Teollisuuden tohtorikoulu - Tampereen teknillinen yliopisto

Tohtorikoulutuksella kilpailukykyä teollisuuteen

DSII

Yritykset tarvitsevat tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti soveltavia tohtoreita, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot ja verkostot tukenaan vaativissa asiantuntijatehtävissä. TTY:n Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulu hyödyntää uusia innovaatiomenetelmiä ja yhteisöllisyyttä yritysten ja yliopiston välisessä yhteistyössä. Valmistuvilla tohtoreilla on kyky ketterään, asiakasta ymmärtävään tutkimus- ja kehitystyöhön ja liiketoimintaan.

"DSII:n toimintamalli, jossa tutkimus
yhdistetään tuotekehitykseen ja
liiketoimintaan, osoittaa kuinka
yhteistyö yritysten ja yliopistojen välillä
voi parhaimmillaan toimia. Tätä me
tarvitsemme.”

Jani Vilenius,
Tutkimus- ja teknologiajohtaja,
Sandvik Mining

YRITYKSELLE

  • Rekrytointi- ja koulutuspolku vaativiin asiantuntijatehtäviin
  • Tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta oleellisten tutkimuskysymysten asettaminen ja ratkaiseminen
  • Uusimman tiedon hyödyntäminen

JATKO-OPISKELIJALLE

  • Tutkimuksen ja työn yhdistäminen
  • Neljän vuoden sopimus
  • Liike-elämän taitojen ja innovaatiomenetelmien oppiminen
  • Osana yritysten ja TTY:n asiantuntijayhteisöä

YLIOPISTOLLE

  • Pitkäjänteistä ja systemaattista yritysyhteistyötä
  • Vahvistaa TTY:n strategiaa teknologian tiennäyttäjänä ja elinkeinoelämän kumppanina

 

 

TULOKSENA INNOVATIIVISIA JA KETTERIÄ TOHTOREITA

Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulu tarjoaa yrityksille uuden tavan kilpailukyvyn vahvistamiseen ja uudistumiseen. Se luo yhteyden tutkijayhteisöön, viimeisimpään tutkimustietoon ja mahdollisuuden syventyä liiketoiminnan kehityksen kannalta tärkeimpiin tutkimuskysymyksiin.

Teollisuuden johto- ja asiantuntijatehtäviin tähtäävät jatko-opiskelijat kehittävät DSII:ssä tieteellisen ja teknisen osaamisen lisäksi innovaatio- ja vuorovaikutustaitoja. DSII yhdistää ainutlaatuisella tavalla väitöskirjatyön, innovaatiomenetelmiin perehtymisen, liiketoimintahaasteiden ratkaisemisen ja ammatillisten verkostojen luomisen.
 

 

Aiheet yrityksiltä  ->  Avoin haku  ->  Opiskelijavalinta  ->  Neljän vuoden sopimukset, työnantajana TTY
->  Työ ja työnohjaus: teollisuus / akatemia / innovaatiot  ->  Valmistuminen  ->  Asiantuntijatehtävät teollisuudessa

 

Väitöstöiden aiheet tulevat yrityksiltä ja tutkimustyötä tehdään TTY:llä ja yrityksissä. TTY palkkaa tohtorikoulutettavat neljäksi vuodeksi projektiin, jonka rahoitukseen yritys osallistuu. Työtä ohjaavat sekä TTY:n professorit että yritysten edustajat. Lisäksi tohtoriopiskelijat osallistuvat DSII-yhteisön workshopeihin, tapahtumiin ja innovaatiokoulutuksiin.

Teollisuuden innovaatioiden tohtorikouluun valitaan 6-10 uutta jatko-opiskelijaa ja yritysaihetta vuosittain. Uusia aiheita haetaan alkuvuonna, opiskelijat valitaan syksyllä ja uusi vuosikurssi aloittaa tammikuussa.

Tällä hetkellä yrityskumppaneina mukana ovat mm. Bosch Rexroth (Saksa), Ekokumppanit, FIMA ry, Koja, Metsäteho, Parmaco, Sandvik, SSAB, Suomen Hyötytuuli, Vaisala, Volvo CE (Ruotsi) ja Wärtsilä

DSII:n omat sivut

Lisätietoja:

Seppo Tikkanen, professori (TTY), seppo.tikkanen@tut.fi, p. 050 300 2137
Anu Juslin, tutkimuksen kehittämispäällikkö (TTY), anu.juslin@tut.fi, p. 050 300 9062
Juha Leppänen, toimitusjohtaja (Tamlink, New Factory), juha.leppanen@tamlink.fi, p. 040 550 1516

 

Innovaatio- ja yhteisötoiminnoissa sekä yritysrajapinnassa kumppaneina:


 

Päivittäjä: Seppo Tikkanen, 20.04.2018 10:07.
Sisällöstä vastaa: Tikkanen Seppo
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, dsii, tohtorikoulu