Mittaus- ja analyysipalvelut - Tampereen teknillinen yliopisto

Mittaus- ja analyysipalveluita yrityksille

Tampereen teknillisessä yliopistossa on laajat ja hyvin varustellut mittaus- ja laboratoriotilat, joita myös yritykset voivat hyödyntää. Yritys saa puolueettoman, tarkan ja luotettavan mittauksen tai analyysin. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yliopiston eri laitosten tarjoamista palveluista. Saat tarkemmat tiedot kunkin laitoksen verkkosivuilta löytyvän yhteyshenkilön kautta. Myös TTY:n yrityspalvelut (yrityspalvelut@tut.fi) auttaa etsimäsi palvelun löytämisessä.

Arkkitehtuuri

 • Fablabin varusteluun kuuluu: laserleikkuri, 3D-tulostimia, lakanatulostin
   

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 

 • MC-mittaukset
 • luotettavuustestaukset
 • sähkömagneettiset kenttä- ja aaltoanalyysit
   

Fysiikka

Hydrauliikka ja automatiikka

 • Hydrauliikkalaboratorio, Rauma
  • hydrauliikan käyttövarmuuden parantaminen
  • hydraulijärjestelmien ja –komponenttien kehittäminen
  • mekaniikan, sähkökäyttöjen, voitelujärjestelmien, yms. Testaus laboratoriossa ja kenttäolosuhteissa.
    
 • Liikkuvien ajoneuvojen testirata, Tampere
  • raskaiden työkoneiden ominaisuudet, hallinta
  • Taloudellinen ja vähäpäästöinen ajotapa, polttoaineiden hiukkaspäästöt

 

Kone- ja tuotantotekniikka

 • värähtely- ja melumittaukset, analyysit, jännitysmittaukset ja rakenteiden välityskokeet.
 • mahdollisuus mekaaniseen tehonsiirtoon ja tribologiaan sekä koneiden luotettavuuteen.
 • tiloissa voidaan tarkastella koneiden ja rakennusten energiatehokkuutta.
 • mittauslaboratorio tutkii muun muassa koordinaattimittausta, työstökoneiden tarkkuuksia sekä vertailumittauksia.
   

Materiaalioppi

 • materiaalien ominaisuuksiin liittyvät mittaus- ja karakterisointipalvelut, kuten materiaalianalyysit, mikrorakennetarkastelut ja erilaiset aineenkoetuspalvelut
 • korroosio- ja kulutuskokeet sekä vaurioanalyysit
 • ratkaisuja materiaalinvalintaongelmiin sekä konsultointia materiaalitekniikan eri alueilta.
   

Optoelektroniikka

 • nanovalmistus, mittaukset ja pinta-analyysi


Rakennustekniikka

 • Laboratoriossa tai rakennuskohteessa toteuttavat mittaukset, monitoroinnit ja testaukset
 • Erilaisten rakennusmateriaalien, rakenteiden tain niiden osien tutkimus ja testausia sekä standardien mukaisilla että innovatiivisilla uusilla menetelmillä.
 • Maarakennusmateriaalien laboratorio- ja mittauspalvelut Geola
   

Systeemitekniikka

 • Puhdastila mikroanturien prototyyppien valmistamiseen. Puhdastila on 22m^2 pinta-alaltaan ja sen luokitus on ISO 7
 • Akustinen laboratorio (kaiuton huone). Mittaukset voivat olla erilaisia vaste-, suuntakuvio- ja herkkyysmittauksia mikrofoneille ja kaiuttimille.
   

Sähkötekniikka

 • Suurjännitelaboratorio
  • monipuoliset tilat ja laitteistot tutkimustoimintaan sekä erilaisten testausten tekemiseen.
  • Käytettävissä 300 kV vaihtojännite, 950 kV syöksyjännite, 100 kV ja 130 kV tasajännite.
  • Tiloissa on mittauskalustoa erikoismittauksia varten sekä monipuolinen säähuone.
    
 • Jakeluverkkojen mittaus- ja simulointipalvelu
  • mm. integroidut reaaliaikasimulaattorit (RTDS ja dSPACE)
  • useita simulointiohjelmistoja (mm. PSCAD, PSS/E, PowerWord, DigSilent, Matlab, Simulink, TN-Flash)
  • sähkönjakeluautomaatiolaboratorion sovellukset (MicroSCADA ja käytöntuki)
  • luotettavuuspohjainen verkostosuunnitteluohjelmisto (Luova)
  • kotiautomaation kehitysympäristöt
  • monipuoliset mittalaitteet mm. jatkuva-aikaisiin ja kertaluonteisiin osittaispurkausmittauksiin sekä sähkön laadun ja häiriöiden mittauksiin.

 

 

 

Päivittäjä: Maria Penttilä, 14.02.2017 16:48.
Asiasanat: palvelut ja yhteistyö