Kemian pitkä opetettava aine, 120 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettaja pääaineet

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEB-61410 Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61420 Laaja kemia 2 4 op I  
KEB-61430 Laaja kemia 3 4 op I  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op II  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op II  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 4 op II  
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op III  
KEB-63150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry 3 op III  
KEB-64046 Organic Chemistry 2 4 op III  
KEB-64256 IR Spectroscopy 2 op III  
KEB-64357 Chromatography and Mass Spectrometry 3 op III  
KEB-64407 NMR Spectroscopy 3 op IV  
OPN-9000 Diplomityö 30 op V  
Yhteensä 99 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 120 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-63200 Pintakemia 3 op IV  
KEB-64116 Bioorganic Chemistry 3 op III  
KEB-64200 Metallien kemia 3 op IV  
KEB-64300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 2 op IV  
KEB-65056 Spectroscopy and Quantum Chemistry 6 op IV  
KEB-65107 Photochemistry 4 op III  
KEB-65156 Experimental Optical Spectroscopy 4 op IV  
KEB-65176 Nanochemistry 6 op  
KEB-66200 Kemian erikoistyö 2-8 op IV  
KEB-66206 Special Project in Chemistry 2-8 op IV  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  
OPN-9151 Kandidaatintyö 10 op III  

Lisätiedot

Pakolliset opintojaksot
Kemian pääaine sisältää seuraavat osakokonaisuudet:
-Teknis-luonnontieteellisen tutkinto-ohjelman kemian perusopinnot (16-19 op)
-Teknis-luonnontieteellisen suuntaavat aineopinnot (8-11 op)
-Kemia/TL/aineopinnot (25 op)
-Kandidaatintyö kemian alalta (8 op)
-Kemia/TL/DI pääaine opinnot (30 op)
-Diplomityö kemian alalta (30 op)
Yhteensä 120 op.

Mikäli pitkä opetettava aine suoritetaan muusta kuin tutkinnon pääaineesta, diplomityö tulee korvata opintojaksolla OPN-9020 Syventävien opintojen opinnäytetyö. Asetuksen opetustoimen kelpoisuudesta (986/1998) mukaisesti lukion opettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 120 op perus-, aine- ja syventävät opinnot yhdestä opetettavasta aineesta. Asetuksen 794/2004 §15 mukaan syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 op, ja niihin sisältyy 20-40 op laajuinen opinnäytetyö

Kandidaatintyön voi korvata myös kemian aine- tai syventävien kokonaisuuksien opintojaksoilla esitietovaatimukset huomioiden.
Vastuu professorit: Timo Laaksonen ja Nikolai Tkachenko

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 07.11.2017