Pop Up – Tietotyön tuottavuus

‘Pop Up – Tietotyön tuottavuus’ –hanke tuottaa uutta tutkimustietoa, käytännön ratkaisumalleja sekä mittausvälineitä tietotyön tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tietotyötä tarkastellaan fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen ja emotionaalisen työympäristön luomassa systeemissä. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan Pop up –metodia työympäristöjen ja työtapojen suunnittelussa ja testaamisessa yhdessä käyttäjien kanssa. Metodin ydin on tehtävän intervention nopeus, edullisuus ja väliaikaisuus. Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia työympäristöön ja ihmisen toimintamalleihin tehtävien muutosten läpiviemiseksi, sekä niiden tuloksellisuuden mittaamiseksi. Muutosten vaikutusten osoittamiseksi hankkeessa kehitetään ja testataan mittareita ja mittausvälineitä. Tietotyön sujuvuuteen ja koettuun hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan analysoimalla tietotyöntekijöiden fyysisiä, tietoteknisiä ja sosiaalisia toimintaedellytyksiä hyödyntäen tiedonkeruussa muun muassa mobiililaitteita, -sensoreita ja -sovelluksia.

TTY:n ja Aalto-yliopiston tutkijoista koostuvaan monitieteisen tutkimusryhmään kuuluu  tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi, arkkitehtuurin laitos sekä ihmiskeskeisen teknologian yksikkö TTY:ltä sekä Virtuaali- ja mobiilityön tutkimusyksikkö Aalto-yliopistolta. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea, Arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen, University Properties of Finland Ltd, Martela and Moodmetric.

The project will be carried out during 2015–2016 and it is a part of Tekes Liideri — Business, Productivity and Joy at Work Programme.

Yhteyshenkilö:

TUT Novi tutkimuskeskus: Maiju Vuolle
popupknowledgework.wordpress.com