Teknis-luonnontieteellinen DI-tutkinto-ohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Jorma Keskinen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Hanna Lehtelä

Osaamistavoitteet

- Teknis-luonnontieteellisen DI-tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden lisäksi matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen suorittanut opiskelija pystyy toimimaan opettajana Suomen koululaitoksessa. Tutkinnon suoritettuaan hän on kelpoinen antamaan aineenopetusta peruskoulussa ja lukiossa sen mukaan, mitä asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään.

Rakenne

Pääaine

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Fysiikan pitkä opetettava aine 120 op
Kemian pitkä opetettava aine 120 op
Matematiikan pitkä opetettava aine 120 op
Tietotekniikan pitkä opetettava aine 120 op


Sivuaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Fysiikan lyhyt opetettava aine 60 op
Kemian lyhyt opetettava aine 60 op
Matematiikan lyhyt opetettava aine 60 op
Tietotekniikan lyhyt opetettava aine 60 op


Pedagogiset opinnot

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Opiskelija saavuttaa TTY:ssä lukion aineenopettajan kelpoisuuden (Valtioneuvoston asetus 865/2005) 1) suorittamalla diplomi-insinöörin tutkinnon siten, että opetettavien aineiden opintojen vaatimukset täyttyvät ja 2) suorittamalla opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogiset opinnot saa laskea mukaan tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. Opiskelijan tulee varmistaa, että opinnot täyttävät sekä diplomi-insinöörin tutkinnon tutkintovaatimukset että opetettavien aineiden vaatimukset. Opetettavien aineiden opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista annetaan erillinen todistus, joka yhdessä DI-todistuksen kanssa on todisteena opettajan kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä.

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 26.04.2018