Teollisuus - Tampereen teknillinen yliopisto

Teollisuus

Älykkäät koneet

Suomalainen teollisuus on siirtynyt globaalissa kilpailussa kohti palveluintensiivistä teollisuutta. Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää yrityksiltä kykyä ymmärtää asiakastarpeita ja trendejä sekä toimia verkostoissa – ja ennen kaikkea rohkeutta uudistumiseen. Panostaminen innovaatiivisiin liiketoimintamalleihin ja tuotetta täydentävään asiakaskokemukseen mahdollistaa erottautumisen.

Teollisuuden kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita.

Teollisuuden osaamisen ytimessä:

 • teollinen internet
 • asiakasymmärrys ja asiakasarvon luominen
 • avoimet innovaatioverkostot
 • robotiikka
 • arvoketjujen hallinta
 • strateginen hankintaosaaminen
 • koneiden, laitteiden ja tehtaiden älyratkaisut
 • uudet kustannustehokkaat tuotantomenetelmät
 • energiatehokkuus, puhtaat prosessit
 • uusien liiketoimintamallien ja globaalin palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • uuden sukupolven asiantuntijoiden johtaminen
 • luotettava päätöksenteko ja älykäs tietovirtojen hallinta

 

Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme, kuinka TTY:n täydennyskoulutus voi olla avuksi osaamisen kehittämisessä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Räätälöimme organisaatiokohtaista koulutusta ja muokkaamme avointa koulutustarjontaa asiakkaidemme tarpeen mukaiseksi.

Saila Leivo
asiakkuuspäällikkö

Linkedin/sailaleivo @HeiniAV 
040 569 8835
saila.leivo@tut.fi

 

Asiakaskokemuksia

"Hyvin sujuneessa yhteistyössä Edutechin kanssa toteutimme ratkaisumyynnin valmennuksen asiakas- ja myyntipäälliköillemme sekä muille myyntityötä tekeville asiantuntijoillemme. Valmennuksen tavoitteena oli aktivoida myyjät hakemaan yhdessä asiakkaiden tuotekehityksen kanssa ratkaisuja, joilla asiakkaan kilpailukyky paranee. Koulutuksen kautta saatiin tavoiteltuja asioita tehtyä, kun myyjät tuntevat nyt paremmin asiakkaan ostoprosessin ja samoin he oppivat systemaattisempaa myyntiprosessia. Konkreettisena muutoksena on syntynyt mm. parempia asiakasvierailujen agendoja ja pöytäkirjoja ja sitä kautta systemaattisempaa toimintaa, joka on johtanut uusiin kauppoihin. Voin suositella vastaavaa koulutusta myös muille teollisuusyrityksille."

Juha Martikainen, Toimitusjohtaja
Teknikum Group Ltd.
Räätälöity myyntivalmennus

"Toimintaympäristömme ja projektimme koostuvat monimutkaisista ja alati muuttuvista systeemeistä. Edutechin koulutuskokonaisuuden avulla saimme käyttöömme uusia työkaluja ja toimintatapoja kokonaisuuden ymmärtämiseen ja muutosten hallintaan. Koulutus antoi uusia ajatuksia ja ideoita, joiden perusteella syventyminen tiettyihin osa-alueisiin jatkuu ja tulemme soveltamaan oppeja erilaisiin käytännön haasteisiin."

Mikko Sinivaara, Technical Manager
Cargotec Finland Oy
Systems Thinking and Systems Engineering- koulutus  

 

Päivittäjä: Annika Sarajärvi, 22.05.2018 15:19.
Sisällöstä vastaa: Leivo Saila
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, teollinen internet