Biomittaukset ja –kuvantaminen, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Eskola, Pasi Kallio, Jari Hyttinen, Antti Vehkaoja

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa toteuttaa mittaus- tai kuvausjärjestelmiä.
- Opiskelija tuntee biologisten mittaus- ja kuvauslaitteiden toimintaperiaatteet sekä osaa suunnitella ja käyttää laitteita.
- Opiskelija tuntee lääketieteellisten mittaus- ja kuvauslaitteiden toimintaperiaatteet sekä osaa suunnitella ja käyttää niitä.
- Opiskelija tuntee mittaustuloksiin ja kuviin soveltuvat signaalin- ja kuvankäsittelymenetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biolääketieteen tekniikka 25 op Pakollinen
Biomittausten sivuaine 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Jos opiskelija tekee diplomityönsä liittyen tähän opintokonaisuuteen, tulee opintojakso BMT-01907 Master's Seminar sisällyttää tähän kokonaisuuteen vaadittavan 30 op:n lisäksi.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-62100 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op IV  
BMT-63306 Modelling of Physiological Systems 5 op IV  
Yhteensä 8 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 14 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op III  
BMT-3036 Microsensors 5 op IV  
BMT-62266 Diagnostic X-ray Imaging Techniques 5 op V  
BMT-63106 Measurements of Physiological Systems 5 op IV  
BMT-64216 Medical Imaging Methods 5 op V  
BMT-7816 Biosensors 5 op IV  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op
BMT-3016 Microactuators and Active Actuator Materials 5 op
BMT-3076 Microfluidics 5 op
BMT-55006 Introduction to Medical Image Processing 5 op
BMT-62236 Medical Device Research and Productization 5 op
BMT-62306 Research Project in Biomedical Engineering 5 op
BMT-62356 Product Development of Biomedical Devices 5 op
BMT-62416 Small Samples Data Analysis 5 op
BMT-63206 Bioelectronics 4 op
BMT-63256 Bio-Optoelectronic Instrumentation 5 op
BMT-64166 Radiation Safety in Medicine 5 op
BMT-64416 Methods of Radiotherapy 5 op
BMT-72106 Cellular Biophysics 5 op
BMT-7836 Optical Methods in Bioanalytics 4 op
FYS-1400 Optiikka 5 op
FYS-5416 Laser Physics I 4 op
SGN-41007 Pattern Recognition and Machine Learning 5 op

Lisätiedot

Kokonaisuuden yhteyshenkilö: Antti Vehkaoja

Päivittäjä: Väisänen Outi, 11.01.2019