Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä - Tampereen teknillinen yliopisto

Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä

Lähdimme työparina hakemaan yhteistä ymmärrystä ja käytännön vinkkejä datan hyödyntämiseksi toimintamme kehittämisessä. Parasta koulutuksessa oli asiantuntevat kouluttajat ja datan laaja-alainen käsittely. Teimme harjoitustyönä reaaliaikaista markkinointijohdon dashboardia ja KPI-mittaristoa – saimme hyviä eväitä siihen, mitä kannattaa ottaa huomioon ja miten prosessi kannattaa rakentaa. Saimme myös vinkkejä organisaation kompetenssien tunnistamiseen ja kehittämiseen datan hyödyntämisen näkökulmasta.

Organisaatio on juuri niin älykäs kuin sen kyky analysoida ja hyödyntää liiketoiminnalle kriittistä dataa.

– Elina Mansner, Head of Brand and Customer Marketing (B2B) & Simo Kovalainen, Head of Content Marketing and Analytics, DNA Oy

Koulutus antoi erittäin hyvän käsityksen datan analysoinnin ja visualisoinnin mahdollisuuksista mm. innovoinnissa, markkinoinnissa, asiakasymmärryksen lisäämisessä ja liiketoimintamallien uudistamisessa. Kehittämistyön kautta pääsin hyödyntämään saatua oppia myös käytännössä.

Suosittelen koulutusta erityisesti tuote- ja kehityspäälliköille, jotka miettivät liiketoiminnan kehittämistä, uusia palveluita tai tuotteita sekä sitä, miten erilaista dataa voisi näissä hyödyntää.

– Marja Lehtimäki, Development Manager, ABB Oy, EP Service

Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä -koulutus tarjosi monipuolisen katsauksen analytiikan mahdollisuuksista ja tulevaisuuden kehityssuunnista. Koulutus jopa ylitti odotukseni: sain vahvistusta, uusia ideoita ja visioita päivittäiseen työhöni ja sen kehittämiseen. Kehittämistyön myötä olen myös päässyt kehittämään ratkaisuja, joilla on hyvät mahdollisuudet jopa tuotantokäyttöön. Suosittelen lämpimästi koulutusta.

Pekka Karvanen, Senior Consultant, CGI
Uusien työtehtävien myötä etsin täsmäpakettia, jolla pääsisin datan ja analytiikan aihepiiriin nopeasti entistä syvemmälle. Edutechin koulutus oli napakymppi – juuri sopiva tarpeisiimme! Koulutus tarjosi innostavan kombinaation tieteellisiä tutkimustuloksia ja empiirisiä kokemuksia.

Tein lopputyöni aiheesta ”Tiedolla johtamisen kulttuuri organisaatiossa” ja sain kouluttajilta runsaasti konkreettisia ideoita ja esimerkkejä.

Mia Lumio, Projektipäällikkö, Tietoyksikkö, Tampereen kaupunki

Datan merkitys liiketoiminnan kehittämisessä on jo yleisesti tunnistettu asia. Kuitenkin vasta datan onnistunut analysointi tuo aitoa kilpailuetua. Varmista yrityksesi kilpailukyky nyt! Koulutuksemme tarjoaa sinulle yhdistelmän  tutkittua tietoa ja yrityselämän case-esimerkkejä datavetoisesta liiketoiminnasta. 

Koulutusohjelman aikana haemme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen muuttuu datavetoisessa liiketoimintaympäristössä?
 • Mitä mahdollisuuksia data-analytiikka tuo organisaatiollesi?
 • Minkälaista potentiaalia datamassat kätkevät sisäänsä?
 • Mitä data-analytiikka tarkoittaa käytännön tekemisessä ja miten se muuttaa toimintatapoja?
 • Kuinka oikeanlainen data oikeassa paikassa voi olla avain organisaation menestymiseen?

Ajankohta ja sisältö

Koulutusjaksot pidetään Edutechin koulutustiloissa Tampereen Hervannassa:

1. Datavetoinen liiketoiminta ja sen mahdollisuudet 4.- 5.10.2018

 • Tutustuminen data-analytiikan ja Big Datan maailmaan: mitä uusia mahdollisuuksia meillä on käytettävissämme?
 • Datan käyttöön ja analysointiin liittyvät termit haltuun
 • Liiketoiminta murroksessa – miten tiedolla johdetaan nopeammin, paremmin, asiakaslähtöisemmin?
 • Liiketoimintatiedon hallinnan kulttuurin luominen organisaatiossa
 • Kevyet lähdöt – miten pääsen nopeasti alkuun?
 • Data Driven Business nyt ja tulevaisuudessa
 • Teknologiat pähkinänkuoressa

2. Analytiikka ja visualisointi liiketoiminnan kehittämisessä 8.- 9.11.2018

 • Visualisoinnin tuomat uudet näkökulmat liiketoimintaan
 • Miten näkymätön tehdään näkyväksi datapohjaisilla visualisoinneilla?
 • Visuaalinen analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä - miksi, mitä ja miten?
 • Vuorovaikutus datan kanssa ja visualisoinnin työkalut
 • Tarinankerronta busineksen vauhdittajana
 • Ennakoivan analytiikan mahdollisuudet liiketoiminnassa eri toimialoilla
 • Mitä voidaan ennakoida ennakoivalla analytiikalla?

3. Kohti muutosta – datavetoisen liiketoiminnan kehittämistä 3.12.2018

 • Datavetoiset innovaatiot
 • Kehittämistöiden esittelyt
 • Koulutuksen keskeisten löydösten ja oivallusten kokoaminen

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille kaikilla toimialoilla sekä teknologiaosaajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan liiketoiminnan ja johtamisen näkökulmalla. Koulutus soveltuu myös osaksi Executive MBA-opintoja.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Tampereen teknillisen yliopiston data-analytiikan asiantuntijat Jari JussilaJukka Huhtamäki sekä yritysmaailman gurut Janne Suomalainen (Solutive Oy), Mikko Haikonen (Solita Oy) ja Teemo Tebest (Yle). Heidän lisäkseen omaa näkemystään ja kokemustaan koulutukseen tuovat case-puhujat.   

Koulutuksen suorittamistavat

Koulutus on mahdollista suorittaa kolmella eri tavalla:

 • Kevennetysti eli osallistumalla vain koulutuspäiviin ja hakemalla niistä uudet ideat
 • Syvennetysti (5 op) eli osallistumalla koulutuspäiviin ja syventämällä osaamista annettujen tehtävien pohjalta
 • Tuloksellisesti (10 op) eli edellä mainittujen lisäksi työstämällä omalle organisaatiolle kehittämistyön, jolla koulutuksessa saadut uudet opit jalkautetaan suoraan käytäntöön ja liiketoiminnan kehittämiseen

Kehittämistyö

Tuloksellisessa (10 op) suoritusvaihtoehdossa työstettävä kehittämistyö on mahdollista tehdä myös yhdessä koulutukseen osallistuvien kollegoiden kanssa, jolloin sen työstämisessä päästään paljon syvemmälle ja saadaan paremmin jalkautettua uusi toimintatapa organisaatioon. Kehittämistyön edistämisessä osallistujat saavat apua ja ohjausta nimetyltä TTY:n asiantuntijalta.

Lue lisää kehittämistyön tekemisestä

Hinta

Koulutuksen hinta on 2750 euroa + alv 24 %. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan koulutuspäivien aikana. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 12.9.2018 tästä.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu tapahtumaan, veloitetaan koko maksu. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Pidätämme oikeuden perua, siirtää ja muuttaa koulutusta.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa projektipäällikkö Tanja Mönkkönen, puh. 050 447 8433, tanja.monkkonen@tut.fi.
Kysy myös yrityskohtaista toteutusta!

Päivittäjä: Annika Sarajärvi, 08.08.2018 15:32.
Sisällöstä vastaa: Mönkkönen Tanja
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, big data, koulutus, data-analytiikka, data, johtaminen, data driven, datamassa, analytiikka, visuaalinen analytiikka, datavetoiset innovaatiot, liiketoimintatieto, liiketoimintatiedon hallinta, bi