1/2008

TTY mukaan Cern-yhteistyöhön

Heini Järvenpää

- Cernissä tarvitaan fyysikkojen lisäksi paljon muitakin
asiantuntijoita. Jotta fysiikkaan päästään, täytyy
tehdä paljon insinöörityötä. Monipuoliselle suomalaiselle
osaamiselle on kysyntää, tutkija Heini Järvenpää sanoo.

Tampereen teknillinen yliopisto liittyy Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Fysiikan tutkimuslaitokseen. Fysiikan tutkimuslaitos (Helsinki Institute of Physics - HIP) huolehtii Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön Cernin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on liittää TTY:n vahvaa teknistä osaamista Cernin fysiikan tutkimukseen. 

Elokuussa tehdyllä lisäsopimuksella Tampereen teknillinen yliopisto liittyy yhteistyöhön Fysiikan tutkimuslaitoksen kanssa. HIP ja TTY saivat opetusministeriöltä aloitusrahoituksena 100 000 euroa vuodelle 2009. Rahoituksella käynnistetään ainakin kolme erilaista yhteistyöprojektia.

- TTY:ltä toivotaan erityisesti osallistumista Cernin tutkimustoiminnan tuottaman valtavan mittaustiedon käsittelyyn ja laskentaan tietokoneverkkojen (GRID) avulla, sanoo professori Ulla Ruotsalainen TTY:n signaalinkäsittelyn laitokselta.
Hän kertoo, että suomalaisella teollisuudella on ollut merkittävä asema erilaisten laitteiden ja järjestelmien toimittamisessa Cern-yhteisölle. Tehtävien vaativuuden vuoksi teknisen tutkimuksen osuus näissä hankkeissa on huomattava ja siksi TTY osallistuminen hankkeisiin tärkeää.

Cernissä on kysyntää monipuoliselle suomalaiselle osaamiselle

Fysiikan tutkimuslaitos tekee fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Se kehittää myös hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknologiaa. Tutkimuslaitos toimii yhteistyössä suomalaisten yritysten kansainvälistymistä edistävän Finpro ry:n kanssa. Yhdessä Fysiikan tutkimuslaitos ja FinPro kehittävät Suomen ja Cernin teollisuusyhteistyötä.

Cern - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

  • maailman suurin ydinfysiikan tutkimuskeskus
  • perustettu 1954
  • sijaitsee Ranskan ja Sveitsin rajalla lähellä Geneveä
  • 20 jäsenvaltiota
  • työllistää noin 2 500 henkilöä
  • vuosittain noin 7 000 vierailevaa tutkijaa
  • 2008 Cernissä käynnistettiin uusi hiukkastörmäytin (Large Hadron Collider), jonka päätehtävä on löytää Higgsin hiukkanen

Tutkijavaihdot, kesätyöpaikat ja opiskelijoiden diplomityöpaikat ovat esimerkkejä käytännössä näkyvästä yhteistyöstä Fysiikan tutkimuslaitoksen ja Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön Cernin kanssa. TTY:n teollisuustalouden laitoksen tutkija Heini Järvenpää työskenteli tutkijana Cernissä kesän 2008. HIPin kautta koordinoitu pesti oli TTY:ltä ensimmäinen laatuaan.

Tutkimusprojektissa Järvenpää raportoi kahden suomalaisen menestystarinan, Kempowerin ja Kronodocin vaiheet Cernissä. Kempower toimitti Cerniin virtalähteitä ja onnistui laajentamaan samalla omaa liiketoimintaansa. Kronodoc puolestaan sai syntynsä HIPin teknologiaohjelmasta, jossa luotiin käyttöliittymää CERNin dokumenttienhallintajärjestelmälle.

Lue lisää:
Cern
Helsinki Institute of Physics

 

Teksti: Marjut Kemiläinen

Kerro kaverille
 
1/2008
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
1/2008
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
TTY:n säätiölle vahva tuki valtiolta ja elinkeinoelämältä
TTY:n säätiölle vahva tuki valtiolta ja elinkeinoelämältä
1/2008
TTY:n säätiölle vahva tuki valtiolta ja elinkeinoelämältä
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
1/2008
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
Jätevedestä energiaa
Jätevedestä energiaa
1/2008
Jätevedestä energiaa
Innostuksen tartuttaja
Innostuksen tartuttaja
1/2008
Innostuksen tartuttaja
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
1/2008
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
1/2008
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
USA:n olympiauimareiden salainen ase
USA:n olympiauimareiden salainen ase
1/2008
USA:n olympiauimareiden salainen ase
 
1/2008

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi