Tutkimme, miten tiedosta tuotetaan arvoa tekniikan ja johtamisen keinoin.

NOVI tutkimuskeskus on Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen tutkimuskeskus. Tavoitteenamme on ymmärtää tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä ja luoda johtamisen tueksi käytäntöjä ja työkaluja. Tällä sivulla esitellään tutkimustoimintamme pääsuunnat, ja annetaan muutama esimerkki niihin liittyvistä kysymyksistä, joihin pyrimme löytämään vastauksia.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä takaa meille paitsi tutkimusaineistoa myös mahdollisuuden tunnistaa ajankohtaiset käytännön haasteet. Jaamme myös tutkimuksemme tuloksia ja aiheeseen liittyvää mielenkiintoista materiaalia avoimesti sosiaalisessa mediassa. Voit seurata meitä Twitterissä, YouTubessa ja Slidesharessa.

Tietoperustainen arvonluonti

Tutkimuksen keskiössä on tiedon ja osaamisen johtamiseen perustuva arvonluonti digitalisoituvassa ja verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä. Tutkimus huomioi laajasti arvonluonnin eri aspektit, kuten vaikuttavuuden mittaamisen ja affektiivisten kokemusten roolin arvonluonnissa eri sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimuksen konteksteina ovat erityisesti tietotyö, sote-sektori ja tietointensiivinen liiketoiminta, kuten ohjelmistoliiketoiminta.

Vastuullinen johtaja: Associate Professor Nina Helander
Projektit:

VALIT – Value Indicator Tool (Tekes)
DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem level Value Co-creation (Tekes)
PATI – Palvelu tilaksi (Tekes)
POP-UP Tietotyön tuottavuus (Tekes)

Oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen tekniikan alan korkeakoulutuksessa

LEAD tutkii opetukseen, oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen liittyviä tekijöitä tekniikan alan formaaleissa (korkeakoulutus) ja informaaleissa (työelämä) konteksteissa. Tutkimus tukeutuu sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa yhteisöllisyydellä ja oppimisen säätelyyn liittyvillä tekijöillä on vahva yhteys osaamisen kehittymiseen. Tutkimuksen aihealueita ovat mm. itseohjautuvuus ja itsesäätely oppimisessa, aktiivisen oppimisen menetelmät, oppimisen tunnetilat erilaisissa opiskelutilanteissa ja ympäristöissä, työpaikka oppimisympäristönä ja sosiaalisen median käytön yhteys asiantuntijuuden kehittymiseen.

Vastuullinen johtaja: Professori Petri Nokelainen
Projektit:

Taidot Työhön (Skills, Education and the Future of Work), Suomen Akatemia (04/2016-03/2019)
NeMo2 (Ammatillinen asiantuntijuus, työelämäosaaminen ja työpaikka oppimisympäristönä oppisopimuskoulutuksessa), Tampereen kaupungin oppisopimusrahasto (2017-2018), projekti toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan CharVEL -tutkimusryhmän kanssa.

Lisätietoja:

LEAD:n verkkosivut

Teknologian käytön pimeä puoli

Teknologian käytöllä on ihmisille hyötyjen lisäksi myös monenlaisia ikäviä vaikutuksia, jotka heijastuvat hyvinvointiin ja työelämään. Esimerkiksi tietotyöläisiä vaivaa teknostressi, jota aiheuttavat sosiaalisten ohjelmistojen aiheuttama informaatiotulva sekä sosiaaliset paineet. Useat teknologian käytön ongelmat korostuvat teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa esimerkiksi virtuaalitiimeissä. Tutkimuksen tavoitteena on valottaa teknologian käytön pimeää puolta ja löytää keinoja poistaa tai ennaltaehkäistä käytöstä johtuvia negatiivisia vaikutuksia.

Tutkimusaiheisiin lukeutuu mm: Teknologian käytön pimeä puoli (esimerkiksi teknostressi ja IT addiktio), kansainvälinen tietämyksen hallinta, sosiaalisten siteiden vahvistaminen IT:n avulla (esimerkiksi uudet VR/AR/mobiiliteknologiat), Design science-tutkimus (esimerkiksi avoimen opetuksen yhteistyöteknologioiden kehittäminen)

Vastuullinen johtaja: Assistant Professor Henri Pirkkalainen
Projektit:

Diili (Asiakasarvon tuottamista virtuaalisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen avulla kiinteistön elinkaaren aikana)

Keitä me olemme?

Petri Nokelainen : Professor
Petri Nokelainen
Professor
petri.nokelainen@tut.fi

Nina Helander : Associate Professor (tenure track)
Nina Helander
Associate Professor (tenure track)
nina.helander@tut.fi
050 400 4275
Henri Pirkkalainen : Assistant Professor (tenure track)
Henri Pirkkalainen
Assistant Professor (tenure track)
henri.pirkkalainen@tut.fi
050 437 1567
Jari Jussila : Postdoctoral Researcher
Jari Jussila
Postdoctoral Researcher
jari.j.jussila@tut.fi
040 717 8345
Vilma Vuori : Postdoctoral Researcher
Vilma Vuori
Postdoctoral Researcher
vilma.vuori@tut.fi
040 757 4272
Maiju Vuolle : Postdoctoral Researcher
Maiju Vuolle
Postdoctoral Researcher
maiju.vuolle@tut.fi
040 559 6424
Virpi Sillanpää : Postdoctoral Researcher
Virpi Sillanpää
Postdoctoral Researcher
virpi.sillanpaa@tut.fi
040 746 9330
Ilona Ilvonen : Postdoctoral Researcher
Ilona Ilvonen
Postdoctoral Researcher
ilona.ilvonen@tut.fi
040 594 0479
Susanna Hartikainen : Researcher
Susanna Hartikainen
Researcher
susanna.hartikainen@tut.fi
050 447 8526
Heta Rintala : Researcher
Heta Rintala
Researcher
heta.rintala@tut.fi
050 301 6195
Jussi Myllärniemi : Researcher
Jussi Myllärniemi
Researcher
jussi.myllarniemi@tut.fi
040 546 3398
Pasi Hellsten : Researcher
Pasi Hellsten
Researcher
pasi.hellsten@tut.fi
050 336 6400
Tytti Vasell : Researcher
Tytti Vasell
Researcher
tytti.vasell@tut.fi
050 447 8553
Johanna Horstia : Researcher
Johanna Horstia
Researcher
johanna.horstia@tut.fi

Hannele Väyrynen : Researcher
Hannele Väyrynen
Researcher
hannele.vayrynen@tut.fi
050 301 1294
Miikka Palvalin : Researcher
Miikka Palvalin
Researcher
miikka.palvalin@tut.fi
044 032 1011
Osku Torro : Researcher
Osku Torro
Researcher
osku.torro@tut.fi

Aleksi Roima : Research Assistant
Aleksi Roima
Research Assistant
aleksi.roima@tut.fi
040 072 3070
Joel Vanhalakka : Research Assistant
Joel Vanhalakka
Research Assistant
joel.vanhalakka@tut.fi