenä on, että niiden olisi tarjottava vähintään yhtä paljon kuin perinteiset sosiaaliset kontaktit meille antavat.

- Niin kauan kuin verkko ja mobiilipalvelut ovat rajoittuneet hinnan, saatavuuden tai nopeuden takia, ne eivät tule syrjäyttämään perinteisiä tapojamme toimia, Desavelle toteaa.

 

Teksti: Antti Routto
Kuva: Petri Laitinen


 

Kerro kaverille
Roistoaalto on merimiehen painajainen ja tutkijan unelma
Roistoaalto on merimiehen painajainen ja tutkijan unelma
4/2009
Roistoaalto on merimiehen painajainen ja tutkijan unelma
Bosch Rexroth luottaa TTY:n digitaalihydrauliikan osaamiseen
Bosch Rexroth luottaa TTY:n digitaalihydrauliikan osaamiseen
4/2009
Bosch Rexroth luottaa TTY:n digitaalihydrauliikan osaamiseen
Alan Thompson: "Opettaminen on elämäntapa"
Alan Thompson: "Opettaminen on elämäntapa"
4/2009
Alan Thompson: "Opettaminen on elämäntapa"
 
4/2009
 
4/2009
 
4/2009
 
4/2009
 
4/2009
 
4/2009
 
4/2009

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi