3/2009

Tieto on talousmoottorin polttoaine

Erkki KM Leppävuori

"Pidän TTY:tä varsin dynaamisena yliopistona.
Joissakin teemoissa ollaan kansainvälisestikin
katsoen eturivissä. Ja laajat sekä hyvin
toimivat verkostot vielä lisäävät yliopiston
vahvuutta", arvioi Erkki KM Leppävuori.

Erkki KM Leppävuori uskoo, että tiedemaailmalla on tärkeä rooli, kun meneillään oleva vaikea taloustilanne käännetään ja Suomi saatetaan nousukiitoon.

TTY-säätiön hallituksen puheenjohtajan, VTT:n pääjohtajan Erkki KM Leppävuoren mukaan tiede- ja teknologiapolitiikalla tavoitellaan ensisijaisesti elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamista.

Kilpailukyvyn paranemisen hän taas uskoo johtavan tärkeiden taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden, kuten työllisyyden ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin myönteiseen kehittymiseen.

- Innovaatiotoiminta nähdään pienen Suomen keskeiseksi tulevaisuudentekijäksi. Suomessa teknologisen tutkimuksen kytkentä elinkeinoelämään on erinomaista ja tätä pidetään innovaatiojärjestelmämme yhtenä vahvuutena. Uusi tieto on talousmoottorin polttoaine.

Nyt tarvitaan uskallusta

Parhaillaan on meneillään melkoinen myllerrys innovaatiojärjestelmässämme. Yliopistorakenteita rukataan, ammattikorkeakoulujen roolia pohditaan ja julkisen tutkimustoiminnan uudelleenorganisointi on piirustuspöydällä.

Leppävuoren mukaan yliopistojen yhteistyön tiivistäminen ja strategisen ajattelun tehostaminen ovat oikeita suuntia, mutta nyt pitää olla uskallusta toteuttaa uudistukset kunnolla.

- Yliopistoilla, ammattikorkeakouluilla sekä tutkimus- ja teknologiaorganisaatioilla on tulevaisuudessakin omat merkittävät roolinsa. Mutta on selvää, että toimintoja voidaan vielä tehostaa ja tekemisen ja tuotosten laatua parantaa.

- Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tulee olla läheistä. Suurimmat erot näiden toiminnassa ovat kuitenkin siinä, että tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden ydintoimintaa ovat elinkeinoelämälle tarjottavat palvelut, kun taas yliopistoille nämä ovat perifeerisiä aktiviteetteja, jotka voivat olla ristiriidassa niiden ydintoiminnan eli opetuksen ja tutkimuksen kanssa.

KUKA? Erkki KM Leppävuori

  • Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) pääjohtaja
  • Toiminut aiemmin VTT:n rakennustekniikan yksikön johtajana ja työskennellyt johtajana myös Rautaruukki Oy:ssä
  • Eurooppalaisten tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden yhdistyksen EARTO:n
  • puheenjohtaja
  • TKK:n kunniatohtori
  • Harrastaa golfia. Hän on ollut sekä Suomen golfliiton hallituksen jäsen ja puheenjohtaja että vastaavien kansainvälisten järjestöjen hallituksissa

Säätiön hallitus sparraajaksi TTY:lle

Leppävuori valittiin Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön hallituksen puheenjohtajaksi elokuussa 2009. Hallitukseen hän kertoo lähteneensä opetusministeriön pyynnöstä.

- Keskusteltuani ministeri Henna Virkkusen kanssa olin valmis haasteeseen. Olen ollut pitkään mukana tiede- ja teknologiapoliittisessa pohdinnassa ja tarkastellut näitä monelta eri kantilta niin tutkimus- kuin yrityselämänkin näkökulmasta.

Leppävuori uskoo, että säätiöhallitus voi laaja-alaisella kokemuksellaan ja osaamisellaan tuoda paljon lisäarvoa TTY:n tulevaan kehitykseen.

- Voimme osaltamme auttaa yliopistoa pysymään mukana ympäröivän maailman hektisessä muutoksessa. Toisaalta voimme mahdollisuuksiemme mukaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että TTY:n näkökulma otetaan vakavasti huomioon resurssien jaossa.

Hallitus päättää muun muassa TTY-säätiön strategiasta, toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista. TTY:n säätiömuotoinen toiminta alkaa uuden yliopistolain voimaantulon myötä 1.1.2010.

- Haluan korostaa sitä, että vaikka TTY -säätiön hallitus onkin valittu niin sanotuista yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä, hallitus on kuitenkin kiinteä osa yliopistoyhteisöä ja samalla sen autonomiaa.

Tiede- ja teknologiapolitiikan konkari

Leppävuori on työskennellyt tieteen ja teknologiapolitiikan parissa jo pitkään. Hän on toiminut VTT:n pääjohtajana vuodesta 1999 ja sitä ennen VTT:n rakennustekniikan yksikön johtajana.

Ylioppilaaksi hän kirjoitti Varkaudessa, joka on myös hänen lapsuuden kotikaupunkinsa. Sittemmin tie vei Helsinkiin. Vuonna 1974 hän valmistui Teknillisestä korkeakoulusta rakennustekniikan diplomi-insinööriksi ja vuonna 1977 tekniikan lisensiaatiksi.

 

Teksti: Tuuli Laukkanen
Kuva: Sami Helenius 

Kerro kaverille
Länsimaalainen haluaa erottua, aasialainen sulautua
Länsimaalainen haluaa erottua, aasialainen sulautua
3/2009
Länsimaalainen haluaa erottua, aasialainen sulautua
Uusia navigointiratkaisuja sisätiloihin ja keskustoihin
Uusia navigointiratkaisuja sisätiloihin ja keskustoihin
3/2009
Uusia navigointiratkaisuja sisätiloihin ja keskustoihin
Vaihtaisitko julkisiin?
Vaihtaisitko julkisiin?
3/2009
Vaihtaisitko julkisiin?
Kerran teekkari, aina teekkari
Kerran teekkari, aina teekkari
3/2009
Kerran teekkari, aina teekkari
 
3/2009
Järjestelmäjohtamisen huippukoulutusta yrityksille
Järjestelmäjohtamisen huippukoulutusta yrityksille
3/2009
Järjestelmäjohtamisen huippukoulutusta yrityksille
Nanomateriaali pitää ikkunat puhtaina
Nanomateriaali pitää ikkunat puhtaina
3/2009
Nanomateriaali pitää ikkunat puhtaina
Netti-Nysse vei tamperelaista osaamista Eurooppaan
Netti-Nysse vei tamperelaista osaamista Eurooppaan
3/2009
Netti-Nysse vei tamperelaista osaamista Eurooppaan

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi