TLO-35256 Data and Information Management, 4 cr

Lisätiedot

There will be a test in the beginning of the course to make sure the students have adequate knowledge to enter the course.
Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Samuli Pekkola, Ilona Ilvonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35256 2017-01 2 Ilona Ilvonen
Samuli Pekkola
Pre-test, lectures, literature, assignments, exam

Osaamistavoitteet

On completion of the course the student understand factors that affect data and information quality and the the reasons behind these factors. The student understands the main challenges of data and information management, and can apply the core management mechanisms. The student is able to develop and improve organizational functions in different ways in terms of data and information quality.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. The importance of data and information to organizational functions  Information models and architectures Data and information mangement principles and models Organizing data and information management in an organization Datan ja informaationhallintatyön aloittaminen organisaatioissa  transaction data, metadata, master data Open data 
2. Data and information quality, quality attributes and factors that affect quality   Ulitilizing data and information for different purposes   master data management 
3. data warehouses and databases (the technologies)      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

To achieve grade 3 the student should have a good knowledge on the core topics of the course, and demonstrate this both in the exam and in the assignments

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-35200 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen Advisable    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35256 Data and Information Management, 4 cr TLO-35250 Data and Information Management, 4 cr  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 31.03.2017