RAK-31010 Lujuusoppi, 4 op
Strength of Materials

Vastuuhenkilö

Sami Pajunen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31010 2018-01 1 - 2 Sami Pajunen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt sekä kaksi välikoetta tai tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lujuusopin tärkeimmät peruskäsitteet ja yksinkertaisten perusrakennetapausten, kuten veto- ja puristussauvojen, vääntösauvojen, suorien palkkien ja nurjahdussauvojen mitoituksen ja analyysin perusteet. Lisäksi opiskelija tuntee jännitystilan käsitteen ja osaa muodostaa ja ratkaista siihen liittyviä tehtäviä. Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan väsymislaskennan peruskäsitteet ja termit.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lujuusopin peruskäsitteet. Suoran sauvan veto tai puristus  Hyperstaattinen veto- tai puristustehtävä  Sauvan lämpöjännitykset 
2. Suoran palkin taivutus. Palkin normaalijännitykset ja taipuma.   Hyperstaattinen palkki  leikkausjännitykset taivutetussa palkissa 
3. Ympyräsylinterisauvan vääntö. Ohutseinäisen avoimen sekä suljetun poikkileikkauksen vääntö. Suoran sauvan Eulerin nurjahdusteoria.   Hyperstaattinen vääntötehtävä  Yhdistetty veto/puristus, vääntö sekä taivutus 
4. Jännitystilan yleinen käsittely. Kolmiulotteisen ongelman pääjännitysten laskeminen.  Eri lujuushypoteesien mukaisten vertailujännitysten laskenta.    
5. Väsymislaskennan perusteet ja yleiset käsitteet.  Elniän määrittäminen väsyttävän kuormituksen alaiselle yksinkertaiselle rakanteelle.   Kumulatiivinen väsymisvaurio 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu välikokeiden (tai tentin) pisteistä sekä harjoitustöistä saatavista lisäpisteistä. Arvosanaan 3 vaaditaan ydinaineksen hyvä osaaminen. Arvosanoissa 4 ja 5 vaaditaan ydinaineksen hyvä osaaminen sekä täydentävän tietämyksen sekä erityistietämyksen omaksuminen. Ydinaineksista kolme ensimmäistä ovat tärkeimmät.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Lujuusoppi   Salmi, Pajunen   978-952-9835-67-6     1. painos, 2010   Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Suositeltava esitieto RAK-31000 Statiikka (4 op).Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-31010 Lujuusoppi, 4 op RAK-31011 Lujuusoppi, 5 op  
RAK-31010 Lujuusoppi, 4 op MEC-2301 Lujuusopin perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Pajunen Sami, 14.05.2018