2/2009

Energiatehokkuutta korjausrakentamiseen

Täydennysrakentamista

Vaikka energiatehokkuuden vaatimukset asettavat suuria
haasteita, ne voidaan nähdä myös mahdollisuuksina,
joilla lähiöiden käytettävyys, ilme ja imago saadaan
päivitettyä 2000-luvulle.

TTY:n rakennetun ympäristön tiedekunnassa käynnistyy hankkeita, joissa kehitetään yhteisvoimin innovatiivisia ratkaisuja suomalaisten lähiöiden energiatehokkaaseen korjaamiseen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt arkkitehtuurin laitoksen ja rakennustekniikan laitoksen tutkimushankkeisiin mittavan valtionavustuksen. ENTELKOR- ja EVAKO-projektien yhteenlaskettu budjetti vuosina 2009 - 2011 on lähes 600 000 euroa.

Edessä runsaasti korjaus- ja täydennysrakentamista

Lähiöiden korjaus- ja täydennysrakentaminen on lähitulevaisuudessa laaja urakka, jolle energiatehokkuuden tavoitteet asettavat vaativia haasteita. 1970-luvun elementtirakenteiden lisälämmöneristäminen edellyttää tarkempia teknisiä tutkimuksia, samoinlämmön talteenotto, tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntäminen ja muut uudet tekniikat.

Lisäksi väestörakenteen muutokset edellyttävät uusien asuntotyyppien lisäämistä olemassa oleviin rakennuksiin. Näillä toimenpiteillä, samoin kuin täydennysrakentamisella, on myös huomattavia vaikutuksia lähiöiden ilmeeseen ja arkkitehtuuriin.

Kustannustehokkuutta korjaamiseen

Uudentyyppinen korjaaminen edellyttää uusia menetelmiä myös elinkaarikustannusten hallintaan. Jotta vuokratalo- ja asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteko olisi tehokasta ja kustannustietoista, hankkeessa kehitetään kriteeristö, joilla suunnittelijat ja päättäjät voivat arvioida eri vaihtoehtoja.

ENTELKOR-hankkeen vastuullinen johtaja on arkkitehtuurin laitoksen yliassistentti Harri Hagan. EVAKO-hanketta johtaa rakennustekniikan laitoksen laboratorioinsinööri Juhani Heljo.

 


Kerro kaverille
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
2/2009
Bioaktiivinen lasi parantaa, ja katoaa
Erilainen ympäristönsuojelija
Erilainen ympäristönsuojelija
2/2009
Erilainen ympäristönsuojelija
 
2/2009
 
2/2009
 
2/2009
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
2/2009
Yli 3 500 haki opiskelemaan TTY:lle
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
2/2009
Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12. - 15.8.2009
 
2/2009
 
2/2009

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi