Mittaus- ja analyysipalvelut - Tampereen teknillinen yliopisto

Mittaus- ja analyysipalveluita yrityksille

Tampereen teknillisessä yliopistossa on laajat ja hyvin varustellut mittaus-, laboratorio- ja puhdastilat, joita myös yritykset voivat hyödyntää. Yritys saa puolueettoman, tarkan ja luotettavan mittauksen tai analyysin. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yliopiston eri laboratorioiden tarjoamista palveluista.  TTY:n yrityspalvelut (yrityspalvelut@tut.fi) auttaa etsimäsi palvelun löytämisessä.

Arkkitehtuuri

 • Fablabin varusteluun kuuluvat laserleikkuri, 3D-tulostimet ja lakanatulostin

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 

 • MC-mittaukset
 • Luotettavuustestaukset
 • Sähkömagneettiset kenttä- ja aaltoanalyysit

Fysiikka

 • Aerosolihiukkasten kokojakaumamittaukset
 • Nanohiukkasten lukumäärä-, pinta-ala- ja massapitoisuusmittaukset
 • Aerosolilaitteiden kalibrointi

Hydrauliikka ja automatiikka

 • Liikkuvien ajoneuvojen testirata, Tampere
  • raskaiden työkoneiden ominaisuudet, hallinta
  • taloudellinen ja vähäpäästöinen ajotapa, polttoaineiden hiukkaspäästöt

Kone- ja tuotantotekniikka

 • Värähtely- ja melumittaukset, analyysit, jännitysmittaukset ja rakenteiden välityskokeet
 • Mahdollisuus mekaaniseen tehonsiirtoon ja tribologiaan sekä koneiden luotettavuuteen
 • Tiloissa voidaan tarkastella koneiden ja rakennusten energiatehokkuutta
 • Mittauslaboratorio tutkii muun muassa koordinaattimittausta, työstökoneiden tarkkuuksia sekä vertailumittauksia

Materiaalioppi

 • Materiaalien ominaisuuksiin liittyvät mittaus- ja karakterisointipalvelut, kuten materiaalianalyysit, mikrorakennetarkastelut ja erilaiset aineenkoetuspalvelut
 • Korroosio- ja kulutuskokeet sekä vaurioanalyysit
 • Ratkaisuja materiaalinvalintaongelmiin sekä konsultointia materiaalitekniikan eri alueilta
  Lisätietoja

Fotoniikka

 • Mikro- ja nanovalmistus puhdastiloissa, mittaukset ja pinta-analyysit
 • Ohutkalvot (puolijohteet, dielektriset aineet, metallit)

Rakennustekniikka

 • Laboratoriossa tai rakennuskohteessa toteuttavat mittaukset, monitoroinnit ja testaukset
 • Erilaisten rakennusmateriaalien, rakenteiden tai niiden osien tutkimus ja testaus sekä standardien mukaisilla että innovatiivisilla uusilla menetelmillä
 • Maarakennusmateriaalien laboratorio- ja mittauspalvelut Geola

Systeemitekniikka

 • Mikroanturien prototyyppien valmistus puhdastiloissa
 • Akustinen laboratorio (kaiuton huone). Mittaukset voivat olla erilaisia vaste-, suuntakuvio- ja herkkyysmittauksia mikrofoneille ja kaiuttimille

Sähkötekniikka

 • Suurjännitelaboratorio
  • monipuoliset tilat ja laitteistot tutkimustoimintaan sekä erilaisten testausten tekemiseen
  • käytettävissä 300 kV vaihtojännite, 950 kV syöksyjännite, 100 kV ja 130 kV tasajännite
  • tiloissa on mittauskalustoa erikoismittauksia varten sekä monipuolinen säähuone
 • Jakeluverkkojen mittaus- ja simulointipalvelu
  • mm. integroidut reaaliaikasimulaattorit (RTDS ja dSPACE)
  • useita simulointiohjelmistoja (mm. PSCAD, PSS/E, PowerWord, DigSilent, Matlab, Simulink, TN-Flash)
  • sähkönjakeluautomaatiolaboratorion sovellukset (MicroSCADA ja käytöntuki)
  • luotettavuuspohjainen verkostosuunnitteluohjelmisto (Luova)
  • kotiautomaation kehitysympäristöt
  • monipuoliset mittalaitteet mm. jatkuva-aikaisiin ja kertaluonteisiin osittaispurkausmittauksiin sekä sähkön laadun ja häiriöiden mittauksiin.

 

Päivittäjä: Marjut Kemiläinen, 05.12.2017 11:41.
Sisällöstä vastaa: Savolainen Pekka
Asiasanat: palvelut ja yhteistyö