Biotekniikan suuntaavat opinnot, 19 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Suuntaavat opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Perus- ja suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset tutkinnon aineopintojen suorittamiseen.
Suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee biotekniikan perusteet ja pystyy soveltamaan niitä opinnoissaan.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Bio- ja ympäristötekniikka 28 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BMT-1511 Biomittausten ja -kuvantamisen perusteet 4 op II  
BMT-70100 Kudosteknologian perusteet 3 op II  
KEB-21200 Molekyylibioteknologian perusteet 3 op II  
YHTTAY-21000 Solut 9 op II  
Yhteensä 19 op  

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 18.12.2018