2/2009

Yliopistoallianssi:
Kärkialoilla maailman huipulle

Yliopistojen välinen kilpailu kiristyy jatkuvasti. Yliopistoallianssin hallituksen puheenjohtaja, ministeri Christoffer Taxell muistuttaa kuitenkin, että parhaat ja kiinnostavimmat opinahjot vetävät puoleensa lahjakkaita opiskelijoita ja tutkijoita myös jatkossa. Yhdistämällä kolmen itsenäisen yliopiston voimat Yliopistoallianssi pyrkii nostamaan tutkimuksensa ja koulutuksensa tason kansainväliseen eliittiin.

Taxell Christoffer

Yliopistoallianssi on Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen
yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyökonsortio. Allianssiin
kuuluvat itsenäiset yliopistot harjoittavat yhteistyötä ja työnjakoa
koulutuksessa, tutkimuksessa ja tukipalveluissa. Allianssi on
Suomen laajin yliopistollinen kokonaisuus. Kuva: TTY:n kuva-arkisto

Mikä on näkemyksenne mukaan tämän hetken olennaisin yliopistoihin vaikuttava muutostekijä?

Niitä on monia, mutta keskityn yhteen, ja se on kansainvälistyminen. Suomalaisessa yliopistokeskustelussa unohdetaan joskus, että yliopistot toimivat monella tavalla mukana globaalissa kilpailussa ja maailmassa. Panostukset tutkimukseen ja koulutukseen ovat lisääntyneet sellaisissakin maissa, joissa niihin ei aikaisemmin ole kovin paljon satsattu.

Suomalaisissakin yliopistoissa eletään nyt keskellä prosessia, jossa tapahtuu monia rakenteellisia, yhteistyöhön ja työnjakoon perustuvia muutoksia. Arvioisin, että kymmenen vuoden päästä suomalainen korkeakoulukenttä on huomattavan erinäköinen kuin nyt.

Mihin Yliopistoallianssi asemoituu Suomen yliopistokartalla ja mitkä ovat sen vahvuudet?

Itsenäisten yliopistojen välinen allianssi on maassamme uusi ja erittäin mielenkiintoinen tapa harjoittaa yliopistojen välistä yhteistyötä. Tällaisesta ei Suomessa ole aikaisempaa kokemusta, muualla kylläkin. Tällä hetkellä olemme kuitenkin vasta käynnistysvaiheessa, joten tarkkojen karttakoordinaattien määrittäminen on toistaiseksi vaikeaa.

Yliopistoallianssin strategiassa lukee, että vuonna 2015 se on "sisällöllinen ja toiminnallinen kokonaisuus, joka on kansainvälisesti kiinnostava ja yltää kärkialoillaan maailman huipulle" sekä "Suomen johtava tiedekeskittymä, joka on profiloitunut huippututkimuksen, yliopistokoulutuksen, innovaatioympäristöjen kehittäjäksi ja joka näkyy kansainvälisesti yhtenä vahvana koulutus- ja tutkimuskokonaisuutena." Strategian kuvaamaan tilaan päästään, kun pystymme voimat yhdistämällä nostamaan sekä tutkimuksen että myös tarjoamamme koulutuksen tasoa ja näkyvyyttä.

Haluamme selvittää, missä allianssi voi yhdessä olla vahva, ja löytää niitä risteyskohtia, joissa syntyy täysin uutta osaamista.

Mitä muutoksia Yliopistoallianssi tuo mukana oleville yliopistoille?

Uusi rakenne ja uudenlaiset hallinnolliset ratkaisut luovat parempia edellytyksiä keskittyä siihen, minkä kukin parhaiten osaa. Toivonkin, että mukana olevat yliopistot pystyvät yhdessä löytämään ratkaisuja, jotka johtavat siihen, ettei kaikkien tarvitse tehdä kaikkea. Kun työnjako on selvä, yliopistoille avautuu mahdollisuuksia käyttää resursseja sellaisiinkin asioihin, joihin ne eivät tänä päivänä ole riittäneet.

Olen myös hyvin viehtynyt Tampereen yliopiston kanslerin Jorma Sipilän esittämiin näkökohtiin Yliopistoallianssin kansainvälisestä roolista. Jos allianssiin kuuluvat kolme yliopistoa näkyvät entistä voimallisemmin saman sateenvarjon alla, niiden näkyvyys kasvaa ja allianssista voi tulla kansainvälisestikin hyvin merkittävä tekijä. Hyvänä esimerkkinä tästä on muun muassa Kalifornian valtionyliopistojen muodostama verkosto, johon kuuluu kymmenen itsenäistä korkeakoulua.

Miten luonnehtisitte niitä erityispanoksia, jotka jokainen kolmesta yliopistosta tuo allianssiin?

En halua edes yrittää määritellä niitä. Niiden määritteleminen ja niistä päättäminen lähtee yliopistoista itsestään ja yliopistojen välisestä mielekkäästä yhteistyöstä. Allianssin hallituksen pääasiallinen tehtävä ei ole istua määräilemässä muita vaan edistää muutoksia ja luoda tilaa uusille mahdollisuuksille.

Christoffer Taxell

Miten uusi yliopistolaki vaikuttaa allianssin kehitykseen?

Uudistus ei oman käsitykseni mukaan ole kovin radikaali eikä kaikilta osin myöskään niin merkittävä kuin isot otsikot antavat ymmärtää. Yliopistojen autonomia lisääntyy talouden ja hallinnon muttei niinkään substanssin puolella. Laki saattaa jollakin tavoin edistää joustavaa resurssien käyttöä, mutta Yliopistoallianssin päätöksentekoon se ei suoranaisesti vaikuta. Lainsäädäntöhän ei sinänsä luo mitään, se vain muodostaa puitteet viisaalle päätöksenteolle.

Miksi lahjakas nuori Suomesta tai ulkomailta valitsisi vuonna 2015 opiskelupaikakseen jonkin Yliopistoallianssin korkeakouluista?

Nykyisen väestökehityksen valossa silloin tulee olemaan runsaasti kilpailua opiskelijoista, mikä on vielä toistaiseksi melko uusi tilanne. Parhaat ja kiinnostavimmat opinahjot houkuttelevat kuitenkin aina luokseen opiskelijoita ja tutkijoita. Siksi tavoitteena on, että vuonna 2015 Yliopistoallianssi yltää valitsemillaan kärkialoilla maailman huipulle.

Millaisena näette oman roolinne Yliopistoallianssin kehitystyössä?

Olin vetäjänä työryhmässä, jonka perusteella allianssipäätös tehtiin, ja siellä sanoin toimivani lähinnä jonkinlaisena moderaattorina. Määrittelisin Yliopistoallianssin hallituksen puheenjohtajan roolin samansuuntaisesti. Koska allianssi on itsenäisten organisaatioiden muodostama kokonaisuus, yliopistojen oma päätöksenteko ja rehtorit ovat kaikissa muutoksissa keskeisimmässä roolissa. Moderaattorin tehtäväksi jää kantaa huolta siitä, että asiat myös tapahtuvat.

Henkilökohtaisesti Yliopistoallianssin hallitustyö kiinnostaa minua etenkin siitä syystä, että se edustaa uutta ajattelua. Haluan myös olla edistämässä sitä, että osaaminen Suomessa kehittyy. Koulutus ja osaaminen on tehokkain tapa muuttaa maailmaa.

 

Teksti: Jukka Holopainen
Kuva: Petri Juntunen

Kerro kaverille
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
2/2009
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
Erilainen ympäristönsuojelija
Erilainen ympäristönsuojelija
2/2009
Erilainen ympäristönsuojelija
 
2/2009
Energiatehokkuutta lähiöiden korjaamiseen
Energiatehokkuutta lähiöiden korjaamiseen
2/2009
Energiatehokkuutta lähiöiden korjaamiseen
 
2/2009
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
2/2009
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
2/2009
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
 
2/2009
 
2/2009

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi