TTA-72011 Laatujohtaminen, 3 op
Quality Management

Lisätiedot
Vastuuhenkilö

Aki Jääskeläinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-72011 2018-01 2 Aki Jääskeläinen
Tentti ja kaksi harjoitustehtävää 3-4 hengen ryhmissä.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija - ymmärtää laadun moniuloitteisen käsitteen - ymmärtää laadun merkityksen liiketoiminnassa - osaa mallintaa prosessin ja arvioida sen suorituskykyä - muistaa yleisimmät laatutyökalut - tunnistaa laatu- ym. standardoitujen järjestelmien perusteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laatujohtamisen käsitteet     
2. Laatujohtamisen työkalut     
3. Laadun kehittäminen     
4. Prosessien mallintaminen ja suorituskyky     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Essentials of Quality   Sower, Victor E.   978-0-470-50959-3       Kyllä   
Luentokalvot     Luennoitsijat       Luentomateriaalit Moodlessa   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä.   Martinsuo, M. & Blomqvist, M.       Liittyy erityisesti harjoitukseen 1.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-72011 Laatujohtaminen, 3 op TTA-72010 Laatujohtaminen, 4 op  
TTA-72011 Laatujohtaminen, 3 op TTA-72012 Laatujohtaminen, 5 op  

Päivittäjä: Baggström Minna, 09.03.2018