Tietotekniikan pitkä opetettava aine, 120 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja pääaineet

Yhteyshenkilö

Tapio Elomaa, Antti Valmari

Osaamistavoitteet

- Kuten tietotekniikan lyhyessä opetettavassa aineessa, jonka lisäksi opiskelijalla on diplomi-insinööritasoinen osaaminen jollakin tietotekniikan keskeisellä osa-alueella.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Tietotekniikan lyhyt opetettava aine 60 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli pitkä opetettava aine suoritetaan muusta kuin tutkinnon pääaineesta, diplomityö tulee korvata opintojaksolla OPN-9020 Syventävien opintojen opinnäytetyö. Asetuksen opetustoimen kelpoisuudesta (986/1998) mukaisesti lukion opettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 120 op perus-, aine- ja syventävät opinnot yhdestä opetettavasta aineesta. Asetuksen 794/2004 §15 mukaan syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 op, ja niihin sisältyy 20-40 op laajuinen opinnäytetyö.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9000 Diplomityö 30 op V  
Yhteensä 30 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OPN-9151 Kandidaatintyö 10 op III  

Lisätiedot

Tietotekniikan pitkä opetettava aine 120 op muodostetaan suorittamalla tietotekniikan lyhyt opetettava aine 60 op, ohjelmistotieteen tai ohjelmistotuotannon syventävä opintokokonaisuus 30 op sekä diplomityö 30 op jostain edellä mainitusta kokonaisuudesta.

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 07.11.2017