Ympäristö- ja energiatekniikan suuntaavat opinnot, 8 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Perus- ja suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 28 op

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 8 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op 1, 2   I  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op 1   II  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op 2   II  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 4 op 2   II  
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op 3   II  
MEI-01101 Mallinnus ja dokumentointi 5 op 3   II  

1. Valittava 2 opintojaksoa. Bio- ja ympäristötekniikan pääaineopiskelijoille.
2. Valittava 3 opintojaksoa. Kemian pää- tai sivuaineopiskelijoille.
3. Valittava 2 opintojaksoa. Energia- ja prosessitekniikan pääaineopiskelijoille.

Täydentävät opintojaksot

Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat -opintojakson voi suorittaa joko ensimmäisen vuoden keväällä tai toisen vuoden syksyllä.

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 23.01.2019