Kudosteknologia, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jonathan Massera, Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee työelämän, tieteellisen toiminnan sekä yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot sekä valmiudet toimia monitieteisessä ja -kansallisessa yhteisössä
- Opiskelija saa valmiudet osallistua kudosteknologiaa ja sen osa-alueita koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ymmärtää lisäksi alan sosiaaliset, taloudelliset ja tieteelliset vaikutukset maailmanlaajuisesti
- Opiskelija saavuttaa hyvän tuntemuksen kudosteknologian eri osa-alueista sekä syvällisemmän tietouden yhden osa-alueen aihepiiristä - syvemmin hallittu osa-alue on teknisesti orientoitunut
- Opiskelija saavuttaa valmiudet toimia työelämässä kudosteknologian asiantuntijana sekä kehittäjänä
- Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien perusteita, sekä osaa soveltaa opittua poikkitieteellisesti kudosteknologiaan

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biolääketieteen tekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-01907 Master's Seminar 1-2 op V  
BMT-62356 Product Development of Biomedical Devices 5 op V  
BMT-73206 Biodegradable Polymers 5 op IV  
BMT-73316 Nanomedicine and Advanced Drug Delivery Technologies 5 op V  
BMT-74206 Tissue Engineering Applications 5 op V  
Yhteensä 21 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
BMT-62236 Medical Device Research and Productization 5 op
BMT-62306 Research Project in Biomedical Engineering 5 op
BMT-72106 Cellular Biophysics 5 op
BMT-73107 Bioceramics and their Clinical Applications 5 op
BMT-73256 Biodegradable Polymers Laboratory Course 5 op
KEB-21101 Mikrobiologia 5 op
YHTTAY-21060 Histoteknologian ja valomikroskopian perusteet 4 op
YHTTAY-22010 Biomolekyylit 6 op
YHTTAY-22040 Molekyylibiologia 5 op
YHTTAY-22051 Molekulaarinen solubiologia 8 op
YHTTAY-23051 Solubiologian työt 5 op
YHTTAY-24120 Farmakologisen biologian perusteet 4 op
YHTTAY-24406 Tissue Biology 6 op
YHTTAY-24606 Cell Technology 4 op
YHTTAY-24636 Cell Technology Laboratory Course 3 op
YHTTAY-24686 Stem Cells 3 op
YHTTAY-24696 Stem Cells Laboratory Course 4 op

Lisätiedot

Kudosteknologiassa tutkitaan ja kehitetään uusia menetelmiä potilaiden kudos- ja elinvaurioiden parantamiseksi entistä tehokkaammin. Tällaisten uusien biologisten vastineiden kehittäminen eri kudoksille ja kokonaisille elimille edellyttää mm. biomateriaalitekniikan, solu- ja kudosbiologian sekä lääketieteen tietojen poikkitieteellistä yhdistämistä. Kudosteknologian syventävissä opinnoissa käsitellään keskeisten kudosten biologisten vastineiden kehitystyötä kudosteknologian menetelmin sekä kudosteknologiassa tarvittavia tukirakenteita ja materiaaleja.

Kokonaisuuden yhteyshenkilö: Jonathan Massera

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 16.01.2019