YHTTAY-24316 Functional Genomics, 5 cr

Lisätiedot

BTK4302 Functional genomics The course is only intended for degree students

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-24316 2019-01 2 Outi Väisänen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 29.03.2019