Tutkimus ja kehittäminen - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimusyhteistyöllä uutta tietoa, innovaatioita ja osaamista

Yrityksesi voi tehdä TTY:n kanssa yhteistyötä erityyppisissä tutkimushankkeissa.

Pitkälle kehitettyjen sopimuskäytäntöjen ja joustavien yhteistyömuotojen ansiosta yhteistyö on helppoa ja nopeaa. Tutkimusyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritykselle räätälöity tilaustutkimus, laajemmat yhteisrahoitteiset hankkeet sekä kansainväliset hankkeet.

Miten edetä tutkimusyhteistyössä?

Mittaus ja analyysipalvelut

Monipuoliset mittaus- ja analyysipalvelumme tarjoavat mahdollisuuden tuotteiden kehitykseen ja testaukseen. Yritys saa puolueettoman, tarkan ja luotettavan mittauksen tai analyysin.

Lue lisää

Yliopiston ja yritysten tutkimusyhteistyön hyödyt

  • Tukee innovaatiotoimintaa ja liiketoiminnan kehittymistä.
  • Auttaa löytämään ja rekrytoimaan parhaat osaajat yritykseen.
  • Mahdollistaa pääsyn yliopiston laajaan tutkimusinfrastruktuuriin.
  • Avaa väylän laajemman kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston hyödyntämiseen.
  • Parantaa tutkimuksen laatua ja relevanssia sekä rahoitusmahdollisuuksia.
  • Antaa näköalapaikan uusimpaan tutkimustietoon.
  • Edistää osaamisen ja teknologian siirtämistä.
  • Ratkaisee globaaleja ongelmia.
  • Edistää kansantalouden kilpailukykyä.

 

Teollista kilpailukykyä tutkimusyhteistyöstä

 

Lue lisää TTY:n tutkimustoiminnasta.

Päivittäjä: Marjut Kemiläinen, 04.12.2017 10:56.
Sisällöstä vastaa: Kemiläinen Marjut
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö