LTT-12101 Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa, 5 op
Bioengineering and Biotechnology

Vastuuhenkilö

Suvi Ikonen, Matti Karp, Ville Santala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-12101 2016-01 1 - 2 Johanna Haavisto
Suvi Ikonen
Matti Karp
Suvi Santala
Ville Santala
Pientehtävät luentojen pohjalta ja lopputehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mitä biotekniikka on ollut, mitä se on nyt ja mitä se voisi olla tulevaisuudessa. Opiskelija osaa selittää biotekniikan keskeisimmät käsitteet ja osaa kuvata miten ja miksi biotekniikan avulla yritetään parantaa maailmaa. Opiskelija tunnistaa biotekniikan itsenäisenä tieteenalana ja paikantaa sen suhteessa muihin lähitieteisiin. Opiskelija ymmärtää biotekniikan keskeiset soveltamisalueet ja tunnistaa tärkeimmät modernit menetelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan, mitä tällä hetkellä pystytään tekemään sekä mitä huomenna mahdollisesti halutaan tehdä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Biotekniikan kehittyminen omana tieteenalana  Biotekniikan historia    
2. Biotekniikan keskeisimmät käsitteet     
3. Biotekniikan soveltamisalueet  tuotteiden valmistus, ympäristöbiotekniikka, agrobiotekniikka, lääketieteellinen bioteknologia   
4. Biotekniikan modernit menetelmät  Rekombinantti-tekniikoiden perustyömenetelmät, bioprosessitekniikan perusmenetelmät   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
LTT-12101 Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa, 5 op TLU-12101 Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa, 5 op  
LTT-12101 Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa, 5 op LTT-12100 Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa, 4 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 22.02.2017