1/2008

TTY:n säätiölle vahva tuki valtiolta ja elinkeinoelämältä

Säätiömuoto mahdollistaa joustavamman vuorovaikutuksen ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Tampereelle syntyy Suomen toinen säätiöyliopisto. Valtion talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti marraskuussa, että valtio sitoutuu yksityisoikeudellisena säätiönä toimivan TTY:n pääoman muodostamiseen. Opetusministeri Sari Sarkomaa on päätökseen tyytyväinen.

- TTY on ollut jo pitkään tunnettu läheisistä työelämäyhteyksistään. Säätiöyliopiston syntyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on osoitus siitä, että yksityisellä sektorilla on tahtoa panostaa korkeimpaan osaamiseen siellä missä sitä aidosti on, mikä on erinomaista, toteaa Sarkomaa.

Rehtori Markku Kivikoski kuvaa päätöstä historialliseksi.
- Prosessi on edennyt hyvin nopeasti vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Tämä osoittaa, että TTY:llä on hankkeelle vahva tuki sekä elinkeinoelämän että valtiovallan piirissä.

Lähtökohdat uuteen toimintamalliin ovat erinomaiset. Kivikoski uskoo, että säätiö-TTY pystyy toimimaan entistä joustavammin vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa, panostamaan yhä enemmän uusiin tutkimusavauksiin ja opetuksen laatuun sekä kehittämään monipuolisempia sisäisiä kannustusjärjestelmiä.

Myös yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki TEKistä uskoo, että säätiömuoto tukee merkittävästi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä TTY:ssä.
- Säätiöpääoman tuotolla voidaan parantaa opettaja-opiskelija -suhdetta, tukea painopistealoja ja panostaa uusiin tutkimusaloihin. Säätiöyliopistomalli antaa TTY:lle hyvän perustan vahvistaa edelleen tiiviitä yhteyksiä elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan. Chalmers-yliopistosäätiön menestys Ruotsissa osoittaa, että säätiöasemasta on selviä etuja esimerkiksi varainhankinnassa. 

Sparraaja Aalto-yliopistolle

Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja, Katsa Oy:n toimitusjohtaja Timo Salli toteaa, että toisen säätiöyliopiston synnyttäminen Suomeen on kansallisesti erittäin merkittävä hanke.
- TTY:n ja Aalto-yliopiston on toimittava rakentavasti toistensa vastavoimina, mutta myös yhteistyökumppaneina, jotta tutkimus ja opetus kehittyvät kansainvälisesti ja valtakunnallisesti. Yliopistojen on jaettava ja jalostettava hyviä käytäntöjään. Niiden on myös pohdittava toimintojensa painopisteitä, Salli toteaa.

Myös Kivikoski muistuttaa, että koko yliopistouudistuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että säätiömuotoisella Aalto-yliopistolla on kotimaassa sparraaja.

Valtiolta pääomaa 125 miljoonaa euroa

TTY saa valtiolta 125 miljoonaa euroa, sillä valtio on luvannut osallistua säätiöyliopiston pääomittamiseen samassa 5:2-suhteessa kuin Aalto-yliopistonkin kohdalla. TTY:n oma tavoite on kerätä 50 miljoonan euron säätiöpääoma. Kivikosken mukaan säätiöpääoman kerääminen on edennyt erittäin myönteisesti. Jo nyt on koossa yli puolet tarvittavasta pääomasta, kun Teknologiateollisuus ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö päättivät yhteensä 28 miljoonan euron suuruisesta tuestaan. Säätiövarallisuuden tulee olla koottuna vuoden 2011 loppuun mennessä.

Yliopistouudistuksen yhteydessä valtaosa yliopistoista muuttuu julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi. Yliopistojen tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi annettiin kaikille mahdollisuus valita myös toimiminen säätiömuodossa. Tampereen teknillinen yliopisto ilmoitti ainoana halukkuudestaan säätiöksi. 

Teksti: Tuuli Laukkanen, kuva: Aleksi Rinta-Kauppila

Markki Kivikoski

Rehtori Markku Kivikosken mukaan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta säätiöpääoman kerääminen on edennyt myönteisesti. TTY-säätiön säädekirja allekirjoitetaan tammikuussa.

 

 

 

 

Sari Sarkomaa: Yksityisellä sektorilla on tahtoa panostaa korkeimpaan osaamiseen siellä missä sitä aidosti on.

 

 

Kerro kaverille
 
1/2008
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
1/2008
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
1/2008
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
Jätevedestä energiaa
Jätevedestä energiaa
1/2008
Jätevedestä energiaa
Innostuksen tartuttaja
Innostuksen tartuttaja
1/2008
Innostuksen tartuttaja
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
1/2008
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
1/2008
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
USA:n olympiauimareiden salainen ase
USA:n olympiauimareiden salainen ase
1/2008
USA:n olympiauimareiden salainen ase
TTY mukaan Cern-yhteistyöhön
TTY mukaan Cern-yhteistyöhön
1/2008
TTY mukaan Cern-yhteistyöhön
 
1/2008

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi