Sähköverkkoliiketoiminnan johtaminen - Tampereen teknillinen yliopisto

Sähköverkkoliiketoiminnan johtaminen

”Sähköverkkoliiketoiminnan koulutus syvensi ymmärrystäni toimintaympäristön muutoksista, verkkoyhtiöiden toiminnan haasteista ja tulevaisuuden tarpeista. Kouluttajat toivat mukaan tutkimuksia ja käytännön esimerkkejä; kurssilaiset avointa keskustelua. Hyvät keskustelut antoivat arvokasta tietoa siitä, kuinka asiat on hoidettu verkkoyhtiöissä tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Koulutus on vaikuttanut siten, että olemme pystyneet paremmin kohdentamaan älyverkkoratkaisujemme tarjonnan ja kertomaan selkeämmin asiakkaillemme niiden hyödyt. Tämä on auttanut ohjaamaan tulevien tuotteiden tuotekehityksen paremmin palvelemaan Suomen verkkoyhtiöiden tulevaisuuden tarpeita.  Suosittelen koulutusta sekä verkkoyhtiöiden edustajille että järjestelmätoimittajille!”

–Sami Haapamäki, Senior Solution Consultant, Smart Grid, Landis+Gyr Oy

Älykkään sähköverkon arvioidaan olevan yksi suurimmista energiamarkkinoita muuttavista tekijöistä kautta aikojen. Lisääntyvä hajautettu tuotanto, muuttuvat ilmasto-olosuhteet ja ilmastonmuutoksen hillintä ja muun muassa sähköautojen yleistyminen tuovat sähköverkkojen suunnitteluun uusia haasteita. Miten regulaatio vaikuttaa verkostoinvestointien kannattavuuteen ja ohjaa liiketoiminnan kehittämistä?  Millä keinoilla taataan sähköverkkojen turvallisuus ja toimintavarmuus?

Sähköverkkoliiketoiminnan kehittämisohjelman tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä energia-alan kehityksestä ja tarjota välineitä liiketoiminnan kehittämiseen. Menestystarinoiden luomiseen tarvitaan toimiala- ja teknologiarajat ylittäviä ekosysteemejä ja uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Ymmärrät energia-alan liiketoimintaympäristön muutosta
 • Hahmotat sähköverkkotoimialan ekosysteemien uudet mahdollisuudet
 • Osaat soveltaa koulutuksen oppeja liiketoiminnan kehittämiseen

Koulutus pidetään Edutechissa osoitteessa Korkeakoulunkatu 7, Tampere.  Koulutuspäivien päivittäinen kesto on noin klo 8.30 – 16.30.

Koulutuksen sisältö

Jakso 1. Sähköverkkoalan tulevaisuus - liiketoiminnan ekosysteemien johtaminen 21.–22.3.2017

 • Energia-ala nyt
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja tulevaisuusskenaariot
 • Systeeminen näkemys liiketoimintaan
 • Älykäs sähköverkko ja kysynnän jousto, uudet tariffi-rakenteet  
 • Liiketoiminnan kannattavuus

Jakso 2. Hajautettu sähköntuotanto, tuuli- ja aurinkovoima 27.–28.4.2017

 • Maailman tila (ilmastonmuutos)
 • Sähköntuotannon kehitysnäkymät
 • Hajautettu sähköntuotanto ja sen verkostovaikutukset
 • Tehoelektroniikka osana verkkoa, verkkoon liittäminen
 • DC-jakelu ja sen mahdollisuudet

Jakso 3. Sähköverkkojen toimitusvarmuuden ja turvallisuuden johtaminen 31.5.–1.6.2017

 • Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen
 • Uuden sähkömarkkinalain vaikutukset
 • Sähköverkon toimintavarmuus ja suurhäiriöiden hallinta
 • Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus
 • Tiedolla johtaminen

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu sähköverkkoyhtiöiden ja -yritysten toimitusjohtajille, käyttö- ja suunnittelupäälliköille, tuote- ja järjestelmätoimittajille sekä liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville.

Kouluttajat

Koulutuksen asiantuntijoina Tampereen teknillisestä yliopistosta toimivat Pertti Järventausta, Leena Aarikka-Stenroos, Jari Paranko, Seppo Valkealahti ja Pekka Verho. Vierailevana asiantuntijana  kuullaan muun muassa Onnettomuustutkintakeskuksen johtajaa, dosentti Veli-Pekka Nurmea.

Hinta

Koulutuksen hinta on 3200 euroa + alv 24 % sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan koulutuspäivien aikana. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.

Ilmoittautuminen

Koulutus on päättynyt.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu tapahtumaan, veloitetaan koko maksu. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Pidätämme oikeuden perua, siirtää ja muuttaa koulutusta.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa projektipäällikkö Taru Hakanen, puh. 040 771 0012, taru.hakanen@tut.fi.

Päivittäjä: Katri Rauvola, 08.11.2017 13:33.
Sisällöstä vastaa: Hakanen Taru
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, sähköverkkoliiketoiminta, älykäs sähköverkko, energia-ala, hajautettu sähköntuotanto, dc-jakelu, tuulivoima, aurinkovoima, tehoelektroniikka, energiamarkkinat