2/2009

Oikea hetki rakentaa
tulevaisuuden kilpailukykyä

Festia

Teknis-taloudellisen tiedekunnan kesäseminaari
"Mitä taantuman jälkeen?" järjestettiin TTY:n Festiassa 5.6.2009.

Seminaarissa pureuduttiin talouden lamaan ja sen vaikutuksiin, ja
pohdittiin, minkälaista osaamista Suomi tarvitsee kun lama on tällä
erää ohi. Alustajina toimivat johtaja Henry Nieminen (Logica oy),
johtaja Sari Salojärvi (Johtamistaidon opisto, JTO), toimitusjohtaja
Tommi Rasila (Tampereen kauppakamari) ja suunnittelupäällikkö
Lauri Helke (VR Oy). Seminaariin osallistui liki sata kuulijaa.

Tampereen teknillisen yliopiston teknis-taloudellisen tiedekunnan kesäseminaarissa pohdittiin, miten yritykset selviävät taantuman yli ja ovat iskussa kun nousu taas alkaa.

EK:n taloudellisen luottamuksen indeksi on syöksynyt rajusti alas. Edellisen kerran näin on tapahtunut Suomessa 90-luvulla, globaalisti öljykriisin aikaan 70-luvulla.

- Markkinatilanne on haastava. Useimmat yritykset reagoivat muuttuneisiin olosuhteisiin odotetulla tavalla: kuluja leikataan, yrityksen kassavirtoja pyritään hallitsemaan ja tuottavuutta tehostetaan, myös irtisanomisin, analysoi Henry Nieminen Logica Oy:stä

- Talouden vaihtelut ovat osa kokonaisuutta. Välillä vaikutukset ovat suurempia, ja välillä vaikutukset ovat vähäisempiä ja kapeammalle sektorille kohdistuvia, kuten 2000-luvun alun tietotekniikan alan taantumassa. Tampereen seudulla tärkeintä liiketoimintaosaamista on yhteistyö ja vahva vienti, toimitusjohtaja Tommi Rasila Tampereen kauppakamarista kuvaili.

Asenne ratkaisee

Nieminen haastoi kuulijat kuitenkin pohtimaan taantumaa toisesta näkökulmasta: mitä teet kun myrsky nousee? Hänen mukaansa viisas yritys rakentaa silloin tuulimyllyjä, ei suojia. Taantumasta selvitäkseen yritysten tulisi siis pohtia tulevaa kilpailukykyään ja panostaa sen rakentamiseen. Nopeat päätökset ja sopeutuminen muuttuvaan toimintaympäristöön erottaa selviytyjät muista.

- Eri toimijoiden perinteiset markkina-asemat muuttuvat nyt nopeasti. Muuntautuminen lähtee asiakkaiden ja markkinoiden ymmärtämisestä sekä heikkojen ja vahvojen signaalien havainnoinnista ja testaamisesta.

Myös Johtamistaidon opiston johtajan Sari Salojärven mukaan edellisistä taantumista selvinneet, kannattavat kasvuyritykset olivat osanneet muuttaa toimintaansa ennakoiden. Toiminnan painopisteet olivat muuttuneet taantumissa teknologiavetoisesta toiminnasta asiakasorientaatioon ja siitä tiedon ja innovaatioiden merkityksen korostamiseen.

Kuuntele, kehitä, kannusta, kokeile!

Millaista johtamista organisaatiot sitten tarvitsevat? Salojärven mukaan strateginen suunnittelu ja katse tulevaan on ensisijainen asia. Myös innovointiin ja henkilöstön kehittämiseen on nyt paremmin aikaa.

Nieminen oli samoilla linjoilla: nyt on hyvä aika kehittää henkilökohtaisia kommunikointi- ja verkostoitumistaitoja, joiden merkitys korostuu koko ajan. Lisäksi tarve esimiesten ja johtajien kouluttamiseen on ennallaan.

- Johtamistaitojen kehittäminen on tärkeätä taloustilanteesta riippumatta. Ennakko-odotuksistamme huolimatta eivät irtisanomisiin liittyvät koulutukset olleetkaan kysytyimpiä, päinvastoin. Henkilöstö- ja muutosjohtamisen sekä kehittämiseen ja innovointiin liittyvät taidot ovat kysyttyjä oppeja kaikkina aikoina. Perusoppi kiteytyy neljän koon periaatteeseen: kuuntele, kehitä, kannusta, kokeile, kiteyttää Salojärvi.

Suomi nousuun ensimmäisten joukossa?

Vaikka noususuhdanteen alkua on kaikkien vaikea ennakoida, Nieminen on vakuuttunut siitä, että Suomi on ensimmäisten nousijoiden joukossa. Täällä edellinen lama on vielä hyvin muistissa ja siitä on opittu.

Toki yhtä tärkeää kuin odottaa tulevaa nousua on pärjätä tässä ja nyt. Niemisen mukaan myynnin merkitystä ei voi vähätellä.

- Se joka myy, pärjää.

 

Teksti: Tuuli Laukkanen
Kuva: Petri Laitinen

 

 

Kerro kaverille
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
2/2009
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
Erilainen ympäristönsuojelija
Erilainen ympäristönsuojelija
2/2009
Erilainen ympäristönsuojelija
 
2/2009
Energiatehokkuutta lähiöiden korjaamiseen
Energiatehokkuutta lähiöiden korjaamiseen
2/2009
Energiatehokkuutta lähiöiden korjaamiseen
 
2/2009
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
2/2009
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
2/2009
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
 
2/2009
 
2/2009

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi