Mittaus- ja analyysipalvelut - Tampereen teknillinen yliopisto

Mittaus- ja analyysipalveluita yrityksille

Tampereen teknillisessä yliopistossa on laajat ja hyvin varustellut mittaus-, laboratorio- ja puhdastilat, joita myös yritykset voivat hyödyntää. Yritys saa puolueettoman, tarkan ja luotettavan mittauksen tai analyysin. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yliopiston eri laboratorioiden tarjoamista palveluista. Saat tarkemmat tiedot kunkin laitoksen verkkosivuilta löytyvän yhteyshenkilön kautta. Myös TTY:n yrityspalvelut (yrityspalvelut@tut.fi) auttaa etsimäsi palvelun löytämisessä.

Arkkitehtuuri

 • Fablabin varusteluun kuuluvat laserleikkuri, 3D-tulostimet ja lakanatulostin

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 

 • MC-mittaukset
 • Luotettavuustestaukset
 • Sähkömagneettiset kenttä- ja aaltoanalyysit

Fysiikka

 • Aerosolihiukkasten kokojakaumamittaukset
 • Nanohiukkasten lukumäärä-, pinta-ala- ja massapitoisuusmittaukset
 • Aerosolilaitteiden kalibrointi

Hydrauliikka ja automatiikka

 • Hydrauliikkalaboratorio, Rauma
  • hydrauliikan käyttövarmuuden parantaminen
  • hydraulijärjestelmien ja –komponenttien kehittäminen
  • mekaniikan, sähkökäyttöjen, voitelujärjestelmien, yms. Testaus laboratoriossa ja kenttäolosuhteissa.
 • Liikkuvien ajoneuvojen testirata, Tampere
  • raskaiden työkoneiden ominaisuudet, hallinta
  • taloudellinen ja vähäpäästöinen ajotapa, polttoaineiden hiukkaspäästöt

Kone- ja tuotantotekniikka

 • Värähtely- ja melumittaukset, analyysit, jännitysmittaukset ja rakenteiden välityskokeet
 • Mahdollisuus mekaaniseen tehonsiirtoon ja tribologiaan sekä koneiden luotettavuuteen
 • Tiloissa voidaan tarkastella koneiden ja rakennusten energiatehokkuutta
 • Mittauslaboratorio tutkii muun muassa koordinaattimittausta, työstökoneiden tarkkuuksia sekä vertailumittauksia

Materiaalioppi

 • Materiaalien ominaisuuksiin liittyvät mittaus- ja karakterisointipalvelut, kuten materiaalianalyysit, mikrorakennetarkastelut ja erilaiset aineenkoetuspalvelut
 • Korroosio- ja kulutuskokeet sekä vaurioanalyysit
 • Ratkaisuja materiaalinvalintaongelmiin sekä konsultointia materiaalitekniikan eri alueilta

Fotoniikka

 • Mikro- ja nanovalmistus puhdastiloissa, mittaukset ja pinta-analyysit
 • Ohutkalvot (puolijohteet, dielektriset aineet, metallit)

Rakennustekniikka

 • Laboratoriossa tai rakennuskohteessa toteuttavat mittaukset, monitoroinnit ja testaukset
 • Erilaisten rakennusmateriaalien, rakenteiden tai niiden osien tutkimus ja testaus sekä standardien mukaisilla että innovatiivisilla uusilla menetelmillä
 • Maarakennusmateriaalien laboratorio- ja mittauspalvelut Geola

Systeemitekniikka

 • Mikroanturien prototyyppien valmistus puhdastiloissa
 • Akustinen laboratorio (kaiuton huone). Mittaukset voivat olla erilaisia vaste-, suuntakuvio- ja herkkyysmittauksia mikrofoneille ja kaiuttimille

Sähkötekniikka

 • Suurjännitelaboratorio
  • monipuoliset tilat ja laitteistot tutkimustoimintaan sekä erilaisten testausten tekemiseen
  • käytettävissä 300 kV vaihtojännite, 950 kV syöksyjännite, 100 kV ja 130 kV tasajännite
  • tiloissa on mittauskalustoa erikoismittauksia varten sekä monipuolinen säähuone
 • Jakeluverkkojen mittaus- ja simulointipalvelu
  • mm. integroidut reaaliaikasimulaattorit (RTDS ja dSPACE)
  • useita simulointiohjelmistoja (mm. PSCAD, PSS/E, PowerWord, DigSilent, Matlab, Simulink, TN-Flash)
  • sähkönjakeluautomaatiolaboratorion sovellukset (MicroSCADA ja käytöntuki)
  • luotettavuuspohjainen verkostosuunnitteluohjelmisto (Luova)
  • kotiautomaation kehitysympäristöt
  • monipuoliset mittalaitteet mm. jatkuva-aikaisiin ja kertaluonteisiin osittaispurkausmittauksiin sekä sähkön laadun ja häiriöiden mittauksiin.

 

Päivittäjä: Pekka Savolainen, 15.06.2017 11:21.
Asiasanat: palvelut ja yhteistyö