Ympäristötekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvä ympäristötekniikan asiantuntemus toimia kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
- Opiskelija kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ympäristötekniikan alalla.
- Opiskelijalla on edellytykset ympäristötekniikan jatko-opintoihin omassa, toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa.
- Opiskelijalla on valmiudet ympäristötekniikan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtäviin sekä perusta osallistua alan tutkimus- ja opetustehtäviin elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla.
- Opiskelijalla on valmius siirtää tutkimustietoa käytännön sovelluksiin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Bio- ja ympäristötekniikka 28 op Suositeltava As prerequisite Bioengineering and Environmental Technology study module or corresponding knowledge. Esitietovaatimuksena Bio- ja ympäristötekniikan aineopintokokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Ympäristötekniikan maarakenteet, syventävät opinnot valinnaisina opintoina 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-13000 Hydromekaniikka 5 op IV  
KEB-14006 Research Seminar 2 op IV  
KEB-23606 Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production 4 op IV  
KEB-24206 Laboratory Course in Environmental Engineering 5 op V  
KEB-24306 Remediation of Contaminated Environment 3 op IV  
KEB-24500 Laitossuunnittelu 5 op V  
Yhteensä 24 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-15206 LCA in Energy and Environmental Engineering 3 op IV  
KEB-16206 Special Project in Environmental and Energy Engineering 2-8 op V  
KEB-23306 Laboratory Course in Bioengineering 5 op 2 V  
KEB-23757 Trends in Bioengineering 5 op  
KEB-24100 Verkostosuunnittelu 5 op 1  
KEB-24606 Resource recovery 5 op V  
KEB-25300 Hydrologia 3 op 1  
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 5 op 2  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op  
RAK-13806 Water and Society 5 op  
RAK-42130 Paikkatietoanalyysi 5 op 1  

1. Suositellaan opiskelijoille yhdyskuntatekniikkapainotukseen. Samoin Ympäristötekniikan maarakenteiden sivuaine on hyödyllinen yhdyskuntatekniikkapainotuksessa. KEB-25300 järjestetään joka toinen vuosi.
2. Suositellaan opiskelijoille teollisuus ja/tai tutkimuspainotukseen.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 30.01.2019