Teollisuuden tohtorikoulu - Tampereen teknillinen yliopisto

Tohtorikoulutuksella kilpailukykyä teollisuuteen

DSII

Liike-elämässä on todettu suuri tarve teoriaa liiketoimintalähtöisesti soveltaville tohtoreille, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot ja verkostot tukenaan vaativissa asiantuntijatehtävissä. TTY vastasi haasteeseen vuonna 2014 aloitetulla uudenlaisella teollisuuden tohtorikoululla – Doctoral School of Industry Innovations. Se perustuu innovaatioalustojen hyödyntämiseen osana yritysten ja yliopiston aktiivista yhteistyötä. Valmistuvilla tohtoreilla on kyky innovointiin ja ketterään, asiakasta ymmärtävään toimintaan. Heillä on myös osaamista tuottaa uutta tieteellistä tietoa.

"DSII:n toimintamalli, jossa tutkimus
yhdistetään tuotekehitykseen ja
liiketoimintaan, osoittaa kuinka
yhteistyö yritysten ja yliopistojen välillä
voi parhaimmillaan toimia. Tätä me
tarvitsemme.”

Jani Vilenius,
Tutkimus- ja teknologiajohtaja,
Sandvik Mining

JATKO-OPISKELIJA

  • Mahdollista yhdistää työ ja tutkimus
  • Osana samankaltaisten tutkijoiden aktiivista verkostoa
  • Tuettu tavoitteellinen eteneminen: mm. rahoitus, IPR, työtila

YRITYS

  • Rekrytointi- tai koulutuspolku vaativiin asiantuntijatehtäviin
  • Tutkimushankkeen toteuttaminen tuo tarvittavaa tietoa
  • Tapa ratkaista tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta oleellisia tutkimuskysymyksiä

YLIOPISTO

  • Yrityslähtöistä akateemista tutkimusta
  • Konkretisoi TTY:n strategiaa olla teknologian tiennäyttäjä ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani
  • Pitkäjänteistä yhteistyötä elinkeinoelämän kumppanina

TULOKSENA INNOVATIIVISIA JA KETTERIÄ TOHTOREITA

TTY:n teollisuuden tohtorikoulu tukee jatko-opiskelijan tavoitteellista etenemistä ja tarjoaa yrityksille uuden tavan ratkaista tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta oleellisia tutkimuskysymyksiä ja osaamista tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Se on ensimmäinen tohtorikoulu, jossa hyödynnetään moderneja innovaatioalustoja; innovaatioalustana TTY:n teollisuuden tohtorikoulussa toimii Demola.

Tuloksena on yrityslähtöistä tutkimusta, joka vahvistaa jatko- opiskelijan verkostoja ja valmiuksia liike-elämän haasteellisiin asiantuntijatehtäviin. Valmistuvilla tohtoreilla on kyky innovointiin ja asiakaslähtöiseen toimintaan, teknisen ongelman ratkaisemisen lisäksi. Teollisuuden tohtorikoulu tukee TTY:n strategiaa olla teknologian tiennäyttäjä ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani.

DSII opintojen eteneminen

 

Väitöstöiden aiheet tulevat yrityksiltä ja väitöstyötä ohjaa sekä TTY:n professori  että yrityksen edustaja. TTY palkkaa tohtorikoulutettavan neljäksi vuodeksi väitöstutkimusprojektiin jonka rahoitukseen yritys osallistuu. Väitöstutkimus suoritetaan TTY:llä ja yrityksessä.

Ensimmäinen vuosikurssi aloitti 2014

Teollisuuden tohtorikoulun ensimmäinen vuosikurssi aloitti 2014 ja nyt parin vuoden jälkeen yrityskumppaneinamme on yrityksiä niin Pirkanmaalta kuin Suomen ulkopuoleltakin, mukana on mm. Sandvik, Wärtsilä, Bosch Rexroth (Saksa), Volvo CE (Ruotsi), FIMA ry, Parmaco Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Koja Oy, Ekokumppanit Oy. Aiheina on esimerkiksi digitaalihydrauliikan soveltaminen työkoneisiin ja vesihydrauliikkaan, energian käytön optimointi mobilekoneissa, puomiston kinematiikan ja suunnittelumenetelmien kehitys, langattomien anturien hyödyntäminen työkoneissa.

Haku kerran vuodessa

Etsimme yrityksiltä uusi aiheita alkuvuoden aikana (DL Toukokuun loppu) ja uusia tohtorikoulutettavia valittuihin aiheisiin etsimme syys-lokakuun aikana ja uusi vuosikurssi aloittaa tammikuun alussa.

Alkuvuodesta 2017 aloitamme aiheiden etsinnän vuoden 2018 vuosikurssille ja yritykset voivat ehdottaa aiheita kevään 2017 aikana. Ota yhteyttä..

Huippumäärä hakijoita

Aikaisemmilla hakukierroksillä avoimet teollisuuden tohtorikoulun paikat ovat herättäneet suurta kiinnostusta ja hakijoita on ollut kymmeniä paikkaa kohti. 

 

Lisätiedot: Professori Seppo Tikkanen 

http://www.tut.fi/dsii

Yhteisötoiminnot ja innovaatioalustat
TTY:n teollisuuden tohtorikouluun tuo Hermia.

Hermia Group - Demola Tampere

 

Päivittäjä: Seppo Tikkanen, 17.01.2017 10:15.
Sisällöstä vastaa: Tikkanen Seppo
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, dsii