3/2009

Järjestelmäjohtamisen huippukoulutusta yrityksille

Nyt ensikertaa Suomessa

Opiskelijoita ryhmätöissä

(kuva: Petri Laitinen)

Yrityksille suunnattu uusi Järjestelmäjohtaminen verkostotaloudessa -koulutusohjelma on lajissaan ensimmäinen Suomessa. Tähän asti yritykset ovat hakeneet systeemijohtamisen huippukouluksensa ulkomailta, erityisesti Englannista ja USA:sta.

Koko 2000-luvun ajan yritysten kilpailukyvyn parantajaksi on perätty niiden valmiutta nousta verkostoissaan tärkeämpiin rooleihin, isompien kokonaisuuksien hallitsijoiksi. Haaste on kova, sillä integraattorivastuun tai verkostojohtajuuden ottaminen vaatii yritykseltä uudenlaista ajattelua, uutta osaamista ja uusia työkaluja.

Kaivattuja uudistumisen välineitä systeemiajattelun lähtökohdista tarjoaa kolmen teknillisen yliopiston yhteinen, yrityksille suunnattu koulutusohjelma Järjestelmäjohtaminen verkostotaloudessa. Koulutus järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa.

Systeemiajattelulla voidaan parantaa kilpailukykyä

Koulutusohjelman johtaja, professori Risto Ritala Tampereen teknillisestä yliopistosta näkee, että systeemiajattelussa (Systems Thinking) ja sitä tukevissa työkaluissa ja suunnittelukäytännöissä (Systems Engineering) on merkittävä potentiaali, kun haetaan keinoja parantaa yritysten toimintaa ja kilpailukykyä verkottuneessa toimintaympäristössä.

- Onpa kyse sitten yritysverkostosta tai fyysisestä järjestelmästä, molempiin liittyvät tietyt ilmiöt ja lainalaisuudet. Ne ovat dynaamisia kokonaisuuksia, joissa asioiden välillä on viiveitä ja takaisinkytkentöjä ja niistä johtuvaa epävarmuutta. Ihmisen intuitio ei ole näissä asioissa kovin hyvin kehittynyt, ja siksi yrityksissä tarvitaan käytännön päätösten selkänojaksi välineitä järjestelmälliseen ilmiöiden tarkasteluun ja ymmärtämiseen, Ritala sanoo.

Insta Defsec: osaamisen kehittäminen strateginen asia

Yksi systeemiajattelun soveltajista Suomessa on Insta-konserniin kuuluva Insta Defsec.
Yrityksen toimialaa ovat muun muassa vaativat puolustusjärjestelmät ja turvallisuuskriittiset järjestelmät.

Insta Defsecin kehittämis- ja liiketoimintajohtaja Esa Einola kertoo, että työ monimutkaisissa kansainvälisissä järjestelmähankkeissa on yritykselle arkipäivää, ja järjestelmäintegraattorin roolikin tuttu.

- Tarve systeemiajattelun mukaiseen koulutukseen tulee käytännön liiketoiminnan tarpeesta vahvistaa osaamista ja systematisoida organisaation toimintatapoja. Johtamisosaamisen ja menetelmäosaamisen kehittäminen nähdään meillä strategisena asiana. Siksi koulutukseen osallistuu samalla kertaa useita henkilöitä, jotka tulevat eri liiketoimintayksiköistä. Näin joudutamme uusien toimintatapojen omaksumista koko organisaatiossa.

 

Järjestelmäjohtaminen verkostotaloudessa

Koulutusohjelma on suunniteltu liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen sekä projektitoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille, joilla on jo useamman vuoden työkokemus ja perehtyneisyyttä laajoihin hankinta-, tuotekehitys- tai toimitusprojekteihin.

Koulutus alkaa marraskuussa 2009 ja päättyy kesäkuussa 2010. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech, Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus Dipoli ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Saila Leivo, Edutech, puh. 040 569 8835, saila.leivo@tut.fi
Projektipäällikkö Eva Holmqvist, TKK Dipoli, puh. (09) 451 5608, eva.holmqvist@tkk.fi

Esite:
www.tut.fi/edutech
www.dipoli.tkk.fi/johtaminen/jarjestelmajohtaminen

 

Kerro kaverille
Länsimaalainen haluaa erottua, aasialainen sulautua
Länsimaalainen haluaa erottua, aasialainen sulautua
3/2009
Länsimaalainen haluaa erottua, aasialainen sulautua
Uusia navigointiratkaisuja sisätiloihin ja keskustoihin
Uusia navigointiratkaisuja sisätiloihin ja keskustoihin
3/2009
Uusia navigointiratkaisuja sisätiloihin ja keskustoihin
Vaihtaisitko julkisiin?
Vaihtaisitko julkisiin?
3/2009
Vaihtaisitko julkisiin?
 
3/2009
Kerran teekkari, aina teekkari
Kerran teekkari, aina teekkari
3/2009
Kerran teekkari, aina teekkari
 
3/2009
Nanomateriaali pitää ikkunat puhtaina
Nanomateriaali pitää ikkunat puhtaina
3/2009
Nanomateriaali pitää ikkunat puhtaina
Netti-Nysse vei tamperelaista osaamista Eurooppaan
Netti-Nysse vei tamperelaista osaamista Eurooppaan
3/2009
Netti-Nysse vei tamperelaista osaamista Eurooppaan

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi