Tietotekniikan lyhyt opetettava aine, 60 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja sivuaineet

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Antti Valmari

Osaamistavoitteet

- Hän pystyy tekemään pienimuotoisia ohjelmia ja tuntee isojen ohjelmien määrittelyyn ja toteuttamiseen liittyviä ongelmia.
- Hän tuntee tietojenkäsittelytieteen perusteet matemaattis-luonnontieteellisenä aineena.
- Opiskelija tuntee tietotekniikan perusteet käyttäjien näkökulmasta.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tietotekniikan pitkä opetettava aine 120 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-71000 Tieto ja laskenta 5 op II  
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin 5 op II  
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi 5 op II  
TIE-02300 Johdatus ohjelmistotuotantoon 4 op III  
TIE-03100 Tietoverkot ja tietoturva 4 op III  
TIE-04100 Käyttäjäkokemuksen perusteet 3 op III  
Yhteensä 26 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-02401 Ohjelmoinnin tekniikat 5 op III  
TIE-02500 Rinnakkaisuus 5 op III  
TIE-05200 Mikroprosessorit 4 op III  
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op III  
TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviksi opintojaksoiksi kelpaavat ylimääräiset vaihtoehtoiset opintojaksot sekä kaikki ohjelmistotieteen (MAT-7) ja hypermedian / älykkäiden informaatiojärjestelmien (MAT-8) opintojaksot. Myös kandidaatintyö voidaan laskea tähän opintokokonaisuuteen, jos sen aihe on sopiva.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 60 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-71806 Scientific Writing with LaTeX 2 op  
SGN-43006 Knowledge Mining and Big Data 5 op  
TIE-20306 Principles of Programming Languages 5 op III  
TIE-21100 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op  
TIE-22201 Tietokantojen suunnittelu 5 op  
TIE-22307 Data-Intensive Programming 5 op  
TIE-23500 Web-ohjelmointi 5 op  
TIE-30101 Tietoturvallisuuden perusteet 2 op  

Lisätiedot

Jos opiskelija hakee tietotekniikan aineenopettajan pätevyyttä osittain tai kokonaan aikaisempien opintojensa perusteella, ei opintojen sisällön tarvitse olla yksi yhteen lueteltujen vaatimusten kanssa. Riittää, että opinnoissa on ohjelmointiin painottuva riittävän syvällinen kokonaisuus, perustiedot www-sivuista, monipuolinen valikoima muita tietotekniikka-aiheita (erityisesti tietoturva ja käytettävyys), sekä näyttöä siitä, että osaaminen ei ole vanhentunut.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojala Nina, 09.01.2018