OhjelmistoEXE - Tampereen teknillinen yliopisto

OhjelmistoEXE – Ohjelmistoliiketoiminnan johtamiskoulutus

Kasvun luominen ja hallinta jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä haastaa ohjelmistoyrityksiä ja niiden liiketoimintaa. Johtajuuden muutoksessa korostuvat uudet sukupolvet, monikulttuurisuus, erilaiset työn tekemisen tavat ja yksilön vastuu sekä valmentava johtajuus. Sopivan henkilöstön löytäminen ja sitouttaminen edellyttää vahvaa panosta yrityskulttuuriin ja työnantajakuvan rakentamiseen. OhjelmistoEXE luo oppimisen ekosysteemin, jossa kehitetään organisaatioita juuri näillä osa-alueilla ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Mitä koulutus tarjoaa sinulle:

 • Sparrausta teknologian kehitystrendeihin 
 • Harjoitusten kautta oivalluksia ja osaamista valmentavaan johtamiseen
 • Perusteltua näkemystä  yrityskulttuurin vaikutuksesta liiketoimintaan
 • Talousosaamisen rautaisannoksen
 • Perusteltua näkemystä erilaisiin liiketoimintamalleihin

Kohderyhmä

Valmennus on ensisijaisesti suunniteltu ohjelmistoalan johdolle, mutta se sopii erinomaisesti myös valmistavan teollisuuden, finanssialan sekä palvelualan yrityksille, joilla ohjelmistojen tuotanto tai integrointi on kiinteä osa toimintaa. Valmennuksen laajuus on 10 opintopistettä ja se soveltuu myös osaksi Executive MBA-opintoja.

Valmennuksen sisältö ja laajuus

Valmennus sisältää viisi kahden päivän sisältömoduulia sekä yhden päivän aloitus- ja päätösworkshopin, eli yhteensä 12 lähipäivää. Päivien kesto on noin klo 9 – 17. Mukana on myös hackathon tyyppisiä yritysvierailuja osallistujien yrityksiin. Opintojaksot toteutetaan kuukauden välein. Lisäksi kokonaisuus sisältää itsenäistä omaa ja yrityksen toimintaa kehittävää työskentelyä.

Valmennus perustuu oppijakeskeisiin työskentelymuotoihin:

 • Tehdään, jaetaan ja oivalletaan yhdessä
 • Opitaan tekemällä ja työstetään itselle merkityksellisiä teemoja
 • Kootaan oma case-portfolio koulutuksen aihepiireistä
 • Harjoitellaan coaching-menetelmien käyttöä osana valmentavan johtajuuden teemaa
 • Saadaan sparrausta yliopiston ja yritysten asiantuntijoilta
 • Vieraillaan osallistujien yrityksissä ja ratkotaan yritysten haasteita samalla todellisia liiketoimintamahdollisuuksia luoden
 • Hyödynnetään yksilöllisiä lähdeaineistoja

Sisältö

Aloitus

 • Koulutuksen sisältö, tavoitteet ja työskentelytavat
 • Valmentavan johtajuuden 1. valmennussessio
  • Mitkä ovat aivojen toiminnan perusasioita, joiden ymmärtäminen auttaa meitä onnistumaan yhdessä nykypäivän kompleksisessa työelämässä.
  • Kuinka sosiaalisia aivomme ovat?
  • Oivalluksen merkitys motivaation ja sitoutumisen syntymisessä.
  • Next Step -coaching työkalu oivaltavaan ongelmanratkaisuun.

Ohjelmistoliiketoiminnan uudet mahdollisuudet

 • Toimintaympäristön muutos
 • Nykyisiä ja tulevia liiketoimintamalleja
 • Internal start up
 • IPR ja sopimuskysymyksiä

H2H

 • Valmentavan johtajuuden 2. valmennussessio:
  • kasvun asenne vai muuttumattomuuden asenne
  • oivalluksen tanssi
  • keskustelutyökaluja oivaltavaan coaching-keskusteluun
  • Check In –coaching työkalu
 • Mitä on tunnistettu menestyvän yrityskulttuurin peruselementeiksi – säkkituolit vai jotain syvempää?
 • Yrityskuva ja yrityskulttuuri kilpailutekijänä
 • Käytännön esimerkkejä erilaisista johtamiskulttuureista

Teknologiatrendejä

- Miten tähän on tultu?
- Trendit ja iso kuva – osallistujat valitsevat 3 teemaa esim seuraavista:

 • New SW methods and paradigms (rinnakkaisuus, funktionaalinen ohjelmointi)
 • Web programming
 • Continuous integration and deployment, DevOps
 • Analytics in software development (engineering data, usage data etc.)
 • Big data and related software
 • Test driven development
 • IoT, multi-device applications and programming
 • AI, Robotiikka, Machine learning
 • AR & VR

Talousjohtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

 • Talouden johtamisen perusteita
 • Yritysrahoitus-workshop
 • Kansainvälisen liiketoiminnan perusteita

Yhdistelmäpäivä Liiketoiminta+H2H+Teknologia

 • Sisältö määritellään yhdessä osallistujayritysten kanssa

Seminaaripäivä

 • Osallistujien kehittämishankkeiden esittely
 • Yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus

Kouluttajat

Valmentajina toimivat TTY:n asiantuntijat sekä muut Edutechin verkostoon kuuluvat asiantuntijat, muun muassa Marko Seppänen TTY, Tommi Mikkonen HY, Kari Systa TTY, Laura Hokkanen TTY, Jari Paranko TTY, Inka Lappalainen VTT ja Arto Miekkavaara NeuroLeadership Group. Mukana on myös mielenkiintoisia yrityscaseja. Pedagogisena ideana on myös osallistaa vahvasti mukaan tulevia osallistujia. Valmentautumisessa hyödynnetään kouluttajien ja osallistujien asiantuntemusta yhdessä uusia oivalluksia synnyttäen ja osaamista rakentaen.

Lisätietoja

Kysy yrityskohtaista toteutusta! Lisätietoja antaa asiakkuuspäällikkö Karri Inkinen, 050 447 9092, karri.inkinen@tut.fi

Päivittäjä: Katri Rauvola, 27.11.2017 12:15.
Sisällöstä vastaa: Inkinen Karri
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, ohjelmistoala, ohjelmistotuotanto, valmennus, liiketoiminta, johtaminen, start-up, kasvuyritys, yrityskulttuuri,