Matematiikan pitkä opetettava aine, 120 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja pääaineet

Yhteyshenkilö

Mikko Kaasalainen, Terhi Kaarakka

Osaamistavoitteet

- Opettajankoulutuksen matematiikan pääaineopinnot antavat hyvän ja kattavan yleiskuvan matematiikasta ja hyvät taidot matematiikan soveltamiseen ja käyttöön.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli pitkä opetettava aine suoritetaan muusta kuin tutkinnon pääaineesta, diplomityö tulee korvata opintojaksolla OPN-9020 Syventävien opintojen opinnäytetyö. Asetuksen opetustoimen kelpoisuudesta (986/1998) mukaisesti lukion opettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 120 op perus-, aine- ja syventävät opinnot yhdestä opetettavasta aineesta. Asetuksen 794/2004 §15 mukaan syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 op, ja niihin sisältyy 20-40 op laajuinen opinnäytetyö.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-01160 Matematiikka 1 5 op I  
MAT-01260 Matematiikka 2 5 op I  
MAT-01360 Matematiikka 3 5 op I  
MAT-01460 Matematiikka 4 4 op I  
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-60206 Mathematical Analysis 5 op III  
OPN-9000 Diplomityö 30 op V  
Yhteensä 58 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 24 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-02400 Vektorianalyysi 4 op 1   II  
MAT-02450 Fourier'n menetelmät 4 op 1   II  
MAT-02550 Tilastomatematiikka 4 op 1   II  
MAT-02650 Algoritmimatematiikka 4 op 1   II  
MAT-02700 Operaatiotutkimus 4 op 1   II  
MAT-60000 Matriisilaskenta 5 op 3   III  
MAT-60006 Matrix Algebra 5 op 3   III  
MAT-60056 Algebra 5 op 6   III  
MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op 4   III  
MAT-60106 Complex Analysis 5 op 4   III  
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op 5   III  
MAT-60156 Differential Equations 5 op 5   III  
MAT-60556 Mathematical Logic 5 op 2   IV  
MAT-61006 Introduction to Functional Analysis 7 op 2   IV  
MAT-63506 Scientific Computing 5 op 2   IV  
MAT-63807 Introduction to Data Mining: The B-Course and GUHA-Method 5 op 2   IV  
YHTTAY-60050 Algebra 5 op 6   III  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Valitaan yksi.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava vähintään yksi.
3. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava toinen.
4. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava toinen.
5. Valittava 1 opintojaksoa. Valittava toinen.
6. Valittava 1 opintojaksoa. valittava toinen

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään opintokokonaisuuden kokonaislaajuuteen 120 op (mukaanlukien diplomityö 30 op) opintojaksoilla ja/tai kandidaatintyöllä siten, että matematiikan aine- ja syventävien opintojen vaatimukset täyttyvät.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 120 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op III  
MAT-60300 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op 1 III  
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 5 op 2 III  
MAT-60456 Optimization Methods 5 op IV  
MAT-60650 Matematiikan historia 3 op 1 III  
MAT-61506 Dynamical Systems and Chaos 7 op IV  
MAT-67756 Post-Graduate Seminar in Mathematics 2-10 op V  
MAT-68256 Mathematics Literature 0-10 op V  
OPN-9151 Kandidaatintyö 10 op  
YHTTAY-60350 Monimuuttujamenetelmät 5 op 2  
YHTTAY-62750 Johdatus graafiteoriaan 5 op IV  

1. Kurssia suositellaan opettajakoulutukseen
2. Valitaan vain toinen

Lisätiedot

120 op koostuu suorittamalla DI-tutkinnossa:
matematiikan perusopinnot (27 op);
TL:n suuntaavat matematiikan opintojaksot (0-10 op);
matematiikan aineopinnot (25 op);
kandidaatintyö matematiikasta (10 op);
matematiikan syventävät opinnot (30 op);
diplomityö matematiikasta (30 op).

Kandidaatintyön voi korvata myös matematiikan aine- tai syventävien kokonaisuuksien opintojaksoilla.

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 06.04.2018