Käynnissä olevia tutkimusprojekteja

Henkilöstömme osallistuu parhaillaan alla oleviin tutkimusprojekteihin (klikkaa otsikosta lisätietoja).


ENACT – ERP Development Networks in Action (2012-2016)

Neljän vuoden yhteistutkimushanke toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseksi. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja toteuttaa konsortio joka koostuu Aalto Yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Yhteyshenkilö: Samuli Pekkola
WWW-sivu: http://enact.lut.fi/


POP UP – tietotyön tuottavuus (2015-2017)
Yhteyshenkilö: Maiju Vuolle
WWW-sivu: popupknowledgework.wordpress.com


OMG-projekti (2014-2016)

Tekesin rahoittama tutkimushanke, joka tutkii ohjelmistojen, laitteistojen, IT-järjestelmien ja vastaavien palvelujen hankintaa (IT-hankintaa).

Yhteyshenkilö: Samuli Pekkola
WWW-sivu: http://www.tut.fi/novi/projects/omg/


PATI – Palvelu korvaa tilan (2015-2017)

Tutkimusprojektin päätavoite on kehittää älykäs palvelu tukemaan monipaikkaista työskentelyä. Älykäs palvelu luo arvoa erityisesti käyttäjilleen, mutta myös palvelun tarjoajille ja yhteiskunnalle. Tutkimusprojekti on toteutettu yhdessä kolmen eri tutkimusryhmän ja kolmen teollisuuskumppanin kanssa: REB ja BES tutkimusryhmät Aalto Yliopiston Insinööritieteiden koulusta, Novi tutkimuskeskus Tampereen teknillisestä yliopistosta, Senaatti kiinteistöt, ISS ja TeliaSonera.

Yhteyshenkilö: Maiju Vuolle


VALIT – Value Indicator Tool (2015-2017)

VALIT-projektin tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työkalu arvonluonnin mittaamiseen ja johtamiseen liiketoimintasuhteissa.

Yhteyshenkilö: Ilona Ilvonen


 

Päättyneitä tutkimusprojekteja

  • SPEED – Systemic paths of ecosystems evolution dynamics (2014-2015) Projekti tuotti liiketoimintaekosysteemejä selittäviä ja ennustavia malleja hyödyntämällä mallinnusta, simulointia ja verkostovisualisointia.
  • NEMO – Business Value from Negative Emotions (2014-2015) WWW-sivu: http://nemohanke.blogspot.fi/
  • SOILA – Innovative value creation and business models of social media in B2B networks (2013-2014) Tekesin rahoittama projekti, jota johti Tampereen teknillinen yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
  • ‘Knowledge-based development of Tampere Region’ (2012-2013) Projekti kehitti tietoon liittyviä johdon toimintatapoja, jotka tukevat strategisia ohjaustoimia alueellisella tasolla.
  • ‘Measuring the impacts of housing services for the homeless’ (2011-2012) Projekti tutki kustannus-tehokkuus-suhdetta uudenlaisissa asumispolitiikoissa.
  • ‘ICT, service innovation and productivity’ (2011-2013; yhteistyössä ETLAn kanssa) Projekti analysoi ICT:n potentiaalia parantaa palveluteollisuuden tehokkuutta.
  • ‘Newwow’ (2010-2013; yhteistyössä VTTn, teollisuuskumppanien ja RYM Oy kanssa) Projekti tutki uudenlaisien työskentelytapojen mahdollisuuksia (ei-perinteiset työskentelytavat) tietotyön tuottavuuden parantamisessa.
  • Social Media in Innovation Process in the Customer Interface. (2011 – 2013) Projektin tavoite oli sosiaalisen median ja yhteisöjen avulla tukea b2b-sektorin yritysten innovointiprosesseja ja erityisesti uuden asiakastiedon luontia. Projektia johti Tampereen teknillinen yliopisto ja  Åbo Akademi / MediaCity yhteistyössä projektin yritysten Beckhoff Automation Oy, Brandstairs Oy, Intosome Oy, ja Simosol Oy sekä Intelligent Machines & Digibusiness – Competence Clusterin kanssa.