IBM vierailuluento: ”Big Data for BIG INSIGHTS AND ACTIONS” @TampereUniTech

Tule kuulemaan IBM:n muutoksesta palveluorganisaatioksi – jälkkärinä kognitiivista tietojenkäsittelyä! Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novin ja IBM:n yhteistyö jatkuu palveluopetuksessa. IBM:n yliopistosuhteista vastaava Jyrki Koskinen vieraili ensimmäisen kerran Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen järjestämällä ’Tietointensiivinen palvelutoiminta -kurssilla jo keväällä 2008. Samana vuonna TTY:llä juhlittiin ensimmäistä kertaa IBM Best Student Recognition -palkinnon voittajaa. Sittemmin näistä molemmista on muotoutunut vuosittain tapa. […]

Avaimet palvelujärjestelmän suorituskyvyn johtamiseen

Olemme kollegoiden kanssa julkaisseet viime aikoina muutamia tiedeartikkeleita, joiden keskeiset viestit ovat niin tärkeitä, että ajattelin avata niitä tiivistetysti myös suomeksi. Paperit osallistuvat ajankohtaiseen palvelujärjestelmien johtamista koskevaan keskusteluun. Kokonaisuuden haltuunotto edellyttää yhteistä kieltä Arvoverkostoista, systeemisestä arvonluonnista ja ekosysteemeistä sekä näiden johtamisesta puhutaan paljon, mutta varsin vähän on tarjolla konkreettisia välineitä johtamisen muutoksen läpiviemiseksi. Tutkimusyhteisö tarjoaa […]

Tietojohtamisen opiskelijoille voitto GIA-konferenssin väittelyssä

Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen opiskelijaryhmä voitti GIA (Global Intelligence Alliance) -konferenssissa Helsingissä 2.-4.6.2014 järjestetyn väittelyn aiheesta tietojohtamisen tulevaisuus. TTY:n opiskelijoiden vastaväittelijät tulivat Aalto-yliopistosta. Kansainvälisessä konferenssissa oli päättävänä ohjelmanumerona kahden opiskelijaryhmän väittelykilpailu. Opiskelijaryhmät olivat valmistelleet 15 minuutin mittaiset esitykset heille annetuista aiheista. TTY:n opiskelijoille annettu kysymys oli ”Why intelligence function will be the most important job […]

Yliopiston harjoitustöistä apua yrityksen johdon päätöksentekoon

Tietojohtamisen yksi keskeisistä opeista on osoittaa, miten liiketoimintatiedosta luodaan kilpailuetua. Liiketoimintatiedon hallinnassa opetetaan liiketoimintatiedon jalostamista päätöksenteon tueksi. Tiedon jalostaminen, eli tietotuotteiden luominen, on opetusmenetelmänä varsin hedelmällinen. Laaditaan, esimerkiksi, harjoitustyö, jossa opiskelijat pohtivat ratkaisuja reaalimaailman haasteisiin. Tietojohtamisen opetuksessa tämänkaltaisia harjoitustöitä on toteutettu yhteistyössä yritysten kanssa usealla eri kurssilla jo usean vuoden ajan. Eräs haastava puoli opetuksessa […]

Väitöstiedote: Inhimillistäkin tietoa pitää turvata

TTY:n väitöstiedote 25.11.2013:  Yritysten tietämykseen kohdistuu paitsi ulkoisia uhkia, jotka ovat meille mediastakin tuttuja, myös sisäisiä uhkia, jotka voivat olla paljon todennäköisempiä ja hankalampia torjua, selviää diplomi-insinööri Ilona Ilvosen väitöskirjasta. Ilona Ilvonen (34) on kotoisin Järvenpäästä ja työskentelee tutkijana TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella. Julkisuudessakin paljon mukana ollut teema, tietoturvallisuus, keskittyy laajalti tietojärjestelmissä liikkuvan tiedon […]

Tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon hyödyntämistä

Tiedolla johtamisesta on tullut kuuma keskustelunaihe niin hyvässä kuin pahassa. Organisaatiot kärsivät sekä tietotulvasta että tiedon puutteesta eikä kukaan tunnu tietävän mitä tiedolla johtaminen oikeastaan on. Tästä huolimatta sen nähdään olevan avainasemassa niin julkisen sektorin tuottavuutta kuin yritysten liiketoimintaa kehitettäessä. Oikeaa tietoa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan on mantra, jota esitetään tiedolla johtamisen määritelmäksi monessa yhteydessä. […]

Tiedolla johtaminen ei ole tyhjä iskulause

Tunteita herättänyt tunnelipäätös saatiin vihdoin tehtyä. Päätöstä edeltäneessä keskustelussa eräänä sivujuonteena nousi esiin tiedolla johtamisen rooli osana päätöksentekoprosessia. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen aloitti keskustelun (AL, 11.7.2013) esittämällä, että hän uskoo tiedolla johtamiseen, ja että tunnelin hyötyjä ja toisaalta hankkeen perumisen haittoja ei ole osattu viestiä riittävän selvästi ihmisille. Tiedolla johtamisen välineenä käytettiin loppuvaiheessa tietopakettia, jolla pyrittiin […]

Tebatti: Ekosysteemiajattelu ja sote-soppa

Harri Laihonen ja Harri Jalonen peräänkuuluttavat ekosysteemiajattelun soveltamista suomalaisen hyvinvointisektorin uudistamisessa “Olemme oppineet Applelta, Samsungilta ja Nokialta, että kukoistava liiketoiminta edellyttää elinvoimaista ekosysteemiä. Samankaltaisen ajattelun soveltaminen on ajankohtaista myös hyvinvointisektorilla – sektorilla, jossa Nokian ex-toimitusjohtaja Stephen Elopin käyttämää vertauskuvaa mukaillen on samanaikaisesti tulessa useita porauslauttoja. Kuntien talous on huonossa jamassa, rakenneuudistukset herättävät eripuraa, palveluiden kysynnän […]

Epäile, jotta epäilyksettömästi tietäisit

Kirjoittaja Jonna Käpylä on tietojohtamisen tutkija Novi tutkimuskeskuksessa. René Descartes filosofoi 1600-luvulla uurtaen uraa länsimaiselle rationalismille. Hän halusi löytää varmaa ja ehdottoman epäilyksetöntä, ennakko-olettamuksista vapaata tietoa. Descartes epäili epäilemästä päästyään olematta kuitenkaan skeptikko. Hän halusi kyseenalaistaa kaiken, mutta uskoi samanaikaisesti epäilyksettömän totuuden olemassa oloon ja halusi rakentaa tieteen varmalle perustalle. Descartes siis ymmärsi, että oikean […]

‘Tiedän, siis johdan’ – Tietojohtajan taskukirja ilmestynyt

Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novin tutkijoiden Jonna Käpylän ja Henna Saloniuksen kirjoittama kirja: Tietojohtajan taskukirja – Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen on ilmestynyt. Tietojohtajan taskukirja tarjoaa oppaan henkilökohtaisten tietojohtajuusvalmiuksien kehittämiseen ja tämän myötä myös tietojohtamisen kulttuurin levittämiseen erilaisissa organisaatioissa. Kirja sisältää kolme näkökulmaa tietojohtajuuteen: teoriaa tiedosta ja tietojohtajuudesta, käytännön työkaluja tietojohtajalle sekä tietojohtajuuden tarkastelua aluekehittämisen kontekstissa. Toinen vastikään ilmestynyt […]