Energia- ja prosessitekniikka, 26 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Pentti Saarenrinne, Risto Raiko, Hannu Ahlstedt, Jukka Konttinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee perusteet lämpötieteistä kuten teknisestä termodynamiikasta, lämmönsiirrosta ja virtausopista. Kokonaisuus antaa valmiudet alan syventäviin opintoihin.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Energia- ja biojalostustekniikka 30 op
Energia- ja biojalostustekniikka 50 op
Sovellettu mekaniikka ja lämpötekniikka op
Sovellettu mekaniikka ja lämpötekniikka, laaja op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-1120 Mittaus 3 op II  
MEI-02021 Lämpötekniikka 4 op II  
MEI-30400 Lämmönsiirto 5 op III  
MEI-36000 Virtausoppi 5 op III  
MEI-36400 Teknillinen termodynamiikka 5 op III  
Yhteensä 22 op  

Täydentävät opintojaksot

Elementtimenelmän perusteet kannattaa valita, jos aikoo jatkaa Sovelletun mekaniikan ja lämpötekniikan DI-pääaineeseen.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 26 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari 0 op 1 III  
KEB-43100 Höyrytekniikka 5 op III  
KEB-45100 Polttotekniikka 5 op III  
MEI-10000 Kandidaatintyökurssi 0 op 1 III  
MEI-30800 Elementtimenetelmän perusteet 4 op III  
MEI-36200 Kitkallinen virtaus 5 op III  

1. Keväästä 2017 alkaen kaikki valitsevat opintojakson KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari.

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 24.03.2017