The IRIS (Information systems research seminar in Scandinavia) began in 1978 and is the oldest consecutive IS conference in the world. After its first few meetings in Finland, the seminar now alternates between the Scandinavian countries. The conference is organised as an annual working seminar for Scandinavian researchers and PhD students. Each paper accepted at IRIS is given an hour for discussion in a working group – providing a unique foundation for an in-depth discussion of your work. Each year the best papers are chosen for publication in the proceedings of IRIS selected papers.

In 2010, the IRIS research community launched its own – full-fledged – conference – the Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS). The conference has a format which is known from other conferences such as the IFIP working conference series. The submitted papers will be selected through a rigorous and double blind review process performed by a programme committee consisting of senior Scandinavian and international researchers in our field. The selected manuscripts are presented in formal paper sessions.

The IRIS association focus on increasing the internationality of the conference and over the years, we have been happy to see an increasing number of participants from outside Scandinavia. Note the opportunity for scholarships for researchers outside of Scandinavia, this year.

Three reasons why, you should participate in the IRIS seminar

It is a fantastic networking event
The IRIS seminar connects junior and senior researchers. Several people attending IRIS come back year after year due to this exceptional networking environment.

It offers unique paper development sessions
The IRIS sessions provide small informal groups in which each paper is assigned a full hour, in which research ideas of both junior and senior researchers can evolve.

The best papers are selected for publication in the AIS library
It involves a full process of reviews and revision of papers before the conference. The best papers is chosen for publication in the proceedings of the IRIS selected papers, published in the AIS library.

Three reasons why, you should publish at the Scandinavian Conference of IS

Papers are published through Springer, a highly acknowledged publisher
SCIS is a regular double blind peer-reviewed conference. The accepted papers are presented in formal paper sessions and is published in the conference proceedings, by Springer.

Fast track to Scandinavian Journal of Information Systems is possible
The editors of the Scandinavian Journal of Information Systems use SCIS to shout for great papers which can make a solid contribution. The top papers are therefore offered a fast track for publication in the SJIS.

Scholarships offered for authors outside of Scandinavia
The IRIS association are offering scholarships for authors of countries outside the traditional IRIS countries (i.e. Norway, Sweden, Denmark and Finland).

The IRIS (Information systems research seminar in Scandinavia) began in 1978 and is the oldest consecutive IS conference in the world. After its first few meetings in Finland, the seminar now alternates between the Scandinavian countries. The conference is organised as an annual working seminar for Scandinavian researchers and PhD students. Each paper accepted at IRIS is given an hour for discussion in a working group – providing a unique foundation for an in-depth discussion of your work. Each year the best papers are chosen for publication in the proceedings of IRIS selected papers.

In 2010, the IRIS research community launched its own – full-fledged – conference – the Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS). The conference has a format which is known from other conferences such as the IFIP working conference series. The submitted papers will be selected through a rigorous and double blind review process performed by a programme committee consisting of senior Scandinavian and international researchers in our field. The selected manuscripts are presented in formal paper sessions.

The IRIS association focus on increasing the internationality of the conference and over the years, we have been happy to see an increasing number of participants from outside Scandinavia. Note the opportunity for scholarships for researchers outside of Scandinavia, this year.

Three reasons why, you should participate in the IRIS seminar

It is a fantastic networking event
The IRIS seminar connects junior and senior researchers. Several people attending IRIS come back year after year due to this exceptional networking environment.

It offers unique paper development sessions
The IRIS sessions provide small informal groups in which each paper is assigned a full hour, in which research ideas of both junior and senior researchers can evolve.

The best papers are selected for publication in the AIS library
It involves a full process of reviews and revision of papers before the conference. The best papers is chosen for publication in the proceedings of the IRIS selected papers, published in the AIS library.

Three reasons why, you should publish at the Scandinavian Conference of IS

Papers are published through Springer, a highly acknowledged publisher
SCIS is a regular double blind peer-reviewed conference. The accepted papers are presented in formal paper sessions and is published in the conference proceedings, by Springer.

Fast track to Scandinavian Journal of Information Systems is possible
The editors of the Scandinavian Journal of Information Systems use SCIS to shout for great papers which can make a solid contribution. The top papers are therefore offered a fast track for publication in the SJIS.

Scholarships offered for authors outside of Scandinavia
The IRIS association are offering scholarships for authors of countries outside the traditional IRIS countries (i.e. Norway, Sweden, Denmark and Finland).

Tutkimme, miten tiedosta tuotetaan arvoa tekniikan ja johtamisen keinoin.

NOVI tutkimuskeskus on Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen tutkimuskeskus. Tavoitteenamme on ymmärtää tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä ja luoda johtamisen tueksi käytäntöjä ja työkaluja. Tällä sivulla esitellään tutkimustoimintamme pääsuunnat, ja annetaan muutama esimerkki niihin liittyvistä kysymyksistä, joihin pyrimme löytämään vastauksia.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä takaa meille paitsi tutkimusaineistoa myös mahdollisuuden tunnistaa ajankohtaiset käytännön haasteet. Jaamme myös tutkimuksemme tuloksia ja aiheeseen liittyvää mielenkiintoista materiaalia avoimesti sosiaalisessa mediassa. Voit seurata meitä Twitterissä, YouTubessa ja Slidesharessa.

Tietoperustainen arvonluonti

Tutkimuksen keskiössä on tiedon ja osaamisen johtamiseen perustuva arvonluonti digitalisoituvassa ja verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä. Tutkimus huomioi laajasti arvonluonnin eri aspektit, kuten vaikuttavuuden mittaamisen ja affektiivisten kokemusten roolin arvonluonnissa eri sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimuksen konteksteina ovat erityisesti tietotyö, sote-sektori ja tietointensiivinen liiketoiminta, kuten ohjelmistoliiketoiminta.

Vastuullinen johtaja: Associate Professor Nina Helander
Projektit:

VALIT – Value Indicator Tool (Tekes)
DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem level Value Co-creation (Tekes)
PATI – Palvelu tilaksi (Tekes)
POP-UP Tietotyön tuottavuus (Tekes)

Oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen tekniikan alan korkeakoulutuksessa

LEAD tutkii opetukseen, oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen liittyviä tekijöitä tekniikan alan formaaleissa (korkeakoulutus) ja informaaleissa (työelämä) konteksteissa. Tutkimus tukeutuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa yhteisöllisyydellä ja oppimisen säätelyyn liittyvillä tekijöillä on vahva yhteys osaamisen kehittymiseen. Tutkimuksen aihealueita ovat mm. itseohjautuvuus ja itsesäätely oppimisessa, aktiivisen oppimisen menetelmät, oppimisen tunnetilat erilaisissa opiskelutilanteissa ja ympäristöissä, työpaikka oppimisympäristönä ja sosiaalisen median käytön yhteys asiantuntijuuden kehittymiseen.

Vastuullinen johtaja: Professori Petri Nokelainen
Projektit:

Taidot Työhön (Skills, Education and the Future of Work), Suomen Akatemia (04/2016-03/2019)
NeMo2 (Ammatillinen asiantuntijuus, työelämäosaaminen ja työpaikka oppimisympäristönä oppisopimuskoulutuksessa), Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto (2017-2018), projekti toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan CharVEL -tutkimusryhmän kanssa.

Teknologian käytön pimeä puoli

Teknologian käytöllä on ihmisille hyötyjen lisäksi myös monenlaisia ikäviä vaikutuksia, jotka heijastuvat hyvinvointiin ja työelämään. Esimerkiksi tietotyöläisiä vaivaa teknostressi, jota aiheuttavat sosiaalisten ohjelmistojen aiheuttama informaatiotulva sekä sosiaaliset paineet. Useat teknologian käytön ongelmat korostuvat teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa esimerkiksi virtuaalitiimeissä. Tutkimuksen tavoitteena on valottaa teknologian käytön pimeää puolta ja löytää keinoja poistaa tai ennaltaehkäistä käytöstä johtuvia negatiivisia vaikutuksia.

Tutkimusaiheisiin lukeutuu mm: Teknologian käytön pimeä puoli (esimerkiksi teknostressi ja IT addiktio), kansainvälinen tietämyksen hallinta, sosiaalisten siteiden vahvistaminen IT:n avulla (esimerkiksi uudet VR/AR/mobiiliteknologiat), Design science-tutkimus (esimerkiksi avoimen opetuksen yhteistyöteknologioiden kehittäminen)

Vastuullinen johtaja: Assistant Professor Henri Pirkkalainen
Projektit:

Diili (Asiakasarvon tuottamista virtuaalisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen avulla kiinteistön elinkaaren aikana)

Keitä me olemme?

Petri Nokelainen : Professor
Petri Nokelainen
Professor
petri.nokelainen@tut.fi

Nina Helander : Associate Professor (tenure track)
Nina Helander
Associate Professor (tenure track)
nina.helander@tut.fi
050 400 4275
Henri Pirkkalainen : Assistant Professor (tenure track)
Henri Pirkkalainen
Assistant Professor (tenure track)
henri.pirkkalainen@tut.fi
050 437 1567
Jari Jussila : Postdoctoral Researcher
Jari Jussila
Postdoctoral Researcher
jari.j.jussila@tut.fi
040 717 8345
Vilma Vuori : Postdoctoral Researcher
Vilma Vuori
Postdoctoral Researcher
vilma.vuori@tut.fi
040 757 4272
Maiju Vuolle : Postdoctoral Researcher
Maiju Vuolle
Postdoctoral Researcher
maiju.vuolle@tut.fi
040 559 6424
Virpi Sillanpää : Postdoctoral Researcher
Virpi Sillanpää
Postdoctoral Researcher
virpi.sillanpaa@tut.fi
040 746 9330
Ilona Ilvonen : Postdoctoral Researcher
Ilona Ilvonen
Postdoctoral Researcher
ilona.ilvonen@tut.fi
040 594 0479
Susanna Hartikainen : Researcher
Susanna Hartikainen
Researcher
susanna.hartikainen@tut.fi
050 447 8526
Heta Rintala : Researcher
Heta Rintala
Researcher
heta.rintala@tut.fi
050 301 6195
Jussi Myllärniemi : Researcher
Jussi Myllärniemi
Researcher
jussi.myllarniemi@tut.fi
040 546 3398
Pasi Hellsten : Researcher
Pasi Hellsten
Researcher
pasi.hellsten@tut.fi
050 336 6400
Tytti Vasell : Researcher
Tytti Vasell
Researcher
tytti.vasell@tut.fi
050 447 8553
Johanna Horstia : Researcher
Johanna Horstia
Researcher
johanna.horstia@tut.fi

Hannele Väyrynen : Researcher
Hannele Väyrynen
Researcher
hannele.vayrynen@tut.fi
050 301 1294
Miikka Palvalin : Researcher
Miikka Palvalin
Researcher
miikka.palvalin@tut.fi
044 032 1011
Osku Torro : Researcher
Osku Torro
Researcher
osku.torro@tut.fi

Aleksi Roima : Research Assistant
Aleksi Roima
Research Assistant
aleksi.roima@tut.fi
040 072 3070
Joel Vanhalakka : Research Assistant
Joel Vanhalakka
Research Assistant
joel.vanhalakka@tut.fi

Sisäänkirjautuminen:

Hallintapaneeliin kirjautuminen tapahtuu osoitteessa tut.fi/novi/wp-admin. Sisään kirjaudutaan käyttäen teille luotuja henkilökohtaisia tilejä.

Projektikuvauksen lisääminen:

Julkaisulistan päivittäminen:

Uutisen / Blogipostauksen lisääminen

HUOM! ÄLÄ KÄYTÄ Kategorioita muuten kuin julkaisutyypin ilmaisemiseen. Valitse siis “Uutinen” tai “Blogi”, tai vastaavasti “News” englanninkieliselle puolelle. Aihetunnisteina voi käyttää Tägejä. Videossa lisää asiasta.

Henkilön lisääminen:

HUOM! henkilön profiilikuvaksi tulee lisätä VAIN 120×160 (leveys x korkeus) pikselin kokoisia kuvia. Jos kuvan koko eroaa tästä, ladonta menee rumaksi.

Helpoiten 120×160 pikselin kuvan saa kopioimalla TTY:n henkilökortin kuvan suoraan TTY:n sivuilta. Julkiseen henkilökorttiin lisätään kuva Tutkan profiiliasetusten kautta. Tämä skaalaa kaikki kuvat 120×160 kokoisiksi, jonka jälkeen ne voi kopioida TTY:n julkisilta sivuilta. Esim. http://www.tut.fi/fi/henkilokortti/index.htm?nimi=mika.hannula => oikea klikkaus ja tallenna kuva.

VALIT – VALUE INDICATOR TOOL (2015-2017)

VALIT-projektin tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työkalu arvonluonnin mittaamiseen ja johtamiseen liiketoimintasuhteissa. Projekti pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin, joista Tampereen teknillisen yliopiston osuus on keskittynyt ensimmäiseen.

Kuinka arvonluontifunktiot voidaan tunnistaa? Kuinka arvonluontia voidaan mitata? Kuinka mittaustuloksia voidaan hyödyntää asiakassuhteiden kehittämisessä ja hallinnassa kansainvälisessä ja digitalisoituvassa kontekstissa?

Mikä on tunteiden rooli liiketoimintasuhteissa? Kuinka tunteita ja asiakaskokemuksia voidaan hallita kansainvälisessä ja digitalisoituvassa kontekstissa.

Minkälainen on asiakkaiden arvonluontiprosessi? Kuinka asiakassuhteita ja verkostoitunutta kollaboraatiota voidaan johtaa kansainvälisen ja digitalisoituvan kontekstin näkökulmasta? Kuinka voidaan luoda kompetensseja työntekijöille omaksua, kokeilla ja luoda uusia tapoja pyrkiä arvon yhteisluontiin kansainvälisessä ja digitalisoituvassa kontekstissa?

Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Ilona Ilvonen, Tutkija Jari Jussila, Professori Hannu Kärkkäinen

Arvonluonti B2B kontekstissa – Nina Helander & Ilona Ilvonen:

Tietämysriskien tunnistaminen ja niiden hallinta – Ilona Ilvonen:

VALIT – VALUE INDICATOR TOOL (2015-2017)

The objective of VALIT is to create a comprehensive tool for measurement and management of value creation in business relationships. The research project aims to answer the following research questions, of which TUT is focused on the first research question:

How can value creation functions be identified? How can value creation be measured? How can a set of measures be used in developing and managing customer relationships in the international and digitalizing context?

What is the role of emotions in business relationships? How can emotions and customer experiences be managed in the international and digitalizing context?

What is the value creation process of customers like? How can customer relationships and networked collaboration be managed from the point of view of value creation in the international and digitalizing context?
How can competences of employees for absorbing, trying and creating new ways of working toward value co-creation in the international and digitalizing context be created?

Contact persons: Project Manager Ilona Ilvonen, Researcher Jari Jussila, Professor Hannu Kärkkäinen

Arvonluonti B2B kontekstissa – Nina Helander & Ilona Ilvonen:

Tietämysriskien tunnistaminen ja niiden hallinta – Ilona Ilvonen:

SYSTEMIC PATHS OF ECOSYSTEM EVOLUTION DYNAMICS (SPEED)

Ecosystems consist of a heterogeneous and continuously evolving set of individuals and firms that are aligned and interconnected through a complex system of relationships in order for a value proposition to materialize and value capturing to take place. However, there is very little understanding on how ecosystems emerge, evolve and transform and further, no well-established methodology exists to study the dynamic phenomena of ecosystem evolution. More advanced ways to understand and study dynamics are needed both in emerging and stabilized ecosystems. Further, as ecosystems stand to create value, the performance indicators to measure the created value and related spillover effects are very limited.

This project will produce explanatory and foresight models with the novel, synergistic combination of state-of-the-art modeling, simulation and network visualization approaches to reveal the systemic paths through which ecosystems have and will evolve. In addition, based on the previously mentioned combination of methodological approaches, this project will develop performance measures to enhance the understanding on the outcomes of ecosystems and related, emerging means to involve actors (i.e., professional business-to-business sector crowdsourcing and professional social media-based communities).

The project will help Finnish companies to better understand the structure and dynamics of the ecosystems they are participating in, to evaluate their position in the particular ecosystem and via ecosystem-level measurement of performance and value created, to evaluate what individual actors in an ecosystem stand to appropriate. Furthermore, the project will provide valuable information for the Finnish innovation system what comes to the societal impact of ecosystems in general and of particular actors in different roles.

TUT Department of Information Management and Logistics / NOVI contact persons: Prof. Hannu Kärkkäinen, Postdoctoral Researcher Harri Laihonen, Project Manager Jari Jussila

TUT Department of Mathematics / IISLab contact persons: Prof. Seppo Pohjolainen, Researcher Jukka Huhtamäki

Research Partners:

LUT School of Business / Department of Management and International Business, contact persons: Post Doctoral Researcher Kati Järvi, Professor Liisa-Maija Sainio. Contact details

LUT School of Industrial Engineering and Management , contact persons: Post Doctoral Researcher Samuli Kortelainen, Professor Ville Ojanen. Contact details

Dissemination:

PANEL: Work converging to crowd contributions

Santtu Hukkonen – Solved, Ykä Marjanen – Innopinion, Vili Miettinen – Microtask, Petri Rahja – Scoopshot, Päivi Salmi – Savonlinna Opera Festival, hosted by Jari Jussila – Tampere University of Technology

ISPIM Conference 2014 – Kati Järvi: Analysing Business Ecosystems

Follow the discussion on Twitter with #innospeed and @noviresearch

Publications:

Järvi, K., Kortelainen, S., Huhtamäki, J. 2014. BUSINESS ECOSYSTEMS AS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS: AN AGENT-BASED MODELING APPROACH. Strategic Management Society.

Kärkkäinen, Hannu; Jussila, Jari; Erkinheimo, Pia; Hallikas Jukka; Isokangas, Antti; Jalonen, Helge 2014. Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten yritysten joukkoistaminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos.Tampere. 48 s. http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22443

Pirttilä, Olli. (2014).  Sosiaalisen median liiketoiminnallisen hyödyntämisen ja käytön vaikutusten mittaaminen tietokonepohjaisella mallinnuksella. Tutkimusraportti. http://tinyurl.com/mxzt5fh

Kortelainen, S., Järvi, K. 2014. Ecosystems: systematic literature review and frame-work development. Proceedings of the The XXV ISPIM Conference – Innovation for Sustainable Economy & Society, Dublin, Ireland on 8-11 June 2014.

SPEED – Systemic paths of ecosystem evolution dynamics

SPEED-projekti tutkii ja kehittää malleja yksilöistä, yrityksistä ja muista organisaatioista koostuvien liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemien analyysin tueksi. Tekes-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ekosysteemien rakenteesta, toiminnallisuudesta ja kehityksestä. Ekosysteemit koostuvat monimuotoisesta ja jatkuvasti kehittyvästä joukosta toimijoita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa monimutkaisten suhteiden kautta. Ekosysteemien synnystä ja kehittymisestä on hyvin vähän tietoa olemassa eikä dynaamisten ekosysteemien tutkimiseen ole olemassa vakiintunutta menetelmää. Ekosysteemeissä mukana oleville toimijoille syntyvän lisäarvon mittaaminen on haasteellista, koska etenkin ekosysteemien dynaamisten ilmiöiden mittaamiseen tarvittavat indikaattorit ovat hyvin rajalliset.

SPEED-hankkeessa kehitetään selittäviä ja ennakoivia malleja parhaillaan muodostuvien ja jo olemassa olevien ekosysteemien tutkimiseen. Lähtökohtana on yhdistellä uudella tavalla nykyaikaisia mallinnus- ja simulaatiomenetelmiä ekosysteemien verkostoanalyysiin ja visualisointiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään suoritusmittareita jotka tukevat ekosysteemien vaikutusten mittaamista. Tavoitteena on kehittää mittareita siten, että ne mahdollistaisivat myös uudenlaisten työn organisointitapojen (esimerkiksi joukkoistaminen teollisessa tai B2B-kontekstissa ja sosiaalisen median käyttö tuotekehityksessä) vaikutusten ja hyötyjen mittaamisen.

Hanke auttaa suomalaisia yrityksiä ymmärtämään paremmin rakenteita ja dynamiikkaa niissä ekosysteemeissä, joissa he itse ovat osallisina. Näin yritykset voivat myös paremmin arvioida asemaansa ekosysteemissä. Ekosysteemitason suoriutumisen ja luodun arvon mittaamisen avulla voidaan myös arvioida yksittäisiä toimijoita tietyssä ekosysteemissä. Lisäksi projekti tuottaa arvokasta tietoa yhteiskunnallisesta vaikutuksesta suomalaiselle innovaatiojärjestelmälle ekosysteemeissä yleisesti ja eri rooleissa olevista yksittäisistä toimijoista erikseen.

TTY Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos / NOVI yhteyshenkilöt: Prof. Hannu Kärkkäinen, Projektipäällikkö Jari Jussila

TTY Matematiikan laitos/ IISLab yhteyshenkilöt: Prof. Seppo Pohjolainen, Tutkija Jukka Huhtamäki

Tutkimuskumppanit:

LUT School of Business / Department of Management and International Business, yhteyshenkilöt: Tutkija Kati Järvi, Professori Liisa-Maija Sainio. Yhteystiedot

LUT School of Industrial Engineering and Management , yhteyshenkilöt: Tutkija Samuli Kortelainen, Professori Ville Ojanen. Yhteystiedot

Tutkimustulosten jakaminen:

PANEL: Work converging to crowd contributions

Santtu Hukkonen – Solved, Ykä Marjanen – Innopinion, Vili Miettinen – Microtask, Petri Rahja – Scoopshot, Päivi Salmi – Savonlinna Opera Festival, hosted by Jari Jussila – Tampere University of Technology

ISPIM Conference 2014 – Kati Järvi: Analysing Business Ecosystems

Follow the discussion on Twitter with #innospeed and @noviresearch

Julkaisut:

Järvi, K., Kortelainen, S., Huhtamäki, J. 2014. BUSINESS ECOSYSTEMS AS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS: AN AGENT-BASED MODELING APPROACH. Strategic Management Society.

Kärkkäinen, Hannu; Jussila, Jari; Erkinheimo, Pia; Hallikas Jukka; Isokangas, Antti; Jalonen, Helge 2014. Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten yritysten joukkoistaminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos.Tampere. 48 s. http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22443

Pirttilä, Olli. (2014).  Sosiaalisen median liiketoiminnallisen hyödyntämisen ja käytön vaikutusten mittaaminen tietokonepohjaisella mallinnuksella. Tutkimusraportti. http://tinyurl.com/mxzt5fh

Kortelainen, S., Järvi, K. 2014. Ecosystems: systematic literature review and frame-work development. Proceedings of the The XXV ISPIM Conference – Innovation for Sustainable Economy & Society, Dublin, Ireland on 8-11 June 2014.

Tausta:

Sosiaalinen media ja uudet informaatioteknologiat tarjoavat täysin uusia , nopeita ja joustavia tapoja integroida uusia toimijoita (kuten asiakkaat, loppukäyttäjät, ja tutkimus- &tuotekehityskumppanit) organisaation innovointiprosesseihin ja verkostoihin, mikäli näitä tarvitaan. Sosiaalinen media myös mahdollistaa joukkoistamisen käytön asiakkaiden sekä B2B sidosryhmien kesken. Täten monet aktiviteetit, jotka on perinteisesti hoidettu sisäisesti, voidaan nyt ulkoistaa ulkoisille toimijoille. Tämän tutkimuksen kohteet täten myös tarjoavat innovatiivisia tapoja uudistaa liiketoiminta-aktiviteettejä joustavan verkostoitumisen kautta, joka tähtää arvon lisäämiseen.

Tavoitteet & odotetut kontribuutiot:

Tämä projekti pyrkii:  1) Selvittämään mitä tulevaisuus tuo tullessaan radikaalin uudelle arvonluonnille ja liiketoimintamalleille, jotka perustuvat sosiaalisen median sovelluksille ja uusille informaatioteknologioille. 2) tutkimaan, mitä visionäärisiä ja innovatiivisia tapoja on olemassa rakentaa arvonluontia ja liiketoimintamalleja, erityisesti käyttämällä sosiaalista mediaa ja uusia informaatioteknologioita (lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä) ja 3) tunnistaa uusia tapoja organisoida, jotka mahdollistavat uudenlaisen arvonluonnin ja liiketoimintamallit sekä niiden kehityksen ja uusimisen.

Teollisuuden kumppanit:

Projektin johtoryhmä sisältää asiantuntijoita useista teollisuudenaloista, muun muassa energia, ICT ja liikkeenjohdon konsultoinnin aloilta.

Tutkimuskumppanit:

Lappeenranta University of Technology / Technology Business Research Center: Professori Jukka Hallikas ja Projektipäällikkö Kaisa Henttonen

Budjetti: 283 489 €

Kesto: 1.3.2013 – 30.8.2014

Rahoituksen lähde: TEKES

Kohdeteollisuudenalat: ICT, Koneenrakennus, Energiateollisuus, Julkinen sektori

Strategiset tutkimusalueet: Teollisuuden transformaatio, Teknologian vaikutus, Innovaatiot verkottuneesssa taloudessa, liiketoimintamallit

Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Jari Jussila, Professori Hannu Kärkkäinen

Julkaisut:

Ilvonen, Ilona; Jussila, Jari; Kärkkäinen, Hannu; Päivärinta, Tero (2015). Knowledge security risk management in contemporary companies – toward a proactive approach. Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society, 3941-3950. DOI=10.1109/HICSS.2015.472

Aramo-Immonen, Heli; Jussila, Jari; Huhtamäki, Jukka (2014). Visualizing informal learning behavior from conference participants Twitter data. Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM ’14). ACM, New York, NY, USA, 603-610. DOI=10.1145/2669711.2669962 http://doi.acm.org/10.1145/2669711.2669962

Kärkkäinen, Hannu; Jussila, Jari; Erkinheimo, Pia; Hallikas Jukka; Isokangas, Antti; Jalonen, Helge (2014). Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten yritysten joukkoistaminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos.Tampere. 48 s.

Ketonen-Oksi, S., Multasuo, J., Jussila, J., Kärkkäinen, H. (2014).
“Social Media Based Value Creation in Innovation Community in Mechanical Engineering Industry”, European Conference on Social Media (ECSM 2014), 10-11 July 2014, Brighton, United Kingdom.

Pettersson, E., Aramo-Immonen, H., Jussila, J.J. (2014). Social media utilization in B2B networks’ organizational learning – review and research agenda proposal. Journal of Mobile Multimedia, Vol. 10., No. 3&4., 218-233.

Jussila, J., Huhtamäki, J., Henttonen, K., Kärkkäinen, H., Still, K. (2014). “Visual network analysis of Twitter data for co-organizing conferences: case CMAD 2013”, Proceedings of the 47th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, January 6-9, 2014, Computer Society Press, 2014, 1474-1483. *In collaboration with Relational Capital for Innovative Growth Companies (REINO) project.

Ojala, A., Helander, N. (2014). “Value creation and evolution of a value network a longitudinal case study on a Platform-as-a-Service provider”, Proceedings of the 47th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, January 6-9, 2014, Computer Society Press, 2014, 975-984.

Jussila, J.J., Kärkkäinen, H., Aramo-Immonen, H. (2014). Social media utilization in business-to-business relationships of technology industry firms,Computers in Human Behavior, Volume 30, January 2014, Pages 606-613. ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.047

Helander, N., Jussila, J., Kärkkäinen, H. (2013). “Value Creation in Business-to-Business Crowdsourcing“, International Journal of Knowledge Society Research, 4(4), 52-63.

Multasuo, J. (2013). “Novel Approaches to Value Creation in Networks – Case Studies on Crowdsourcing, Swarm-work and Gamification“,Master’s thesis, Tampere University of Technology, Pages 131.

Jussila, J. (2013). “Luovien ideoiden kerääminen yrityksen ulkopuolelta“, Aramo-Immonen, Heli; Pettersson, Elina (toim.) 2013. Metalli taipuu!. Kipinä luovaan bisnekseen teollisuudessa. Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Julkaisu 16. Pori. 115 s., 42-45.

Kärkkäinen, H., Jussila, J. (2013). Can Social Media Help Business-to-Business
Companies to Learn from their Customers?
The World Financial Review. July – August 2013.

Jussila, J., Kärkkäinen, H., Multasuo, J. (2013). “Social Media Roles in Crowdsourcing Innovation Tasks in B2B- Relationships”, In The Proceedings of The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth.

Jussila, J. (2013). “Parveileva tietotyöntekijä hyödyt nappaa”. Tuominen, L. Tietoasiantuntija-lehti 4/2013, 10-11.

Jussila, J. (2013). “Joko tunnet parvet, lurkkijat ja mikrotaskaajat?”. Eskelinen, P. Sidosryhmälehti Rajapinta 2/2013.

Jussila, J. Laine, T., Rautiainen, M., Kärkkäinen, H., Ruohisto, J., Erkinheimo, P. and Myhrberg, M. (2013). Future of crowdsourcing and value creation in different media environments. In Proceedings of International Conference on Making Sense of Converging Media (AcademicMindTrek ’13), Artur Lugmayr, Heljä Franssila, Janne Paavilainen, and Hannu Kärkkäinen (Eds.). ACM, New York, NY, USA, , Pages 339 , 2 pages. DOI=10.1145/2523429.2532331

Jussila, J., Huhtamäki, J., Kärkkäinen, H. and Still, K. (2013). Information visualization of Twitter data for co-organizing conferences. In Proceedings of International Conference on Making Sense of Converging Media (AcademicMindTrek ’13), Artur Lugmayr, Heljä Franssila, Janne Paavilainen, and Hannu Kärkkäinen (Eds.). ACM, New York, NY, USA, , Pages 139 , 7 pages. DOI=10.1145/2523429.2523482
*In collaboration with Relational Capital for Innovative Growth Companies (REINO) project.

Background

Social media and new information  technologies offer totally new, quick and flexible ways to integrate new actors (e.g. customers, end users and R&D partners) to organizational innovation processes and networks in case they are needed. Social media also enables the use  of crowdsourcing amongst customers as well as the use crowdsourcing amongst B2B -company stakeholders. Hereby,  many activities that have traditionally been conducted in-house can be outsourced to external parties.  Social media and new information technologies under research in this research proposal, thus, also provide innovative means to renew industrial business activity through flexible networking that aims at creating value-add.

Objectives & Expected Contribution

This research proposal aims to 1) find out what does to future hold for radically new value creation and business models based on social media applications and new information technologies and 2) study what visionary and innovative ways there are to build value creation and business models especially using social media and new information technology (in short- and long-term) and 3) to detect new forms of organizing which, first, enable new kinds of value creation and business models applying social media and new information technologies and, second, enable their development and renewal.

Industrial Partners

Project board includes experts and professionals from various fields of industry including energy, ICT and management consulting.

Research Partners

Lappeenranta University of Technology / Technology Business Research Center: Professor Jukka Hallikas and Project Manager Kaisa Henttonen

Budget: 283 489 €

Duration: 1.3.2013 – 30.8.2014

Project funding source: TEKES

Focus industries: ICT industry, Machine-building, Energy industry, Public sector

Strategic research areas: Industry transformation, Impact of technologies, Innovations in networked economy, Business models

Contact persons: Project Manager Jari Jussila, Professor Hannu Kärkkäinen

Publications

Ilvonen, Ilona; Jussila, Jari; Kärkkäinen, Hannu; Päivärinta, Tero (2015). Knowledge security risk management in contemporary companies – toward a proactive approach. Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society, 3941-3950. DOI=10.1109/HICSS.2015.472

Aramo-Immonen, Heli; Jussila, Jari; Huhtamäki, Jukka (2014). Visualizing informal learning behavior from conference participants Twitter data. Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM ’14). ACM, New York, NY, USA, 603-610. DOI=10.1145/2669711.2669962 http://doi.acm.org/10.1145/2669711.2669962

Kärkkäinen, Hannu; Jussila, Jari; Erkinheimo, Pia; Hallikas Jukka; Isokangas, Antti; Jalonen, Helge (2014). Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten yritysten joukkoistaminen. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos.Tampere. 48 s.

Ketonen-Oksi, S., Multasuo, J., Jussila, J., Kärkkäinen, H. (2014).
“Social Media Based Value Creation in Innovation Community in Mechanical Engineering Industry”, European Conference on Social Media (ECSM 2014), 10-11 July 2014, Brighton, United Kingdom.

Pettersson, E., Aramo-Immonen, H., Jussila, J.J. (2014). Social media utilization in B2B networks’ organizational learning – review and research agenda proposal. Journal of Mobile Multimedia, Vol. 10., No. 3&4., 218-233.

Jussila, J., Huhtamäki, J., Henttonen, K., Kärkkäinen, H., Still, K. (2014). “Visual network analysis of Twitter data for co-organizing conferences: case CMAD 2013”, Proceedings of the 47th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, January 6-9, 2014, Computer Society Press, 2014, 1474-1483. *In collaboration with Relational Capital for Innovative Growth Companies (REINO) project.

Ojala, A., Helander, N. (2014). “Value creation and evolution of a value network a longitudinal case study on a Platform-as-a-Service provider”, Proceedings of the 47th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, January 6-9, 2014, Computer Society Press, 2014, 975-984.

Jussila, J.J., Kärkkäinen, H., Aramo-Immonen, H. (2014). Social media utilization in business-to-business relationships of technology industry firms,Computers in Human Behavior, Volume 30, January 2014, Pages 606-613. ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.047

Helander, N., Jussila, J., Kärkkäinen, H. (2013). “Value Creation in Business-to-Business Crowdsourcing“, International Journal of Knowledge Society Research, 4(4), 52-63.

Multasuo, J. (2013). “Novel Approaches to Value Creation in Networks – Case Studies on Crowdsourcing, Swarm-work and Gamification“,Master’s thesis, Tampere University of Technology, Pages 131.

Jussila, J. (2013). “Luovien ideoiden kerääminen yrityksen ulkopuolelta“, Aramo-Immonen, Heli; Pettersson, Elina (toim.) 2013. Metalli taipuu!. Kipinä luovaan bisnekseen teollisuudessa. Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Julkaisu 16. Pori. 115 s., 42-45.

Kärkkäinen, H., Jussila, J. (2013). Can Social Media Help Business-to-Business
Companies to Learn from their Customers?
The World Financial Review. July – August 2013.

Jussila, J., Kärkkäinen, H., Multasuo, J. (2013). “Social Media Roles in Crowdsourcing Innovation Tasks in B2B- Relationships”, In The Proceedings of The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth.

Jussila, J. (2013). “Parveileva tietotyöntekijä hyödyt nappaa”. Tuominen, L. Tietoasiantuntija-lehti 4/2013, 10-11.

Jussila, J. (2013). “Joko tunnet parvet, lurkkijat ja mikrotaskaajat?”. Eskelinen, P. Sidosryhmälehti Rajapinta 2/2013.

Jussila, J. Laine, T., Rautiainen, M., Kärkkäinen, H., Ruohisto, J., Erkinheimo, P. and Myhrberg, M. (2013). Future of crowdsourcing and value creation in different media environments. In Proceedings of International Conference on Making Sense of Converging Media (AcademicMindTrek ’13), Artur Lugmayr, Heljä Franssila, Janne Paavilainen, and Hannu Kärkkäinen (Eds.). ACM, New York, NY, USA, , Pages 339 , 2 pages. DOI=10.1145/2523429.2532331

Jussila, J., Huhtamäki, J., Kärkkäinen, H. and Still, K. (2013). Information visualization of Twitter data for co-organizing conferences. In Proceedings of International Conference on Making Sense of Converging Media (AcademicMindTrek ’13), Artur Lugmayr, Heljä Franssila, Janne Paavilainen, and Hannu Kärkkäinen (Eds.). ACM, New York, NY, USA, , Pages 139 , 7 pages. DOI=10.1145/2523429.2523482
*In collaboration with Relational Capital for Innovative Growth Companies (REINO) project.

Pop Up – Tietotyön tuottavuus

‘Pop Up – Tietotyön tuottavuus’ –hanke tuottaa uutta tutkimustietoa, käytännön ratkaisumalleja sekä mittausvälineitä tietotyön tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tietotyötä tarkastellaan fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen ja emotionaalisen työympäristön luomassa systeemissä. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan Pop up –metodia työympäristöjen ja työtapojen suunnittelussa ja testaamisessa yhdessä käyttäjien kanssa. Metodin ydin on tehtävän intervention nopeus, edullisuus ja väliaikaisuus. Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia työympäristöön ja ihmisen toimintamalleihin tehtävien muutosten läpiviemiseksi, sekä niiden tuloksellisuuden mittaamiseksi. Muutosten vaikutusten osoittamiseksi hankkeessa kehitetään ja testataan mittareita ja mittausvälineitä. Tietotyön sujuvuuteen ja koettuun hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan analysoimalla tietotyöntekijöiden fyysisiä, tietoteknisiä ja sosiaalisia toimintaedellytyksiä hyödyntäen tiedonkeruussa muun muassa mobiililaitteita, -sensoreita ja -sovelluksia.

TTY:n ja Aalto-yliopiston tutkijoista koostuvaan monitieteisen tutkimusryhmään kuuluu  tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi, arkkitehtuurin laitos sekä ihmiskeskeisen teknologian yksikkö TTY:ltä sekä Virtuaali- ja mobiilityön tutkimusyksikkö Aalto-yliopistolta. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea, Arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen, University Properties of Finland Ltd, Martela and Moodmetric.

The project will be carried out during 2015–2016 and it is a part of Tekes Liideri — Business, Productivity and Joy at Work Programme.

Yhteyshenkilö:

TUT Novi tutkimuskeskus: Maiju Vuolle
popupknowledgework.wordpress.com

 

Pop Up – Knowledge Work Productivity

‘Pop Up – knowledge work productivity’ project provides new research results, practical methods and measurement tools for developing knowledge work productivity and well-being at work. Knowledge work is analyzed through a work system including physical, virtual, social and emotional environments. This project develops and utilizes participatory Pop up –method for designing and testing new work environments and practices that provides more productive ways of working. In addition, the project develops metrics and measurement tools for analyzing the impacts of new work designs. Mobile devices, sensors and applications are utilized to study fluency and experienced well-being and productivity of knowledge work.

Project’s multidisciplinary team comprises researchers from Tampere University of Technology and Aalto University. The project is carried out in close collaboration with industry partners: Tampere Region Economic Development Agency Tredea, Arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen, University Properties of Finland Ltd, Martela and Moodmetric.

The project will be carried out during 2015–2016 and it is a part of Tekes Liideri — Business, Productivity and Joy at Work Programme.

Contact persons:

TUT Novi research center: Maiju Vuolle
TUT Human-centered technology: Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila
TUT School of Architecture: Jenni Poutanen
Aalto Virtual and mobile work: Matti Vartiainen

Dissemination:

tietotalon käytävä Sanna
Web page: popupknowledgework.wordpress.com

 

PATI – Palvelu korvaa tilan

Tarve monipaikkaiselle työlle on kasvanut, kun työstä on tullut yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta. Monilokaatioisen työn lisäksi työskentely virtuaalisissa ympäristöissä on lisääntynyt. Käyttäjien tarpeet luovat liiketoimintamahdollisuuden kiinteistöpalvelujen tarjoajille: uudet käyttäjätarpeet voidaan täyttää uudella palvelulla. Tutkimusprojektin päätavoite on kehittää älykkäitä palveluja tukemaan monilokaatioista työskentelyä. Älykkäiden palvelujen kehitystyössä käytetään apuna lean management metodeja ja lähestymistapoja. Lean metodeilla pyritään asiakasarvon tuottamiseen ja hukan eliminointiin. Älykkäät palvelut tulevat luomaan arvoa erityisesti käyttäjilleen, mutta myös palvelun tarjoajille ja yhteiskunnalle.

Tutkimusprojekti on toteutettu yhdessä kolmen eri tutkimusryhmän ja kolmen teollisuuskumppanin kanssa: REB ja BES tutkimusryhmät Aalto Yliopiston Insinööritieteiden koulusta, Novi tutkimuskeskus Tampereen teknillisestä yliopistosta, Senaatti kiinteistöt, ISS ja TeliaSonera. Projekti suoritetaan vuosien 2015-2017 aikana ja sen rahoittaa Tekes.

Yhteyshenkilö (Aalto): Tuuli Jylhä
Yhteyshenkilö (TUT): Maiju Vuolle

Verkkosivu: http://pati.aalto.fi

Tykkää, seuraa ja keskustelu kanssamme Facebookissa ja Bloggerissa

Workspace as a service

The need for multi-locational work has increased since the work has become more and more independent from time and location. In addition to multi-locational work, working in virtual environment has increased. The user needs create a business opportunity for the real estate service providers: the new user needs can be fulfilled by a new service. In this research project, the main aim is to develop a smart service that supports multi-locational working. In the development of the smart service, methods and approaches from lean management are used. The lean methods aim for customer value creation and waste elimination. The smart service will create value especially for the users, but also for the service provider and the society thanks to the growing real estate service market.

The research project is organized as co-operation of three research teams and three industrial partners: REB and BES research teams from Aalto University School of Engineering, Novi research center from Tampere University of Technology, Senate Properties, ISS and TeliaSonera. The project will be carried out during 2015–2017 and it is funded by Tekes – the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, research organisations and participating companies.

Contact person (Aalto): Tuuli Jylhä
Contact person (TUT): Maiju Vuolle

Web page: http://pati.aalto.fi

Like us, follow us and discuss with us in Facebook and in Blogger

OMG-project (purchaser-vendor guru) is a Tekes (Finnish Funding Agency for Innovation) funded research project, which studies the acquisition of software, hardware, information systems, and related services, i.e. IT acquisition. Despite the growing importance of IT to public sector services and private sector business, numerous acquisition projects are reported to having failed because of exceeding costs and schedules, or unattainable objectives. OMG-project provides several alternatives to improve IT acquisition and its processes by providing a holistic approach, acknowledging the cooperative and collaborative nature of IT acquisition both inside and between the organizations, and emphasizing knowledge transfer between the parties – all despite the type of acquired IT.

The study is conducted in a close cooperation with Tekes and participating organizations. Their acquisition processes are studied and improved by using action design research approach providing concrete instructions for the organizations and generalizable results for the larger audience. In addition, some surveys and expert panel studies are conducted. These activities generate new knowledge and concrete tools, models, and practices to improve IT acquisition from the purchaser side and the vendor side. Participating organizations benefit by improved acquisition processes and broader understanding of its challenges. Other organizations get tested models, practices, and instructions for acquiring different kinds of IT.

TUT researchers:

Prof. Samuli Pekkola

Project Manager Pasi Hellsten

 

OMG-projekti (Osto- ja MyyntiGuru) on Tekesin rahoittama tutkimusprojekti, joka tutkii ohjelmistojen, laitteistojen, IT-järjestelmien ja vastaavien palvelujen hankintaa (IT-hankintaa). Huolimatta IT:n kasvavasta tärkeydestä julkisen sektorin palveluille ja yksityisen sektorin liiketoiminnalle, monien IT-hankintaprojektien raportoidaan epäonnistuvan ylittyneiden kustannuksien, toimitusaikojen tai mahdottomien tavoitteiden takia. OMG-projekti tarjoaa useita vaihtoehtoja parantaa IT-hankintaa ja sen prosesseja holistisen lähestymistavan, joka ottaa huomioon IT-hankkinnan yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen luonteen, niin organisaation sisällä kuin välilläkin. Lisäksi painotetaan tiedon siirtämistä eri toimijoiden välillä – huolimatta IT-hankinnan tyypistä.

Tutkimus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tekesin ja osallistuvien organisaatioiden kanssa. Organisaatioiden hankintaprosesseja tutkitaan ja parannetaan käyttäen action design tutkimusmetodia, tarjoten konkreettisia ohjeita organisaatioille ja yleistettäviä tuloksia suuremmalle yleisölle. Lisäksi järjestetään joitakin kyselytutkimuksia ja asiantuntijapaneeleita. Nämä aktiviteetit luovat uutta tietoa, konkreettisia työkaluja, malleja ja toimintatapoja joilla parannetaan IT-hankintaa sekä ostajan ja toimittajan kannalta. Osallistuvat organisaatiot hyötyvät parantuneista hankintaprosesseista ja laajemmasta ymmärryksestä sen haasteista. Muut organisaatiot saavat testattuja malleja, toimintatapoja ja ohjeita erilaisten IT-hankintojen tekemiseen.

Tutkijat:

Prof. Samuli Pekkola

Projektipäällikkö Pasi Hellsten

 

 

13.04.2016 järjestetään Tampereella maksuton seminaari (ohjelma alempana)

Hankinnan salat julki!

13.04.2016 järjestetään Tampereella maksuton seminaari, jossa julkistetaan erilaisiin julkisen sektorin hankintaan liittyvien tutkimusten tuloksia.

Tekesin Huippuostajat-ohjelman tavoitteena on tehdä avauksia sekä innovatiiviseen ostamiseen että myös myymiseen. Ohjelman puitteissa toteutettavan kolmen tutkimushankkeen (BRIIF, OMG, TOPNETS) yhteisseminaarissa esitellään uutta tietoa hankinnoista sekä niiden tekemisestä. Näin voidaan puhua yhteisestä arvonluomisesta ja koko toiminnan kehittämisestä.

Seminaarissa käsitellään IT-hankintoja sekä muita julkisen sektorin hankintoja. Erityisesti hankintaprojektien alkuvaiheita, ideatasolta hankintojen valmisteluvaiheeseen ja kilpailutukseen Lisäksi puhutaan yritysten hankintatoimesta, vaikkakin painopiste on julkisen sektorin toiminnassa.

Tutkimuspartnereina ja tekemisen kohteina ovat olleet mm. Hämeenlinna kaupunki, KL-Kuntahankinnat Oy, Metso Oyj, Oulun, Porin, Seinäjoen, Tampereen, Turun kaupungit, Tieto Oyj ja Tyrnävän kunta.

Mukana on usean yliopiston yksin ja yhdessä tekemien tutkimusten tulosten esittelyä. Mukana on Lapin yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston tutkijoita/henkilöitä, jotka ovat eri osahankkeissa olleet mukana Tekesin Huippuostajat-ohjelmassa.

Nyt pitää ilmoittautua heti! Tämän linkin kautta (ennen pääsiäistä vielä onnistuu): https://www.webropolsurveys.com/S/1690EDD9454F576D.par

Paikka: Hotelli Scandic City Tampere, Hämeenkatu 1, Tampere (rautatieasemaa vastapäätä)

Aika: 13.04.2016

08:30 Aamukahvi

09:00 Avauspuheenvuoro prof. Samuli Pekkola, TTY

09:10 Key note puheenvuoro: Associate professor Carl Erik Moe, Agder yliopisto Norja

10:45 BRIIF, Oulun ja Lapin yliopistot

12:00 Lounas (omakust.)

13:00 OMG, Tampereen teknillinen yliopisto (Jyväskylän yliopisto)

14:45 TOPNETS, Turun ja Vaasan yliopistot

16:00 – 16:15 Yhteenveto ja päätössanat

Tervetuloa Tampereelle

Yhteistyöterveisin,

Prof. Samuli Pekkola, tiedonhallinnan ja logistiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

NEMO – Business Value from Negative Emotions

Positive emotions, such as pleasure and happiness, are clearly related to business performance. Based on everyday experience as well as on research, it is known that positive customer experience strengthens loyalty and brings the customer back. Significantly less we know about the business value of contradictory and negative emotions. Contradictory emotions are understudied, whereas the analysis of negative emotions has been confined to customer dissatisfaction and complaining behaviour. Traditionally, contradictory and negative emotions have been seen as something that should be avoided and whose consequences should be minimised. In the NEMO project, contradictory and negative emotions are seen as underutilised resources. The research problem of the project is: how contradictory and negative emotions can ethically and sustainably be used as sources not merely for improving customer experience and working climate but also for growth, innovation and new business models? The multidisciplinary NEMO project contributes to both theory and practice of the business value potential related to contradictory and negative emotions.

The NEMO project will be carried out during 2014–2015 in partnership with Turku School of Economics (TSE), Tampere University of Technology (TUT) and Turku University of Applied Sciences (TUAS). The project consists of several case studies conducted in three sub-projects as follows:

“Opportunities in Tears” (TSE), Research question: How to transform customers’ negative and contradictory emotions into new business opportunities?
”Intangible Liabilities or Assets?” (TUT) Research question: How negative and contradictory emotions influence intangible assets of the firm?
“Wake Up and Smell the Coffee!” (TUAS), Research question: How negatively biased discussions in social media can be used in improving customer experience and as a source for product and service development?

The NEMO project is based on several theoretical foundations such as complexity thinking, knowledge management, intellectual capital, user-driven and open innovation, service science, communication technology, psychology of emotions, sociology of emotions and customer behaviour analysis.

The project involves around twenty firms including SMEs and large companies from food industry, grocer’s shop, financial services, insurance and banking, construction industry, pharmaceutical industry, consulting business, health services, communication, information technology and industrial design.

The total budget of the project is EUR 1 000 000. The project is funded by Tekes – the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (60%), research organisations (31.8%) and participating firms (8.2%).

The NEMO project in a nutshell

TUT Researchers:
Dr. Maiju Vuolle
Researcher Henna Salonius
Researcher Virpi Sillanpää


NEMO – Business Value from Negative Emotions

Positiiviset tunteet, kuten nautinto ja onnellisuus ovat selkeästi yhteydessä liiketoiminnan suorituskykyyn. Arkielämän kokemuksen ja tutkimuksen perusteella tiedetään, että positiivinen asiakaskokemus vahvistaa asiakasuskollisuutta ja tuo asiakkaita takaisin. Huomattavasti vähemmän tiedämme ristiriitaisten ja negatiivisten tunteiden liiketoiminta-arvosta. Ristiriitaiset tunteet ovat alitutkittuja, kun taas negatiivisten tunteiden tutkimus on rajoittunut tutkimaan asiakastyytymättömyyttä ja käyttäytymistä valitusten yhteydessä. Perinteisesti ristiriitaiset ja negatiiviset tunteet on nähty asiana jota tulisi välttää ja niiden seurauksia minimoida. NEMO-projektissa ristiriitaiset ja negatiiviset tunteet nähdään alihyödynnettyinä resursseina. Projektin tutkimusongelma on: Kuinka ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan eettisesti ja kestävästi käyttää ei vain asiakaskokemuksen parantamiseen, mutta myös kasvun, innovaation ja uusien liiketoimintamallien lähteenä? Poikkitieteellinen NEMO-projekti antaa panoksensa niin teoreettiseen, kuin käytännön ristiriitaisiin ja negatiivisiin tunteisiin liittyvään potentiaaliseen liiketoiminta-arvoon.

NEMO projekti toteutetaan vuosina 2014-2015 yhdessä Turun kauppakorkeakoulun (TSE), Tampereen teknillisen yliopiston (TUT) ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa (TUAS). Projekti koostuu useasta tapaustutkimuksesta, jotka suoritetaan kolmessa aliprojektissa seuraavasti:

“Opportunities in Tears” (TSE), Tutkimuskysymys: Kuinka muuttaa asiakkaiden negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi?
”Intangible Liabilities or Assets?” (TUT) Tutkimuskysymys:Kuinka negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet vaikuttavat yrityksen aineettomaan pääomaan?
“Wake Up and Smell the Coffee!” (TUAS), Tutkimuskysymys: Kuinka negatiivisesti värittynyttä keskustelua sosiaalisessa mediassa voidaan käyttää asiakaskokemuksen parantamiseen ja tuote- sekä palvelukehityksen lähteenä?

Nemo projekti perustuu useaan teoreettiseen pohjaan kuten kompleksisuusajatteluun, tietojohtamiseen, älylliseen pääomaan, käyttäjälähtöiseen ja avoimeen innovaatioon, palvelutieteeseen, kommunikaatioteknologiaan, tunteiden psykologiaan ja sosiologiaan sekä asiakaskäyttäytymisen analyysiin.

Projektissa on mukana noin 20 yritystä, mukaanlukien pk-yrityksiä, isoja yrityksiä elintarviketeollisuudesta, vähittäistavarakaupasta, talouspalveluista, vakutuus- ja pankkialalta, rakennusalalta, lääketeollisuudesta, konsultointialalta, terveydenhuollosta, viestinnästä, IT-alalta ja teollisesta muotoilusta.

Projektin kokonaisbudjetti on 1 000 000 euroa. Projektia rahoittaa Tekes (60%), tutkimusorganisaatiot (31,8%) ja osallistuvat yritykset (8.2%).

NEMO-projekti pähkinänkuoressa

Tutkijat:
TkT Maiju Vuolle
Tutkija Henna Salonius
Tutkija Virpi Sillanpää


ENACT – ERP Development Networks in Action – is a four year (2012-2016) Enterprise Research Planning research project funded by Academy of Finland and executed by a consortium including Aalto University, Lappeenranta University of Technology, and Tampere University of Technology.

The project identifies existing actors and practices in the ERP development network. It produces a theoretical model of communication and interaction practices in ERP development networks and a model of requirement and quality information flows, including quality metrics in selected ERP development networks. An improved theoretical understanding of the complex ERP systems development networks and integrated and scientifically evaluated tools and methods for ERP development increases competence to ERP implementers through project result dissemination.

ERP development is studied empirically in several case settings. The objectives include:

 • Building an empirically grounded theoretical model to support ERP development in the network.
 • Identification of important quality factors in ERP projects and development of metrics based on these factors
 • Active deployment of new development methods, practices and measures, instructed by the built theoretical model and applied by different actors, including but not limited to ERP core developers, ERP consultants, and local ERP administrators.

Examples of research questions include:

 • What are the main actors in the ERP development environment? What are their roles, processes, practices, and expectations from the other parties?
 • What kind of communication mechanisms and practices exist in the ERP development environment?
 • How are different types of information considered by other actors?
 • How the consultants and the developers consider user driven use-innovations (e.g. new ways of using the system, overcoming problems, requirements for new features) from different parts of the network?

TUT researchers

Prof. Samuli Pekkola (samuli.pekkola@tut.fi)

Researcher Aki Alanne

Researcher Taru Salmimaa

ENACT (ERP Development Networks in Action) on neljän vuoden (2012-2016) yhteistutkimushanke toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseksi. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja toteuttaa konsortio joka koostuu Aalto Yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Hanke tunnistaa olemassaolevia toimijoita ja toimintatapoja ERP kehitysverkostossa. Hanke myös tuottaa teoreettisen kommunikointi- ja vuorovaikutustoimintatapamallin ERP kehitysverkoissa ja mallin vaatimusten ja laadunhallinan informaatiovirroile, pitäen sisällään laatumetriikoita valituissa ERP kehitysverkostoissa. Parantamalla teoreettista ymmärrystä kompleksisista ERP kehitysverkostoista sekä tieteellisesti arvioiduista integroiduista kehitystyökaluista ja metodeista voidaan parantaa ERP-projektien toteuttajien kompetenssia. Tähän pyritään projektin tuloksien tehokkaalla levittämisellä.

ERP kehitystä tutkitaan empiirisesti useissa tapaustutkimuksissa. Tavoitteisiin kuuluu:

 • Luoda empiriaan pohjautuva teoreettinen malli tukemaan ERP kehitystä verkostossa.
 • Tärkeiden ERP kehitystyön laatutekijöiden tunnistaminen ja metriikoiden laatiminen näiden tekijöiden pohjalta.
 • Aktiivinen uusien kehitysmallien, metodien ja mittareiden käyttöönotto, perustuen luodun teoreettisen mallin ohjeistuksiin. Tavoitteena on, että näitä hyödyntäisi muun muassa ERPin ydinkehittäjät, ERP consultit ja paikalliset ERP ylläpitäjät.

Esimerkkeinä projektin tutkimuskysymyksistä:

 • Mitä ovat päätoimijat ERP kehitysympäristössä? Mitkä ovat niiden roolit, prosessit, toimintatavat ja odotukset muilta tekijöiltä?
 • Minkälaisia kommunikaatiomekanismeja ja toimintatapoja on olemassa ERP kehitysympäristössä?
 • Miten erityyppinen information otetaan huomioon muiden toimijoiden toimesta?
 • Miten konsultit ja kehittäjät ottavat huomioon käyttäjä-lähtöisiä innovaatioita (esimerkiksi uudenlaisia tapoja käyttää järjestelmää, ongelmien ratkaisua, vaatimuksia uusille ominaisuuksille) eri puolilta verkostoa?

Tutkijat:

Prof. Samuli Pekkola (samuli.pekkola@tut.fi)

Tutkija Aki Alanne

Tutkija Taru Salmimaa

How to create value from knowledge with technology and governance?

Novi research center brings together researchers working in the area of information and knowledge management. Novi operates as a part of the Department of Information management and logistics at Tampere University of Technology. Novi aims to understand phenomena that relate to knowledge economy and knowledge-based value creation. Together with our partner organizations we develop methods and tools to better manage knowledge resources. This page introduces the main themes of our research and gives some examples of the research questions we aim to answer. 

We co-operate closely with companies, public organizations and voluntary sector. This ensures us the research material and also possibilities to identify the most current practical challenges. We openly share our research results and interesting material relating to our research themes in the social media. You can follow us on Twitter, YouTube and Slideshare.

Knowledge processes and policies

How can IT acquisition processes be enhanced and optimized? How to support the development and implementation of IT systems? How can the performance of a company be improved with IT systems? How can master data be managed? How can information quality be improved? How to build a working enterprise architecture? Our research projects that examine these themes are, amongst others the OMG-project and ENACT-project.

Creating and utilizing knowledge

How can organizations create and utilize new knowledge effectively? How can value be co-created over organizational boundaries? How to motivate knowledge workers and enhance innovation?  How to involve customer and other stakeholders in the business by using social media and other novel information technologies?  Our research projects that examine these themes are, amongst others the NEMO-projectVALIT-project and SPEED-project.

Measuring & information analytics

How to measure the productivity of knowledge work? How can information analytics create new knowledge to support business activities? How can simulation and modelling be utilized to support decision making? How to visualize and present information effectively to support decision making? Our research projects that examine these themes are, amongst others the SPEED-project and VALIT-project.

Who we are?

Petri Nokelainen : Professor
Petri Nokelainen
Professor
petri.nokelainen@tut.fi

Nina Helander : Associate Professor (tenure track)
Nina Helander
Associate Professor (tenure track)
nina.helander@tut.fi
050 400 4275
Henri Pirkkalainen : Assistant Professor (tenure track)
Henri Pirkkalainen
Assistant Professor (tenure track)
henri.pirkkalainen@tut.fi
050 437 1567
Jari Jussila : Postdoctoral Researcher
Jari Jussila
Postdoctoral Researcher
jari.j.jussila@tut.fi
040 717 8345
Vilma Vuori : Postdoctoral Researcher
Vilma Vuori
Postdoctoral Researcher
vilma.vuori@tut.fi
040 757 4272
Maiju Vuolle : Postdoctoral Researcher
Maiju Vuolle
Postdoctoral Researcher
maiju.vuolle@tut.fi
040 559 6424
Virpi Sillanpää : Postdoctoral Researcher
Virpi Sillanpää
Postdoctoral Researcher
virpi.sillanpaa@tut.fi
040 746 9330
Ilona Ilvonen : Postdoctoral Researcher
Ilona Ilvonen
Postdoctoral Researcher
ilona.ilvonen@tut.fi
040 594 0479
Susanna Hartikainen : Researcher
Susanna Hartikainen
Researcher
susanna.hartikainen@tut.fi
050 447 8526
Heta Rintala : Researcher
Heta Rintala
Researcher
heta.rintala@tut.fi
050 301 6195
Jussi Myllärniemi : Researcher
Jussi Myllärniemi
Researcher
jussi.myllarniemi@tut.fi
040 546 3398
Pasi Hellsten : Researcher
Pasi Hellsten
Researcher
pasi.hellsten@tut.fi
050 336 6400
Tytti Vasell : Researcher
Tytti Vasell
Researcher
tytti.vasell@tut.fi
050 447 8553
Johanna Horstia : Researcher
Johanna Horstia
Researcher
johanna.horstia@tut.fi

Hannele Väyrynen : Researcher
Hannele Väyrynen
Researcher
hannele.vayrynen@tut.fi
050 301 1294
Miikka Palvalin : Researcher
Miikka Palvalin
Researcher
miikka.palvalin@tut.fi
044 032 1011
Osku Torro : Researcher
Osku Torro
Researcher
osku.torro@tut.fi

Aleksi Roima : Research Assistant
Aleksi Roima
Research Assistant
aleksi.roima@tut.fi
040 072 3070
Joel Vanhalakka : Research Assistant
Joel Vanhalakka
Research Assistant
joel.vanhalakka@tut.fi

Tutkimme, miten tiedosta tuotetaan arvoa tekniikan ja johtamisen keinoin.

NOVI tutkimuskeskus on Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen tutkimuskeskus. Tavoitteenamme on ymmärtää tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä ja luoda johtamisen tueksi käytäntöjä ja työkaluja. Tällä sivulla esitellään tutkimustoimintamme pääsuunnat, ja annetaan muutama esimerkki niihin liittyvistä kysymyksistä, joihin pyrimme löytämään vastauksia.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä takaa meille paitsi tutkimusaineistoa myös mahdollisuuden tunnistaa ajankohtaiset käytännön haasteet. Jaamme myös tutkimuksemme tuloksia ja aiheeseen liittyvää mielenkiintoista materiaalia avoimesti sosiaalisessa mediassa. Voit seurata meitä Twitterissä, YouTubessa ja Slidesharessa.

Tietoperustainen arvonluonti

Tutkimuksen keskiössä on tiedon ja osaamisen johtamiseen perustuva arvonluonti digitalisoituvassa ja verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä. Tutkimus huomioi laajasti arvonluonnin eri aspektit, kuten vaikuttavuuden mittaamisen ja affektiivisten kokemusten roolin arvonluonnissa eri sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimuksen konteksteina ovat erityisesti tietotyö, sote-sektori ja tietointensiivinen liiketoiminta, kuten ohjelmistoliiketoiminta.

Vastuullinen johtaja: Associate Professor Nina Helander
Projektit:

VALIT – Value Indicator Tool (Tekes)
DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem level Value Co-creation (Tekes)
PATI – Palvelu tilaksi (Tekes)
POP-UP Tietotyön tuottavuus (Tekes)

Oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen tekniikan alan korkeakoulutuksessa

LEAD tutkii opetukseen, oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen liittyviä tekijöitä tekniikan alan formaaleissa (korkeakoulutus) ja informaaleissa (työelämä) konteksteissa. Tutkimus tukeutuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa yhteisöllisyydellä ja oppimisen säätelyyn liittyvillä tekijöillä on vahva yhteys osaamisen kehittymiseen. Tutkimuksen aihealueita ovat mm. itseohjautuvuus ja itsesäätely oppimisessa, aktiivisen oppimisen menetelmät, oppimisen tunnetilat erilaisissa opiskelutilanteissa ja ympäristöissä, työpaikka oppimisympäristönä ja sosiaalisen median käytön yhteys asiantuntijuuden kehittymiseen.

Vastuullinen johtaja: Professori Petri Nokelainen
Projektit:

Taidot Työhön (Skills, Education and the Future of Work), Suomen Akatemia (04/2016-03/2019)
NeMo2 (Ammatillinen asiantuntijuus, työelämäosaaminen ja työpaikka oppimisympäristönä oppisopimuskoulutuksessa), Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto (2017-2018), projekti toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan CharVEL -tutkimusryhmän kanssa.

Lisätietoja:

LEAD:n verkkosivut

Teknologian käytön pimeä puoli

Teknologian käytöllä on ihmisille hyötyjen lisäksi myös monenlaisia ikäviä vaikutuksia, jotka heijastuvat hyvinvointiin ja työelämään. Esimerkiksi tietotyöläisiä vaivaa teknostressi, jota aiheuttavat sosiaalisten ohjelmistojen aiheuttama informaatiotulva sekä sosiaaliset paineet. Useat teknologian käytön ongelmat korostuvat teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa esimerkiksi virtuaalitiimeissä. Tutkimuksen tavoitteena on valottaa teknologian käytön pimeää puolta ja löytää keinoja poistaa tai ennaltaehkäistä käytöstä johtuvia negatiivisia vaikutuksia.

Tutkimusaiheisiin lukeutuu mm: Teknologian käytön pimeä puoli (esimerkiksi teknostressi ja IT addiktio), kansainvälinen tietämyksen hallinta, sosiaalisten siteiden vahvistaminen IT:n avulla (esimerkiksi uudet VR/AR/mobiiliteknologiat), Design science-tutkimus (esimerkiksi avoimen opetuksen yhteistyöteknologioiden kehittäminen)

Vastuullinen johtaja: Assistant Professor Henri Pirkkalainen
Projektit:

Diili (Asiakasarvon tuottamista virtuaalisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen avulla kiinteistön elinkaaren aikana)

Keitä me olemme?

Petri Nokelainen : Professor
Petri Nokelainen
Professor
petri.nokelainen@tut.fi

Nina Helander : Associate Professor (tenure track)
Nina Helander
Associate Professor (tenure track)
nina.helander@tut.fi
050 400 4275
Henri Pirkkalainen : Assistant Professor (tenure track)
Henri Pirkkalainen
Assistant Professor (tenure track)
henri.pirkkalainen@tut.fi
050 437 1567
Jari Jussila : Postdoctoral Researcher
Jari Jussila
Postdoctoral Researcher
jari.j.jussila@tut.fi
040 717 8345
Vilma Vuori : Postdoctoral Researcher
Vilma Vuori
Postdoctoral Researcher
vilma.vuori@tut.fi
040 757 4272
Maiju Vuolle : Postdoctoral Researcher
Maiju Vuolle
Postdoctoral Researcher
maiju.vuolle@tut.fi
040 559 6424
Virpi Sillanpää : Postdoctoral Researcher
Virpi Sillanpää
Postdoctoral Researcher
virpi.sillanpaa@tut.fi
040 746 9330
Ilona Ilvonen : Postdoctoral Researcher
Ilona Ilvonen
Postdoctoral Researcher
ilona.ilvonen@tut.fi
040 594 0479
Susanna Hartikainen : Researcher
Susanna Hartikainen
Researcher
susanna.hartikainen@tut.fi
050 447 8526
Heta Rintala : Researcher
Heta Rintala
Researcher
heta.rintala@tut.fi
050 301 6195
Jussi Myllärniemi : Researcher
Jussi Myllärniemi
Researcher
jussi.myllarniemi@tut.fi
040 546 3398
Pasi Hellsten : Researcher
Pasi Hellsten
Researcher
pasi.hellsten@tut.fi
050 336 6400
Tytti Vasell : Researcher
Tytti Vasell
Researcher
tytti.vasell@tut.fi
050 447 8553
Johanna Horstia : Researcher
Johanna Horstia
Researcher
johanna.horstia@tut.fi

Hannele Väyrynen : Researcher
Hannele Väyrynen
Researcher
hannele.vayrynen@tut.fi
050 301 1294
Miikka Palvalin : Researcher
Miikka Palvalin
Researcher
miikka.palvalin@tut.fi
044 032 1011
Osku Torro : Researcher
Osku Torro
Researcher
osku.torro@tut.fi

Aleksi Roima : Research Assistant
Aleksi Roima
Research Assistant
aleksi.roima@tut.fi
040 072 3070
Joel Vanhalakka : Research Assistant
Joel Vanhalakka
Research Assistant
joel.vanhalakka@tut.fi

As a part of disseminating research knowledge, NOVI actively takes part in discussion in the social media. NOVI also produces a variety of content on research related topics.

You can follow NOVI on Twitter, Youtube and Slideshare.

NOVI’s Research results are published in academic conferences, journals and also in more pragmatic publications. You can find all the publications of our personnel from the TUT Portfolio by searching by author name. 

Some of the most recent journal publications of NOVI researchers:

2015

Aramo-Immonen, H.,  Jussila, J.,  Huhtamäki, J.  (2015) “Exploring co-learning behavior of conference participants with visual network analysis of Twitter data”, Computers in Human Behavior, Available online 18 March 2015, ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.033.

Ilvonen, I., Jussila, J., Kärkkäinen, H., & Päivärinta, T.  (2015) “Knowledge security risk management in contemporary companies–toward a proactive approach”, 3941-3950. In Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences.

Palvalin, M., Vuolle, M., Jääskeläinen, A., Laihonen, H., & Lönnqvist, A. (2015). SmartWoW–constructing a tool for knowledge work performance analysis. International Journal of Productivity and Performance Management, 64(4), 479 – 498.

2014

Jussila, J., Huhtamaki, J., Henttonen, K., Karkkainen, H., & Still, K. (2014), “Visual network analysis of Twitter data for co-organizing conferences: case CMAD 2013”, In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on (pp. 1474-1483). IEEE.

Pettersson, E., Aramo-Immonen, H., & Jussila, J. (2014) “Social media utilization in B2B networks’ organizational learning – Review and research agenda proposal”, Journal of Mobile Multimedia, 10(3-4), 218–233.

Jääskeläinen, A., Laihonen, H. and Lönnqvist, A. (2014) ”Distinctive features of service performance measurement”, Journal of Operations and Production Management, 34(12), pp. 1466-1486.

Jääskeläinen, A. and Laihonen, H (2014) “A strategy framework for performance measurement in the Public Sector”, Public Money & Management, 34(5), 355-362.

Jääskeläinen, A. and Laihonen, H. (2014) “Applying performance measurement in service operations: analysis of contextual differences”, International Journal of Business Performance Management, 15(3), 243-261. DOI:10.1504/IJBPM.2014.063024

Laihonen, H., Jääskeläinen, A. and Pekkola, S. (2014) “Measuring Performance of a Service System – from organizations to customer-perceived performance“, Measuring Business Excellence 18(3).

Laihonen, H. and Sillanpää V. (2014) “What is the role of knowledge management in establishing the effectiveness of public welfare services?”, Knowledge and Process Management, 21(2), pp. 112-121. DOI: 10.1002/kpm.1438

Laihonen, H. (2014) “A managerial view of the knowledge flows of a health-care system”, Knowledge Management Research & Practice advance online publication, March 17, doi: 10.1057/kmrp.2014.3

Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. and Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge Management Research & Practice advance online publication, March 10, 2014; doi:10.1057/kmrp.2013.57

Syysnummi, P. and Laihonen, H. (2014). “Top Management’s Perception of Knowledge Management in a Vocational Education and Training Organization in Finland”, International Journal of Educational Management, 28(1), 53-65.

2013

Helander, N., Jussila, J., Kärkkäinen, H. (2013). “Value Creation in Business-to-Business Crowdsourcing”, International Journal of Knowledge Society Research, 4(4), 52-63.

Jussila, J. J., Kärkkäinen, H., Leino, M. (2013). “Innovation-related benefits of social media in Business-to-Business customer relationships”, Int. J. Advanced Media and Communication, 5(1), 4-18.

Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2013) “Overcoming the Specific Performance Measurement Challenges of Knowledge-intensive Organizations”, International Journal of Productivity and Performance Management, 62(4), 350 – 363.

Kukko, M. (2013), “Knowledge Sharing Barriers in Organically Grown Software Company”, The Journal of High Technology Management Research, 23, 18-29.

Kukko, M. (2013), “Knowledge Sharing Barriers of Acquisitioned Growth: A Case Study from a Software Company”, International Journal of Engineering Business Management, W.H. Ip (Ed.), ISBN: 1847-9790, InTech, DOI: 10.5772/56005.

Kärkkäinen, H., Jussila, J., Väisänen, J (2013), “Social Media Use and Potential in Business-to-Business Companies’ Innovation”, International Journal of Ambient Computing and Intelligence, 5 (1), 53-71.

Lönnqvist, A., & Laihonen, H. (2013), ”Managing regional development: a knowledge perspective”, International Journal of Knowledge-Based Development, 4(1), 50-63.

Myllärniemi, J., Vuori, V., Helander, N., Ilvonen, I., Okkonen, J. and Virtanen, P. (2013), “The role of an intermediator organisation in collaboration: how can an intermediator enhance value co-creation?”, Int. J. Applied Systemic Studies, 5, (1/2), 3–21.

Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) “Analysing the impacts of ICT on knowledge work productivity”, Journal of Knowledge Management, 17 (4).

Salonius, H. & Käpylä, J. (2013) “Exploring the requirements of regional knowledge-based management”, Journal of Knowledge Management, 17 (4).

Sillanpää, V. (2013) “Measuring the impacts of welfare service innovations”, International Journal of Productivity and Performance Management, 62 (5), 474 – 489.

Virtanen, P., Myllärniemi, J., Wallander, H. (2013), ”Diversifying higher education: facilitating different ways of learning”, Campus-Wide Information Systems, 30(3), 201 – 211.

Yigitcanlar, T., Lönnqvist, A. (2013), “Benchmarking knowledge-based urban development performance: Results from the international comparison of Helsinki”, Cities, 31, 357-369.

2012 – 2011

Helander, N., Kukko, M., and Virtanen, P. (2011), “A knowledge management view to a strategic change in a high-tech company “, International Journal of Strategic Change Management, 3(1/2), 76-89.

Jussila, J. J., Kärkkäinen, H., & Leino, M. (2012), “Social media’s opportunities in business-to-business customer interaction in innovation process”, Int. J. Technology Marketing, 7(2), 191–208.

Jussila, J. J., Kärkkäinen, H., & Leino, M. (2012). “Learning from and with Customers with Social Media: A Model for Social Customer Learning”, International Journal of Management, Knowledge and Learning, 1(1), 5-25.

Jääskeläinen, A. and Lönnqvist, A. (2011), “Public service productivity: how to capture outputs?”, International Journal of Public Sector Management, 24(4), 289-302.

Jalonen, H. and Lönnqvist, A. (2011), “Exploring the Critical Success Factors for Developing and Implementing A Predictive Capability in Business”, Knowledge and Process Management, 18(4), 207-219.

Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Sillanpää, V., Pekkola, S. and Ukko, J. (2012). A contingency approach to performance measurement in service operations, Measuring Business Excellence, 16(1), 43-52.

Käpylä, J., Laihonen, H., Lönnqvist, A. and Carlucci, D. (2011), “Knowledge-intensity as an organisational characteristic”, Knowledge Management Research & Practice, 9, 315-326.

Kortelainen, S., Piirainen, K., Kärkkäinen, H. and Tuominen, M. (2011), “Dependency between learning and profitability in different industry conditions: a system dynamic simulation”, International Journal of Business Innovation and Research, 5(2), 229-253.

Laihonen, H. (2012), “Knowledge structures of a health ecosystem”, Journal of Health Organization and Management, 26(4), 542-558.

Laihonen, H., Jääskeläinen, A. Lönnqvist, A. and Ruostela, J. (2012).” Measuring the productivity impacts of new ways of working”, Journal of Facilities Management, 10(2), 102-113.

Lönnqvist, A. & Laihonen, H. (2012). “Welfare service system productivity: the concept and its application”, International Journal of Productivity and Performance Management, 61(2), 128 – 141.

Sillanpää, V. (2011), “Performance measurement in welfare services: a survey of Finnish organisations”, Measuring Business Excellence, 15(4), 62-70.

Sillanpää, V. & Laihonen, H. (2012), ”Managing Intellectual Capital in Non-profit Elderly Care Organizations”, International Journal of Information Systems in the Service Sector, 4(4), 74-87.

Vuolle, M. (2011), “Intangible benefits of mobile business services”, International Journal of Learning and Intellectual Capital, 8(1), 50-62.

Vuori, V., Okkonen, J. (2012), “Knowledge sharing motivational factors of using an intra-organizational social media platform”, Journal of Knowledge Management, 16(4), 592-603.

 

NOVI osallistuu aktiivisesti akateemiseen keskusteluun tietojohtamisen aihepiiristä. Tutkimustuloksiamme julkaistaan akateemisissa konferensseissa, tieteellisissä aikakausjulkaisuissa ja myös muissa käytännönläheisimmissä julkaisuissa.

Löydät kaikki uusimmat julkaisumme TUTCRIS-portaalista.

 

 


Tällä sivulla on listattuna muutamia NOVIn tutkijoiden tieteellisiä artikkeleita.

Aramo-Immonen, H.,  Jussila, J.,  Huhtamäki, J.  (2015) “Exploring co-learning behavior of conference participants with visual network analysis of Twitter data”, Computers in Human Behavior, Available online 18 March 2015, ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.033.

Ilvonen, I., Jussila, J., Kärkkäinen, H., & Päivärinta, T.  (2015) “Knowledge security risk management in contemporary companies–toward a proactive approach”, 3941-3950. In Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences.

Palvalin, M., Vuolle, M., Jääskeläinen, A., Laihonen, H., & Lönnqvist, A. (2015). SmartWoW–constructing a tool for knowledge work performance analysis. International Journal of Productivity and Performance Management64(4), 479 – 498.

Jussila, J., Huhtamaki, J., Henttonen, K., Karkkainen, H., & Still, K. (2014), “Visual network analysis of Twitter data for co-organizing conferences: case CMAD 2013”, In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on (pp. 1474-1483). IEEE.

Pettersson, E., Aramo-Immonen, H., & Jussila, J. (2014) “Social media utilization in B2B networks’ organizational learning – Review and research agenda proposal”, Journal of Mobile Multimedia, 10(3-4), 218–233.

Jääskeläinen, A., Laihonen, H. and Lönnqvist, A. (2014) ”Distinctive features of service performance measurement”, Journal of Operations and Production Management, 34(12), pp. 1466-1486.

Jääskeläinen, A. and Laihonen, H (2014) “A strategy framework for performance measurement in the Public Sector”, Public Money & Management, 34(5), 355-362.

Jääskeläinen, A. and Laihonen, H. (2014) “Applying performance measurement in service operations: analysis of contextual differences”, International Journal of Business Performance Management, 15(3), 243-261. DOI:10.1504/IJBPM.2014.063024

Laihonen, H., Jääskeläinen, A. and Pekkola, S. (2014) “Measuring Performance of a Service System – from organizations to customer-perceived performance“, Measuring Business Excellence 18(3).

Laihonen, H. and Sillanpää V. (2014) “What is the role of knowledge management in establishing the effectiveness of public welfare services?”, Knowledge and Process Management, 21(2), pp. 112-121. DOI: 10.1002/kpm.1438

Laihonen, H. (2014) “A managerial view of the knowledge flows of a health-care system”, Knowledge Management Research & Practice advance online publication, March 17, doi: 10.1057/kmrp.2014.3

Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. and Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge Management Research & Practice advance online publication, March 10, 2014; doi:10.1057/kmrp.2013.57

Syysnummi, P. and Laihonen, H. (2014). “Top Management’s Perception of Knowledge Management in a Vocational Education and Training Organization in Finland”, International Journal of Educational Management, 28(1), 53-65.

2013

Helander, N., Jussila, J., Kärkkäinen, H. (2013). “Value Creation in Business-to-Business Crowdsourcing”, International Journal of Knowledge Society Research, 4(4), 52-63.

Jussila, J. J., Kärkkäinen, H., Leino, M. (2013). “Innovation-related benefits of social media in Business-to-Business customer relationships”, Int. J. Advanced Media and Communication, 5(1), 4-18.

Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2013) “Overcoming the Specific Performance Measurement Challenges of Knowledge-intensive Organizations”, International Journal of Productivity and Performance Management, 62(4), 350 – 363.

Kukko, M. (2013), “Knowledge Sharing Barriers in Organically Grown Software Company”, The Journal of High Technology Management Research, 23, 18-29.

Kukko, M. (2013), “Knowledge Sharing Barriers of Acquisitioned Growth: A Case Study from a Software Company”, International Journal of Engineering Business Management, W.H. Ip (Ed.), ISBN: 1847-9790, InTech, DOI: 10.5772/56005.

Kärkkäinen, H., Jussila, J., Väisänen, J (2013), “Social Media Use and Potential in Business-to-Business Companies’ Innovation”, International Journal of Ambient Computing and Intelligence, 5 (1), 53-71.

Lönnqvist, A., & Laihonen, H. (2013), ”Managing regional development: a knowledge perspective”, International Journal of Knowledge-Based Development, 4(1), 50-63.

Myllärniemi, J., Vuori, V., Helander, N., Ilvonen, I., Okkonen, J. and Virtanen, P. (2013), “The role of an intermediator organisation in collaboration: how can an intermediator enhance value co-creation?”, Int. J. Applied Systemic Studies, 5, (1/2), 3–21.

Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) “Analysing the impacts of ICT on knowledge work productivity”, Journal of Knowledge Management, 17 (4).

Salonius, H. & Käpylä, J. (2013) “Exploring the requirements of regional knowledge-based management”, Journal of Knowledge Management, 17 (4).

Sillanpää, V. (2013) “Measuring the impacts of welfare service innovations”, International Journal of Productivity and Performance Management, 62 (5), 474 – 489.

Virtanen, P., Myllärniemi, J., Wallander, H. (2013), ”Diversifying higher education: facilitating different ways of learning”, Campus-Wide Information Systems, 30(3), 201 – 211.

Yigitcanlar, T., Lönnqvist, A. (2013), “Benchmarking knowledge-based urban development performance: Results from the international comparison of Helsinki”, Cities, 31, 357-369.

2012 – 2011

Helander, N., Kukko, M., and Virtanen, P. (2011), “A knowledge management view to a strategic change in a high-tech company “, International Journal of Strategic Change Management, 3(1/2), 76-89.

Jussila, J. J., Kärkkäinen, H., & Leino, M. (2012), “Social media’s opportunities in business-to-business customer interaction in innovation process”, Int. J. Technology Marketing, 7(2), 191–208.

Jussila, J. J., Kärkkäinen, H., & Leino, M. (2012). “Learning from and with Customers with Social Media: A Model for Social Customer Learning”, International Journal of Management, Knowledge and Learning, 1(1), 5-25.

Jääskeläinen, A. and Lönnqvist, A. (2011), “Public service productivity: how to capture outputs?”, International Journal of Public Sector Management, 24(4), 289-302.

Jalonen, H. and Lönnqvist, A. (2011), “Exploring the Critical Success Factors for Developing and Implementing A Predictive Capability in Business”, Knowledge and Process Management, 18(4), 207-219.

Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Sillanpää, V., Pekkola, S. and Ukko, J. (2012). A contingency approach to performance measurement in service operations, Measuring Business Excellence, 16(1), 43-52.

Käpylä, J., Laihonen, H., Lönnqvist, A. and Carlucci, D. (2011), “Knowledge-intensity as an organisational characteristic”, Knowledge Management Research & Practice, 9, 315-326.

Kortelainen, S., Piirainen, K., Kärkkäinen, H. and Tuominen, M. (2011), “Dependency between learning and profitability in different industry conditions: a system dynamic simulation”, International Journal of Business Innovation and Research, 5(2), 229-253.

Laihonen, H. (2012), “Knowledge structures of a health ecosystem”, Journal of Health Organization and Management, 26(4), 542-558.

Laihonen, H., Jääskeläinen, A. Lönnqvist, A. and Ruostela, J. (2012).” Measuring the productivity impacts of new ways of working”, Journal of Facilities Management, 10(2), 102-113.

Lönnqvist, A. & Laihonen, H. (2012). “Welfare service system productivity: the concept and its application”, International Journal of Productivity and Performance Management, 61(2), 128 – 141.

Sillanpää, V. (2011), “Performance measurement in welfare services: a survey of Finnish organisations”, Measuring Business Excellence, 15(4), 62-70.

Sillanpää, V. & Laihonen, H. (2012), ”Managing Intellectual Capital in Non-profit Elderly Care Organizations”, International Journal of Information Systems in the Service Sector, 4(4), 74-87.

Vuolle, M. (2011), “Intangible benefits of mobile business services”, International Journal of Learning and Intellectual Capital, 8(1), 50-62.

Vuori, V., Okkonen, J. (2012), “Knowledge sharing motivational factors of using an intra-organizational social media platform”, Journal of Knowledge Management, 16(4), 592-603.

 

Active research projects

Our personnel is currently participating in the following research projects (click on the title for more information).


ENACT – ERP Development Networks in Action (2012-2016)

A four-year cooperative Enterprise Resource Planning (ERP) development research project. It is funded by Academy of Finland and executed by a consortium including Aalto University, Lappeenranta University of Technology, and Tampere University of Technology.

Contact person:Samuli Pekkola
WWW-pages: http://enact.lut.fi/


POP UP – knowledge work productivity (2015-2017)
Contact person: Maiju Vuolle
WWW-pages: popupknowledgework.wordpress.com


OMG-project (2014-2016)

A Tekes funded research project , which studies the acquisition of software, hardware, information systems, and related services, i.e. IT acquisition.

Contact person: Samuli Pekkola
WWW-pages: http://www.tut.fi/novi/projects/omg/


PATI – Workspace as a service (2015-2017)

In this research project, the main aim is to develop a smart service that supports multi-locational working. The smart service will create value especially for the users, but also for the service provider and the society thanks to the growing real estate service market.The research project is organized as co-operation of three research teams and three industrial partners: REB and BES research teams from Aalto University School of Engineering, Performance Measurement Team from Tampere University of Technology, Senate Properties, ISS and TeliaSonera.

Contact person: Maiju Vuolle


VALIT – Value Indicator Tool (2015-2017)

The objective of VALIT is to create a comprehensive tool for measurement and management of value creation in business relationships.

Contact person: Ilona Ilvonen


 

 

Completed research projects

 • SPEED – Systemic paths of ecosystems evolution dynamics (2014-2015)
 • NEMO – Business Value from Negative Emotions (2014-2015)  Www-pages: http://nemohanke.blogspot.fi/
 • SOILA – Innovative value creation and business models of social media in B2B networks (2013-2014) A Tekes funded project led by Tampere University of Technology and Lappeenranta University of Technology.
 • ‘Knowledge-based development of Tampere Region’ (2012-2013) developed knowledge-related management practices to support strategic steering activities at regional level.
 • ‘Measuring the impacts of housing services for the homeless’ (2011-2012) examined the cost-effectiveness of novel housing policies.
 • ‘ICT, service innovation and productivity’ (2011-2013; in collaboration with ETLA) analysed the potential of ICT to improve the productivity of service industries.
 • ‘Newwow’ (2010-2013; in collaboration with VTT, industry partners and the RYM Oy, which is the Strategic centre for Science, Technology and Innovation of the built environment in Finland) examined the possibilities of new ways of working (i.e., non-traditional work practices) in developing knowledge work productivity.
 • Social Media in Innovation Process in the Customer Interface (2011-2013) The project goal is to support business-to-business sector companies’ innovation process and especially the creation of new customer knowledge and understanding for innovation with the help of social media and communities. Project is led by Tampere University of Technology and Åbo Akademi University / MediaCity with co-operation of project companies, Beckhoff Automation Oy, Brandstairs Oy, Intosome Oy, and Simosol Oy, together with Intelligent Machines & Digibusiness – Competence Clusters. Contact person: Hannu Kärkkäinen
  WWW-pages: http://www.tut.fi/soita

Käynnissä olevia tutkimusprojekteja

Henkilöstömme osallistuu parhaillaan alla oleviin tutkimusprojekteihin (klikkaa otsikosta lisätietoja).


ENACT – ERP Development Networks in Action (2012-2016)

Neljän vuoden yhteistutkimushanke toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseksi. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja toteuttaa konsortio joka koostuu Aalto Yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Yhteyshenkilö: Samuli Pekkola
WWW-sivu: http://enact.lut.fi/


POP UP – tietotyön tuottavuus (2015-2017)
Yhteyshenkilö: Maiju Vuolle
WWW-sivu: popupknowledgework.wordpress.com


OMG-projekti (2014-2016)

Tekesin rahoittama tutkimushanke, joka tutkii ohjelmistojen, laitteistojen, IT-järjestelmien ja vastaavien palvelujen hankintaa (IT-hankintaa).

Yhteyshenkilö: Samuli Pekkola
WWW-sivu: http://www.tut.fi/novi/projects/omg/


PATI – Palvelu korvaa tilan (2015-2017)

Tutkimusprojektin päätavoite on kehittää älykäs palvelu tukemaan monipaikkaista työskentelyä. Älykäs palvelu luo arvoa erityisesti käyttäjilleen, mutta myös palvelun tarjoajille ja yhteiskunnalle. Tutkimusprojekti on toteutettu yhdessä kolmen eri tutkimusryhmän ja kolmen teollisuuskumppanin kanssa: REB ja BES tutkimusryhmät Aalto Yliopiston Insinööritieteiden koulusta, Novi tutkimuskeskus Tampereen teknillisestä yliopistosta, Senaatti kiinteistöt, ISS ja TeliaSonera.

Yhteyshenkilö: Maiju Vuolle


VALIT – Value Indicator Tool (2015-2017)

VALIT-projektin tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työkalu arvonluonnin mittaamiseen ja johtamiseen liiketoimintasuhteissa.

Yhteyshenkilö: Ilona Ilvonen


 

Päättyneitä tutkimusprojekteja

 • SPEED – Systemic paths of ecosystems evolution dynamics (2014-2015) Projekti tuotti liiketoimintaekosysteemejä selittäviä ja ennustavia malleja hyödyntämällä mallinnusta, simulointia ja verkostovisualisointia.
 • NEMO – Business Value from Negative Emotions (2014-2015) WWW-sivu: http://nemohanke.blogspot.fi/
 • SOILA – Innovative value creation and business models of social media in B2B networks (2013-2014) Tekesin rahoittama projekti, jota johti Tampereen teknillinen yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
 • ‘Knowledge-based development of Tampere Region’ (2012-2013) Projekti kehitti tietoon liittyviä johdon toimintatapoja, jotka tukevat strategisia ohjaustoimia alueellisella tasolla.
 • ‘Measuring the impacts of housing services for the homeless’ (2011-2012) Projekti tutki kustannus-tehokkuus-suhdetta uudenlaisissa asumispolitiikoissa.
 • ‘ICT, service innovation and productivity’ (2011-2013; yhteistyössä ETLAn kanssa) Projekti analysoi ICT:n potentiaalia parantaa palveluteollisuuden tehokkuutta.
 • ‘Newwow’ (2010-2013; yhteistyössä VTTn, teollisuuskumppanien ja RYM Oy kanssa) Projekti tutki uudenlaisien työskentelytapojen mahdollisuuksia (ei-perinteiset työskentelytavat) tietotyön tuottavuuden parantamisessa.
 • Social Media in Innovation Process in the Customer Interface. (2011 – 2013) Projektin tavoite oli sosiaalisen median ja yhteisöjen avulla tukea b2b-sektorin yritysten innovointiprosesseja ja erityisesti uuden asiakastiedon luontia. Projektia johti Tampereen teknillinen yliopisto ja  Åbo Akademi / MediaCity yhteistyössä projektin yritysten Beckhoff Automation Oy, Brandstairs Oy, Intosome Oy, ja Simosol Oy sekä Intelligent Machines & Digibusiness – Competence Clusterin kanssa.

novi_tausta

Novi research center brings together researchers working in the area of information and knowledge management. Novi operates as a part of the Department of Information Management and Logistics at the Tampere University of Technology.

Novi aims to understand phenomena that relate to knowledge economy and knowledge-based value creation. Together with our partner organizations we develop methods and tools to better manage knowledge resources.

We are actively present in social media, and produce a variety of content on our current research topics. You can follow us on Twitter, YouTube and Slideshare. The feed below also curates our most recent social media content.

novi_tausta

Novi tutkimuskeskus on Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen tutkimuskeskus. Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä ja luoda johtamisen tueksi käytäntöjä ja työkaluja.

Tutkimuskeskuksen ydinosaamisalueita ovat tietointensiivinen palvelutoiminta ja aineeton pääoma, tietojärjestelmät, organisaation oppiminen ja innovaatiot sekä liiketoimintatiedon hallinta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä takaa meille paitsi tutkimusaineistoa myös mahdollisuuden tunnistaa ajankohtaiset käytännön haasteet. Näihin haasteisiin pyrimme jatkuvasti tutkimuksen keinoin tarjoamaan ratkaisuja.

Toimimme myös aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, johon tuotamme monipuolista sisältöä liittyen ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Voit seurata meitä TwitterissäYouTubessa and Slidesharessa. Alla olevasta syötteestä voit myös tarkastella ajankohtaisimmat some-sisältömme.