Matematiikan lyhyt opetettava aine, 60 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja sivuaineet

Yhteyshenkilö

Mikko Kaasalainen, Terhi Kaarakka

Osaamistavoitteet

- Opettajakoulutuksen matematiikan sivuaineopinnot antavat hyvän yleiskäsityksen matematiikasta ja sen soveltamisesta.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-01160 Matematiikka 1 5 op I  
MAT-01260 Matematiikka 2 5 op I  
MAT-01360 Matematiikka 3 5 op I  
MAT-01460 Matematiikka 4 4 op I  
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-60206 Mathematical Analysis 5 op III  
Yhteensä 28 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 19 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-02400 Vektorianalyysi 4 op 1   II  
MAT-02450 Fourier'n menetelmät 4 op 1   II  
MAT-02550 Tilastomatematiikka 4 op 1   II  
MAT-02650 Algoritmimatematiikka 4 op 1   II  
MAT-02700 Operaatiotutkimus 4 op 1   II  
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op 2   III  
MAT-60006 Matrix Algebra 5 op 2   III  
MAT-60056 Algebra 5 op 5   III  
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op 3   III  
MAT-60106 Complex Analysis 5 op 3   III  
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op 4   III  
MAT-60156 Differential Equations 5 op 4   III  
YHTTAY-60050 Algebra 5 op 5   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valitse yksi.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava toinen.
3. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava toinen.
4. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava toinen.
5. Valittava 1 opintojaksoa. valittava toinen

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään 60 opintopisteeseen kandidaatintyöllä ja/tai opintojaksoilla.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 60 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MAT-02400 Vektorianalyysi 4 op II  
MAT-02450 Fourier'n menetelmät 4 op II  
MAT-02550 Tilastomatematiikka 4 op II  
MAT-02650 Algoritmimatematiikka 4 op II  
MAT-02700 Operaatiotutkimus 4 op II  
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op IV  
MAT-60300 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op III  
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 5 op 1 III  
MAT-60456 Optimization Methods 5 op III  
MAT-60556 Mathematical Logic 5 op IV  
MAT-60650 Matematiikan historia 3 op III  
MAT-63506 Scientific Computing 5 op III  
YHTTAY-60350 Monimuuttujamenetelmät 5 op 1 III  

1. Voi valita vain toisen.
2. Täydentäviin opintoihin saa sisällyttää vain yhden MAT-02 -opintojakson.

Lisätiedot

Matematiikan opetettava sivuaine sisältää seuraavat osakokonaisuudet: Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatintutkinnon matematiikan perusopinnot (27 op) ja Matematiikka - aineopinnot (25 op) sekä 8 op täydentäviä opintoja.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 18.01.2018