Yrityspalvelujen yhteistyö kehittyy joukkoistamalla

Tampereen teknillinen yliopisto käynnistää yhdessä Aalto-yliopiston kanssa joukkoistamiskampanjan, jonka avulla kerätään pirkanmaalaisten yritysten ideoita ja toiveita seudun yrityspalveluiden yhteistyön kehittämiseksi. Pirkanmaalla toimivien yritysten mielestä seudun yrityspalveluiden löytäminen on monimutkaista ja yhteydenotto niihin hankalaa. Yrityspalveluiden muodostama kokonaisuus on pirstaleinen ja niiden koordinoimattomuus heikentää palvelukokemusta. Nämä tulokset saatiin Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n keväällä 2014 […]

Työnteon kehittäminen kohti älykästä työtä tietointensiivisessä organisaatiossa

Tutkimuksen tekijä Paulina Piippo työskentelee järjestelmäasiantuntijana M-Filesilla ja aloitti diplomityönsä jälkeen positiivisen psykologian opiskelun Itä-Lontoon yliopistossa. Tutkimuksen tiivistelmä: Työnteko tänä päivänä painottuu tietotyöhön. Tietointensiivisten organisaatioiden tärkeimpiä voimavaroja ovat niiden työntekijät, eli tietotyöläiset. Tällaisten organisaatioiden kilpailukyky on pitkälti kiinni tietotyöläistensä tuottavuudesta. Parhaimpiin tuloksiin ei päästä teollisen aikakauden perinteisillä työtavoilla ja johtamiskäytännöillä. Sen sijaan tietotyö vaatii näistä […]

Innovatiivisia ja ketteriä tietotyö-organisaatioita etsitään mukaan tutkimushankkeeseen

Onko teidän organisaationne yksi niistä? Niistä näppäristä ja notkeista. TTY ja Aalto-yliopisto valmistelevat yhteistyössä monitieteistä tutkimushanketta, jossa sovelletaan Pop up –konseptia nopean, osallistavan, iteratiivisen ja edullisen kehittämisen menetelmänä. Fokuksessa tietotyö. Tuloksena luovempia käytäntöjä, hyvinvointia ja tuottavuutta. Tarjoamme käyttöönne kokeneen ja monitieteisen tutkimusryhmän; edellytämme pientä rahallista panosta, intoa ja hieman aikaa. Ratkotaan yhdessä teille merkityksellisiä tietotyön […]

Resepti tietotyön tuottavuuden parantamiseen?

Tietotyöläinen, auta meitä aineiston keruussa vastaamalla SmartWoW -kyselyyn. Tietotyön tuottavuus on monessa organisaatiossa kuuma puheenaihe. Kehitystä voidaan saada aikaan monin eri tavoin, mutta paras hyötysuhde on yksinkertaisilla perusasioilla. Tärkeimmät tekijät ovat tietotyön organisointi ja johtamiskäytännöt. Lisäksi fyysiset työtilat ovat tärkeässä roolissa. Työympäriston tulisi kokonaisuutena mahdollistaa erilaisten työtehtävien sujuva tekeminen. Keräämämme kyselyaineiston perusteella tärkein tekijä tietotyön […]

Tietotyön johtaminen -kurssin agendalla tietotyöläisen arki

Novi tutkimuskeskus jatkaa aktiivista yritysyhteistyötä. Juuri alkaneella tietotyön johtamisen kurssilla vierailevat Reaktorin ja Intopalon edustajat. Tilaisuudet ovat avoimia, tervetuloa! Tietotyön johtamisen kurssilla tarkastellaan tietointensiivistä palvelutoimintaa ja tieto-organisaatioiden erityispiirteitä erityisesti suorituskyvyn johtamisen näkökulmasta. Palvelututkimuksen ja tietojohtamisen oppeja soveltaen kurssi tarkastelee palvelutoiminnan menestystekijöitä ja luo ymmärrystä näiden johtamisesta. Asiakkaan ymmärtäminen ja tietotyöntekijän tuottavuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen nostetaan […]

Kolme menetelmää tietotyön kuorman vähentämiseen

Tietotyössä käsitellään päivittäin suuria tietomääriä jolloin kyky havainnoida, tarkkailla, muistaa ja ajatella korostuu. Tietotyön sujuvuutta kuormittavat monenlaiset tekijät, kuten aikapaine, työn ylimitoitetut vaatimukset resursseihin nähden, informaation ja teknologian ylikuorma, keskeytykset, multitasking ja työympäristöön liittyvä rauhattomuus.  Kuormitus johtaa usein kierteeseen, jossa muisti pätkii, ajattelu tuottaa tuskaa, mitään ei saada aikaiseksi ja työt kasaantuvat.  Tehottomat ja toimimattomat […]

ICT nostaa tuottavuutta toimintatapojen muutoksen kautta

“Tuottavuuden nostaminen on otettu lähes kaikkien hyvinvointi-, työllisyys- ja talouskasvuohjelmien keskeiseksi teemaksi. Tuottavuuden nostamispaineet kohdistuvat erityisesti palvelusektoriin, koska palveluiden osuus kansantaloudesta on kasvamassa ja koska palveluiden tuottavuuden kasvattamispotentiaali on käytettävissä olevan vertailutiedon perusteella suuri. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen edellyttää uusia toimintatapoja, prosessimuutoksia ja uuden teknologian hyödyntämistä. Toimintatapoja ja teknologiaa tulee kehittää samanaikaisesti, sillä teknologian tuottavuusvaikutukset syntyvät […]

Parveileva tietotyöntekijä madon nappaa

Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Jari Jussila työskentelee projektipäällikkönä SOILA-hankkeessa (Innovative value creation and business models of social media in B2B networks), jossa tutkitaan sosiaaliseen mediaan perustuvia innovatiivisia ja visionäärisiä tulevaisuuden liiketoiminta- ja arvonluontimalleja erityisesti teollisissa B2B-arvoverkostoissa ja verkostojen dynamiikan lisäämisessä. Mitä on parvityöskentely?: -uudenlainen ja joustava tapa organisoida ja tehdä työtä -ei perustu hierarkiaan ja […]

#työtapatesti “Anywhere working week”

Etätyöskentely on ajankohtainen teema tällä hetkellä Kansallisen etätyöpäivän kolkutellessa ovella. Etätyön mieltäminen satunnaisesti, osa-aikaisesti tai pysyvästi pelkästään kotona yksin työskentelyksi on jo vanhanaikaista. Nykyään on alettu puhua yhä enemmän läsnätyöstä ja joustavasta työstä, joilla viitataan siihen, että työtehtäviä voi hoitaa tehokkaasti ja vuorovaikutteisesti oman työpaikan ja kodin lisäksi myös asiakkaan luona, liikkuvissa ja niin sanotuissa […]

Mittaa tietotyön tuottavuutta ja työhyvinvointia SmartWoW-työkalulla

Miten teillä tehdään tietotyötä – Ovatko työtilat ja työvälineet toimivia ja hyötykäytössä? Tukevatko työympäristö ja sovitut pelisäännöt mielekästä työskentelyä? Onko työ tuottavaa ja viihtyykö henkilöstönne? Voisiko jotain tehdä fiksummin? SmartWoW-työkalu tietotyön suorituskyvyn analysoimiseen from Novi Research Center Vastauksen näihin kysymyksiin tarjoaa Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimin toteuttama SmartWoW-kysely, jonka avulla saatte uutta tietoa tietotyön tuottavuuden ja […]