Rakennettu ympäristö - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennusala ja energia-ala

Rakennustyömaa

Pohjoismainen ilmasto yhdessä lisääntyvien energiatehokkuusvaatimusten kanssa tekee rakennus- ja energia-alasta teknisesti erittäin vaativan. Asiakkaiden lisääntyneet vaatimukset ja erilaiset tarpeet haastavat alan uudella tavalla: tarvitaan osaamista palveluiden konseptoinnista, ihmisten käyttäytymisestä ja kannattavasta liiketoiminnasta.

Rakennus- ja energia-alan ammattilaiset ovat keskeisessä roolissa hyvän, puhtaan ja toimivan elinympäristön luomisessa.

Rakennusalan osaamisen ytimessä:

 • energia- ja ekotehokkuus
 • rakennusfysiikka ja kosteudenhallinta
 • laadun lisääminen kannattavasti
 • uudistuva lainsäädäntö
 • asiakasosaamisen syventäminen
 • monikulttuurinen johtaminen
 • projektin läpinäkyvyyden ja suunnittelijoiden yhteistyön tehostaminen

Energia-alan osaamisen ytimessä 2015:

 • älykäs sähköverkko
 • hajautettu tuotanto
 • uusiutuvat energialähteet
 • uudet liiketoimintamallit ja -mahdollisuudet
 • uudet teknologiat ja teknologiajohtaminen

Koulutukset

Rakennushankkeen pääsuunnittelija
Sähköverkkoliiketoiminnan johtaminen
VETO – Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen

Muu toimialalle soveltuva koulutustarjonta:

Asiakas- ja käyttäjäkokemus liiketoiminnan kehittämisessä
Executive MBA in Business Renewal
Executive Program in Rethinking Business
Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä
General Executive MBA (Pori)
General Executive MBA (Tampere)

Johtamisviestintä
Muutosjohtaminen
Systeemiajattelu johtamisen työkaluna

Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme, kuinka TTY:n täydennyskoulutus voi olla avuksi osaamisen kehittämisessä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Räätälöimme organisaatiokohtaista koulutusta ja muokkaamme avointa koulutustarjontaa asiakkaidemme tarpeen mukaiseksi.

Pauli MesiäPauli Mesiä
asiakkuuspäällikkö

Linkedin/heinialavannesluoma
050 328 3491
pauli.mesia@tut.fi

 

”Rakennushankkeen pääsuunnittelija -koulutuksessa käsiteltiin monipuolisesti rakennushankkeiden toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä sekä pääsuunnittelijan että erityisalojen asiantuntijoiden näkökulmasta. Ohjelma oli sopivan tiiviisti koottu ja täytti odotukset. Koen, että toimiminen rakennushankkeen pääsuunnittelijana on jatkossa helpompaa, kun on parempi kokonaiskuva rakentamisen haasteista ja tietää mistä niihin voi hakea vastauksia.  Koulutus vaikutti myös siihen, että osaa erottaa sen mihin  kannattaa ryhtyä itse ja mikä taas on syytä jättää muiden asiantuntijoiden selvitettäväksi. Suosittelen koulutusta sekä talo- että infraprojekteissa toimiville rakennusinsinööreille ja rakennuttajainsinööreille, ja erityisesti kaikille, jotka toimivat suunnitteluhankkeissa arkkitehtien kanssa .”

Reijo Haronen, suunnittelupäällikkö
Sweco Ympäristö Oy
Rakennushankkeen pääsuunnittelija -koulutus

”Rakennushankkeen pääsuunnittelija -koulutus oli varsin monipuolinen ja käytännönläheinen antaen hyvät eväät pääsuunnittelijan haastavan tehtävän hoitoon. Koulutus oli mainio päivitys aiempiin tietoihini, sillä kenttä on elänyt ja kehittynyt paljon viimeisen vuosikymmenen aikana. Paras anti itselleni oli havainnollinen ja arkkitehtitoimiston arkitehtäviä palveleva suunnittelun resursoinnin osuus, jonka tietoja olen hyödyntänyt kaikissa laatimissani suunnittelutarjouksissa. Siinä on arkkitehtityön vaatimukset uloskirjoitettuna ”in a nutshell”, kiitos! Olen suositellut koulutusta kaikille, jotka joutuvat / saavat toimia pääsuunnittelijan vaativassa mutta mielenkiintoisessa tehtävässä.”

Kimmo Varis, toimistopäällikkö
Arkkitehtipalvelu Oy
Rakennushankkeen pääsuunnittelija -koulutus

 

Päivittäjä: Annika Sarajärvi, 22.05.2018 15:21.
Sisällöstä vastaa: Mesiä Pauli
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, älykäs sähköverkko, hajautettu tuotanto, uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuus, ekotehokkuus, rakennusfysiikka, kosteudenhallinta