1/2008

Jätevedestä energiaa

 

Jaakko Puhakka

Professori Jaakko Puhakan johdolla kehitetään uusia tapoja tuottaa energiaa hyödyntäen
biotekniikkaa. Tavoitteena on pienempi ympäristökuormitus, vähäisempi energiankulutus
ja säästö raaka-aineissa. 

TTY:n kemian ja biotekniikan laitoksella kehitetään uusia tapoja tuottaa energiaa uusiutuvista luonnonvaroista.

Professori Jaakko Puhakka TTY:n kemian ja biotekniikan laitokselta uskoo, että tekniikat, joilla on edellytyksiä vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään, ovat hyvin kysyttyjä tulevaisuudessa.

- Hiilitase pysyy paremmin tasapainossa, jos entistä suurempi osa energiasta tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista. Esimerkiksi puunjalostuksen parissa on mahdollista tuottaa jätevedestä energiaa suoraan sen sijaan, että jätevirrat käsitellään suurin kustannuksin. Jätevesimäärät ja sen myötä vedenkäsittelyn kustannukset ovat puunjalostusprosessissa suuria, joten näin olisi saatavissa merkittäviä säästöjä. Samalla prosessin sivutuotteena syntyy energiaa, hän kertoo.

Puhakan laitoksella tehtävän energian tuottamiseen liittyvän tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan energiaa suoraan uusiutuvista raaka-aineista ja teollisuuden tai maatalouden sivujätevirroista. Puhakka huomauttaa, että energiantuotannolla ei ole tarkoitus viedä peltoalaa elintarviketuotannolta.

- Yksi lupaava uusi mahdollisuus on mikrolevien massatuotanto. Mikrolevät toimivat samalla periaatteella kuin puut: ne sitovat auringonvaloa ja kasvavat sen avulla. Levät kasvavat kuitenkin merkittävästi puita nopeammin, joten kasvupinta-alaa tarvitaan selvästi vähemmän. Siksi ne ovat hyvä vaihtoehto esimerkiksi palmuöljylle.

Niin ikään tutkimuskohteena olevan vetyenergian käyttöönotto puolestaan edellyttää uudenlaista energiainfrastruktuuria.

- EU:ssa puhutaan vetyenergian käyttöönoton aloittamisesta noin 50 vuoden aikajänteellä. Myös biopolttoainekennojen tutkimus on vasta kehitysvaiheessa. Jatkossa nämä molemmat energiantuotantotavat tulevat kuitenkin joka tapauksessa olemaan muita energiavaihtoehtoja täydentäviä ratkaisuja, Puhakka selvittää.

Painoarvo kasvussa

Moni kemian ja biotekniikan laitoksen tutkimushankkeista on jo toteutusvaiheessa, mikä kertoo osaltaan tutkimustyön vaikuttavuudesta. Puhakan mukaan esimerkiksi biokaasun eli metaanin tuotanto on jo melko pitkälti testattua tekniikkaa ja valmista käyttöönotettavaksi.

- Keskeisillä tutkimusalueilla teemme paljon kansainvälistä yhteistyötä. Yksi esimerkki on pitkäaikainen yhteistyöperinteemme taiwanilaisen Feng Chian yliopiston kanssa. Tutkimme yhdessä vetyenergian tuotantoa, Puhakka kertoo.

- Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Yliopistoallianssin kanssa pyrimme jatkossa kasvattamaan painoarvoamme entisestään bioteknisen energiantuotannon puolella.

 

Lue lisää:

Kemian ja biotekniikan laitos

 

 

Teksti: Katri Syvärinen, Kuva: Sami Helenius

Kerro kaverille
 
1/2008
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
1/2008
Mies, joka toi yhdistepuolijohteet Suomeen
TTY:n säätiölle vahva tuki valtiolta ja elinkeinoelämältä
TTY:n säätiölle vahva tuki valtiolta ja elinkeinoelämältä
1/2008
TTY:n säätiölle vahva tuki valtiolta ja elinkeinoelämältä
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
1/2008
Lämpöpumpuilla ilmastonmuutosta vastaan
Innostuksen tartuttaja
Innostuksen tartuttaja
1/2008
Innostuksen tartuttaja
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
1/2008
Kulumista ei voi estää, mutta sitä voi hallita
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
1/2008
Elektroniikka taipuu ja muuntuu
USA:n olympiauimareiden salainen ase
USA:n olympiauimareiden salainen ase
1/2008
USA:n olympiauimareiden salainen ase
TTY mukaan Cern-yhteistyöhön
TTY mukaan Cern-yhteistyöhön
1/2008
TTY mukaan Cern-yhteistyöhön
 
1/2008

Tampereen teknillinen yliopisto on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä sekä tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Yliopistosta valmistuu haluttuja osaajia yhteiskunnan eri aloille.

Käyntiosoite:
Korkeakoulunkatu 10,
33720 Tampere

Postiosoite:
PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde:
03 311 511
ma–pe kello 8–16.15
kesällä ma–pe 8–15.45

Virallinen sähköpostiosoite:
tty.asiointi@tut.fi