Etusivu

Kohteesta Pedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tervetuloa kävelyn hakuteokseen!

Kävely on luonnollisin ja tasavertaisin tapa liikkua kaupunkiympäristössä. Kävely on kuitenkin paljon muutakin kuin kävelyä. Se on kaupunkielämän luoja, kohtaamisten mahdollistaja ja matkaketjun tärkein linkki. Kävelyn tarpeiden huomioiminen tuleekin olla kaiken liikenne- ja kaupunkisuunnittelun lähtökohta.

Kävelyn hakuteokseen Pediaan on koottu laajasti tietoa kävelyliikenteestä helposti luettavaan ja omaksuttavaan muotoon, hyödyntäen viimeisimpiä tutkimuksia ja selvityksiä. Tietoa voivat hyödyntää niin liikenne- ja kaupunkisuunnittelijat kuin kaavoittajat, päätöksentekijät, poliitikot, kävelyn edistämisjärjestöt kuin muut kävelyn parissa työskentelevät. Alla olevien teemojen alta voit etsiä juuri sinua kiinnostavaa tietoa.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä kävelytiedon parissa!

Kävely on osa jokaista matkaketjua liikutaanpa sitten autolla, pyörällä tai bussilla. Joukkoliikennematkoilla kävely-yhteydet niin kotoa pysäkille ja pysäkiltä määräpaikkaan kuin itse joukkoliikenneasemien sisälläkin, vaikuttavat joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja matkojen sujuvuuteen. Laadukkailla kävely-yhteyksillä on siis väliä!

Kävelyllä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle. Kävelyn terveydelle osoitetut hyödyt ovat kiistattomia ja myös sen positiiviset vaikutukset rakennetun ympäristön kehittämiselle, kaupunkielämän synnylle sekä elinkeinoelämälle on tunnistettu.

Kävelyyn houkuttelevien ympäristöjen kehittäminen lähtee hyvistä suunnittelukäytännöistä. Kävelyä ei tule suunnitella muiden liikennemuotojen sivutuotteena, vaan päinvastoin kävelyn tulee olla suunnittelun lähtökohta. Sujuvat, turvalliset, esteettömät ja visuaaliset kaupunkitilat ja kävelyväylät houkuttelevat liikkumaan jalan.

Jotta hyvät kävelyn suunnittelukäytännöt saadaan käytäntöön, tulee suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien olla kunnossa. Kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi alkaa jo strategia- ja kaavatasolta ja se ottaa huomioon laajasti eri sidosryhmät koko prosessin ajan.

Jotta kävelyliikennettä voidaan suunnitella ja edistää kokonaisvaltaisesti, tarvitaan niin määrällistä kuin laadullista tietoa kävelijöistä. Kävelysuunnitelmien ja -strategioiden tulee pohjautua tutkittuun tietoon kävelijöiden määristä ja jalankulkuliikenteen ominaisuuksista.


Talvella on merkittäviä vaikutuksia kävelyliikenteelle ja erityisesti esteettömyydelle. Kun talvihoito on kunnossa, on kävely houkutteleva ja turvallinen tapa kulkea kaikille käyttäjäryhmille myös talvisin.

Viihtyisässä kävelykaupungissa yhdistyvät toimiva infrastruktuuri sekä kävely-ystävällinen politiikka ja ajattelutapa. Jotta kävely on houkuttelevaa, reittien tulee olla mukavia, suoria, inspiroivia ja turvallisia. Sen lisäksi tarvitaan tiedottamista, markkinointia ja muita edistämiskeinoja, joilla saadaan lisättyä kansalaisten tietoisuutta hyvistä liikkumismahdollisuuksista ja muutettua heidän asennettaan myönteisemmäksi kävelyä kohtaan.