Samuli Pekkola: Liikkuvaan junaan hyppäämässä

Prof. Pekkola rinnastaa kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyön liikkuvaan junaan hyppäämiseen. Pekkolan mukaan haasteena on se, että nykytila- ja tavoitetilamalleja pitäisi laatia ja kehittää ja samalla tehdä erilaisia organisaatio- ja tietojärjestelmäuudistuksia. Lue koko blogi täältä: http://www.tietoviikko.fi/cio/blogit/ict_standard_forum/liikkuvaan+junaan+hyppaamassa/a881792

CIO: Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt vaarassa

Professori Pekkola huolissaan kokonaisarkkitehtuurin monitulkintaisuudesta CIO-lehdessä Artikkelissa Pekkola nostaa esiin huolensa julkisen hallinnon käyttämästä kokonaisarkkitehtuurin määritelmästä. Määritelmän monitulkintaisuus jättää Pekkolan mukaan liikaa tulkinnan varaa ja johtaa siihen, että toimijoilla ei ole yhteistä kieltä: ”Ilman yhteistä kieltä eri toimijoiden välinen viestintä ja toiminnan kehittäminen on mahdotonta”. Lue koko artikkeli: CIO-lehdestä

Lehdistötiedote: Kokonaisarkkitehtuuri – kokonaisnäkemystä etsimässä

Valtionhallinto on ottamassa kokonaisarkkitehtuurimenetelmää käyttöön tietohallinnossa ja toiminnan suunnittelussa. Käyttöönoton taustalla on halu kehittää yhteentoimivia tietojärjestelmiä, jotka vastaavat muuttuvan toiminnan ja toiminnan tehostamisen vaatimuksiin. Kokonaisarkkitehtuurin käsite on kuitenkin hyvin monitulkintainen. Eri toimijoiden välinen viestintä ja toiminnan kehittäminen onkin mahdotonta toisten toimijoiden puhuessa abstraktista, strategisia tavoitteita palvelevasta toiminnasta ja toisten taas kaivatessa konkreettisia ohjeita käytännön ongelmien […]