Kemian lyhyt opetettava aine, 60 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja sivuaineet

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEB-61410 Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61420 Laaja kemia 2 4 op I  
KEB-61430 Laaja kemia 3 4 op I  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op II  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op II  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 4 op II  
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op III  
KEB-63150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry 3 op III  
Yhteensä 57 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus on mahdollista täydentää myös kemian kandidaatintyöllä.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 60 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-21000 Biokemia I 4 op IV  
KEB-64046 Organic Chemistry 2 4 op III  
KEB-64116 Bioorganic Chemistry 3 op III  
KEB-64200 Metallien kemia 3 op IV  
KEB-64256 IR Spectroscopy 2 op III  
KEB-64357 Chromatography and Mass Spectrometry 3 op III  
KEB-64407 NMR Spectroscopy 3 op IV  
KEB-65056 Spectroscopy and Quantum Chemistry 6 op IV  
KEB-65107 Photochemistry 4 op III  
KEB-65176 Nanochemistry 6 op  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  

Lisätiedot

Vastuuprofessorit: Timo Laaksonen ja Nikolai Tkachenko

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 07.11.2017