OPN-9151 Kandidaatintyö, 10 op
Bachelor's Thesis

Toteutuskerta OPN-9151 2018-01

Kuvaus

Kandidaatintyö suoritetaan osana kandidaatintyöseminaaria.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Opinnäytetyön ohjaaja

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)