Rakennushankkeen pääsuunnittelija - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennushankkeen pääsuunnittelija

”Rakennushankkeen pääsuunnittelija -koulutuksessa käsiteltiin monipuolisesti rakennushankkeiden toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä sekä pääsuunnittelijan että erityisalojen asiantuntijoiden näkökulmasta. Ohjelma oli sopivan tiiviisti koottu ja täytti odotukset. Koen, että toimiminen rakennushankkeen pääsuunnittelijana on jatkossa helpompaa, kun on parempi kokonaiskuva rakentamisen haasteista ja tietää mistä niihin voi hakea vastauksia.  Koulutus vaikutti myös siihen, että osaa erottaa sen mihin  kannattaa ryhtyä itse ja mikä taas on syytä jättää muiden asiantuntijoiden selvitettäväksi. Suosittelen koulutusta sekä talo- että infraprojekteissa toimiville rakennusinsinööreille ja rakennuttajainsinööreille, ja erityisesti kaikille, jotka toimivat suunnitteluhankkeissa arkkitehtien kanssa .”
Reijo Haronen, suunnittelupäällikkö, Sweco Ympäristö Oy
”Rakennushankkeen pääsuunnittelija -koulutus oli varsin monipuolinen ja käytännönläheinen antaen hyvät eväät pääsuunnittelijan haastavan tehtävän hoitoon. Koulutus oli mainio päivitys aiempiin tietoihini, sillä kenttä on elänyt ja kehittynyt paljon viimeisen vuosikymmenen aikana. Paras anti itselleni oli havainnollinen ja arkkitehtitoimiston arkitehtäviä palveleva suunnittelun resursoinnin osuus, jonka tietoja olen hyödyntänyt kaikissa laatimissani suunnittelutarjouksissa. Siinä on arkkitehtityön vaatimukset uloskirjoitettuna ”in a nutshell”, kiitos! Olen suositellut koulutusta kaikille, jotka joutuvat / saavat toimia pääsuunnittelijan vaativassa mutta mielenkiintoisessa tehtävässä.”
Kimmo Varis, toimistopäällikkö, Arkkitehtipalvelu Oy

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa osallistujia pääsuunnittelijapätevyyden toteavaan valtakunnalliseen tenttiin. Koulutuksen yhtenä painopistealueena on erityisesti korjausrakentaminen ja -suunnittelu.

 Koulutuksessa osallistujat:

  • kehittävät kokonaisvaltaisesti suunnittelutoimialaa oman  tehtävänsä ja toimialansa näkökulmasta
  • saavat tietoa pääsuunnittelijan vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista sekä alan lainsäädännöstä
  • selventävät suunnittelun johtajan tehtävänkuvaa ja roolia sekä kehittävät johtamis- ja vuorovaikutustaitojaan
  • saavat valmiudet toimia projektiryhmän johtajana

Koulutuksen toteuttavat yhdessä jo kahdeksatta kertaa Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos ja täydennyskoulutuskeskus Edutech.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu pääsuunnittelijoina ja rakennuttamistehtävissä toimiville, arkkitehdeille ja muille. Koulutuksen sisältö soveltuu myös työuransa alussa oleville nuoremmille suunnittelijoille.

Koulutuksen laajuus ja paikka

Koulutuksessa on yhteensä kymmenen lähiopetuspäivää, jotka järjestetään Tampereella kahden päivän teemoitetuissa jaksoissa noin neljän viikon välein. Koulutus järjestetään Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenalla, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere.

Lähiopetuspäiviin sisältyy myös vierailuja pääsuunnittelijan kannalta mielenkiintoisiin rakennuskohteisiin. Koulutusohjelma päättyy koulutuksen keskeisen sisällön kokoavaan lopputenttiin. Koulutuksen kokonaislaajuus on 14 opintopistettä.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutus koostuu asiantuntijaluennoista sekä pääsuunnittelijan roolia monipuolisesti eri näkökulmista peilaavista käytännön caseista. Vuorovaikutteinen luennointi aktivoi osallistujat jakamaan kokemuksiaan ryhmän kesken. Jaksokohtaiset yksilö- ja ryhmätehtävät nivotaan osallistujan edustaman yrityksen toimintaan.

Koulutusjaksot:

Ennakkotentti 13.-15.2.2018 (suoritetaan verkon kautta)

  1. Pääsuunnittelijan toimintaympäristö 20.-21.2.2018                
  2. Projektin hallinta ja viestintä 13.-14.3.2018                 
  3. Kustannustenhallinta ja resursointi 4.-5.4.2018                    
  4. Elinkaari, ekologia ja energiatalous 3.-4.5.2018                     
  5. Korjausrakentaminen, suunnitteluyhteistyö ja juridiikka 22.-23.5.2018                 
  6. Päätöstentti ja Ekskursio 5.6.2018                          

Hinta

Koulutuksen hinta on 4100 €  + alv 24% sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan koulutuspäivien aikana. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 10.2.2018. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu tapahtumaan, veloitetaan koko maksu. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Pidätämme oikeuden perua, siirtää ja muuttaa koulutusta.

Lisätietoja

Ohjelman johtajana toimii emeritusprofessori Kari Salonen, joka vastaa myös FISE:n kahdesti vuodessa toteutettavasta valtakunnallisesta pätevyystentistä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa asiakkuuspäällikkö Pauli Mesiä, 050 328 3491, pauli.mesia@tut.fi
Kysy myös yrityskohtaista toteutusta!

 

Päivittäjä: Katri Rauvola, 15.11.2017 11:45.
Sisällöstä vastaa: Mesiä Pauli
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä, edutech, rakennushankkeen pääsuunnittelija, fise, täydennyskoulutus, aikuiskoulutus, avoin koulutus