KEB-62100 Orgaaninen kemia 1, 5 op
Organic Chemistry 1

Toteutuskerta KEB-62100 2018-01

Kuvaus

Luentoja 24 h. Harjoituksia 12 h.

Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät orgaaniset yhdisteryhmät, niiden fysikaaliskemialliset ominaisuudet, tyypilliset reaktiot ja keskeisimmät reaktiomekanismit. Lisäksi tutustutaan perusnimistöön ja opetellaan yhdisteiden systemaattinen nimeäminen IUPAC:in sääntöjen mukaan. Lopuksi on lyhyt johdanto keskeisiin orgaanisen kemian laboratoriotyöskentelyssä tarvittaviin analyyttisiin mittausmenetelmiin. Opintojakson tarkempi sisältö löytyy aloitusluennoista.

Opintojakso antaa esitiedot esim. opintojaksoille Orgaanisen kemian työt 1, Polymeerikemia, Biokemia 1 ja Organic Chemistry 2.

The course can be passed by reading the book and taking an exam: please contact the teacher well in advance.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Muu tapahtuma, Luento, Tentti, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Terttu Hukka

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu luentoihin/kirjaan ja harjoituksiin perustuva lopputentti.

Kohderyhmät

1. vuosikurssi (fuksit) , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso on tarkoitettu vain TTY:n opiskelijoille sekä TaY:n bioteknologian ja kemian sivuaineen opiskelijoille. Luennoista ja harjoituksista on videot.

Tentti Thu 29.11.2018 17:00 - 20:00
Tentti Fri 14.12.2018 09:00 - 12:00
Tentti Mon 14.01.2019 17:00 - 20:00
Uusintatentti (ei arvosanojen korotusmahdollisuutta) Tue 12.02.2019 17:00 - 20:00
Uusintatentti (ei arvosanojen korotusmahdollisuutta, yksikkö hoitaa) Thu 23.05.2019 12:00 - 15:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 27.08.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 03.09.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 10.09.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 17.09.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 24.09.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 01.10.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 08.10.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 22.10.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 29.10.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 05.11.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 12.11.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/Lec/01 Mon 19.11.2018 10:00 - 12:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/OE/03 Tue 18.09.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/OE/02 Tue 18.09.2018 14:00 - 16:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/OE/01 Thu 20.09.2018 14:00 - 16:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 31.08.2018 09:00 - 11:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 07.09.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 14.09.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 21.09.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 28.09.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 05.10.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 12.10.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 26.10.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 02.11.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 09.11.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 16.11.2018 08:00 - 10:00
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1/E/01 (*) Fri 23.11.2018 08:00 - 10:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Organic Chemistry: A Brief/Short Course, International Edition, 13th Edition, 2012 David J. Hart, Christopher M. Hadad, Leslie E. Craine, Harold Hart ISBN-10: 1111426244 Suomi Kyllä
Luentokalvot Aloitusluento: Yleistä opintojaksosta. Terttu Hukka Luentomateriaali tulee Moodle-alustalle. Suomi Ei
Muu verkkomateriaali Organic Chemistry: A Short Course, Student Website Brooks/Cole, Cengage Learning Harjoituksia ja testejä Englanti Kyllä