3D Printing - Tampereen teknillinen yliopisto

3D Printing Executive Program

Ota seuraava askel, vie digitaalinen suunnittelu ja valmistus käytäntöön! Tarjoamme ainetta lisäävän valmistuksen (3D tulostuksen) hyödyntämiseen yrityskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi seuraavista teemoista: Liiketoiminnan uudistamisen teema keskittyy 3D-tulostukseen erityisesti kilpailuedun ja kustannussäästöjen näkökulmasta. Ketteryyttä suunnitteluun ja tuotekehitykseen -teema tarjoaa syvällisempää näkemystä suunnitteluun, tuoterakenteisiin, valmistusteknologioihin ja materiaaleihin.

3D Printing Programs in english

Koulutuksen hyödyt

 • Auttaa tunnistamaan digitaalisen valmistuksen ja suunnittelun liiketoiminnalliset hyödyt.
 • Pääset testaamaan digitaalisen suunnittelun ja valmistuksen prosessin eri vaiheet.
 • Pääset kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja teknologioita ilman suuria investointeja.
 • Lisäät ymmärrystäsi 3D-tulostamisen ja materiaalia lisäävän valmistuksen erilaisista menetelmistä sekä niiden soveltuvuudesta erilaisiin tuotteisiin.
 • Saat ideoihisi konsultaatiota kokeneilta 3D-tulostuksen ammattilaisilta.
 • Näet konkreettisia esimerkkejä Suomesta ja maailmalta.
 • Ymmärryksesi kustannus-, kilpailu ja lisäarvotekijöistä kasvaa.

Kohderyhmä

Valmistavan teollisuuden ja suunnittelutoimistojen lisäksi koulutus soveltuu esimerkiksi ohjelmistotoimittajille ja materiaalivalmistajille sekä kaikille digitaalisen valmistuksen ja suunnittelun verkostoista kiinnostuneille. Koulutus voidaan tarvittaessa hyväksyä EMBATampere-ohjelmien valinnaisiksi opinnoiksi.

3D PRINTING – LIIKETOIMINNAN UUDISTAMINEN

Miten digitaalinen suunnittelu ja valmistus muuttaa omaa toimintaa, mitä lisäarvoa ja millaisia investointeja niihin liittyy? Jokainen osallistuja täydentää yrityksensä arvonluontikarttaa, jonka avulla tehdään suunnittelu-, teknologia- ja valmistusvalintojen vaikutukset liiketoimintaan ja arvontuottoon läpinäkyviksi.

Sisältöteemat:

 • Yleinen ymmärrys markkinoista: maailma, Keski-Eurooppa, Suomi
 • Kilpailukyvyn vahvistaminen: 3D-tulostuksen tuomat mahdollisuudet tuotantoon, tuotekehitykseen & elinkaaren hallintaan
 • Digitaalisen suunnittelun kokonaiskuva – design ja ketteryys
 • Uuden teknologian vaikutus kannattavuuteen ja arvonluontiin arvoverkoissa
 • Arvonluontikartan perusteella tehtävä oman liiketoiminnan analysointi
 • Esimerkkejä investoinneista ja teknologioista
 • Laatu, IPR ja standardointi
 • Liiketoiminnan mallit: digitaalisen liiketoiminnan ja fyysisen ekosysteemin integraatio
 • Yrityscaset: GE, Airbus, Valmet, ABB, Kalevala-koru, Hetitec, 3D Step, Wärtsilä

3D PRINTING –  KETTERYYTTÄ SUUNNITTELUUN JA TUOTEKEHITYKSEEN

Uudessa Digitaalisen tehtaan -konseptissamme osallistujat pääsevät käytännössä testaamaan ainetta lisäävän valmistuksen ja 3D-tulostuksen ohjelmistoja, materiaaleja ja laitteita alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Tarjolla on konkreettisia esimerkkejä maailmalta ja rautaista konsultaatiota kokeneilta 3D-tulostuksen ammattilaisilta.

 • Suunnittelu: suunnittelu 3D-tulostukseen ja hybridilaitteille, topologinen optimointi, automaattinen suunnittelu
 • Uudet tuoterakenteet ja seuraavan sukupolven tuotteet: biomiikka, 3D-tulostetut implantit, huonekalut ja rakennukset
 • Komponentin suorituskyky, kustannusrakennemallinnus
 • Materiaalien ominaisuudet ja uudet mahdollisuudet
 • Valmistusosaaminen: uudet teknologiat, komponenttivalmistus, muottivalmistus, varaosat, jälkikäsittely
 • Käytännön demoja eri materiaalien ja menetelmien käytöstä (metallit, keraamit, muovit, pursotus, suihkutus, jauhepedit jne)
 • Suunnittelun kokonaiskuvan design ja ketteryys
 • Datan analysointi ja dynaaminen kontrolli, mallinnus ja simulointi 
 • Käytännön demoja Pirkanmaan oppilaitosten laitteilla

Esimerkkejä käytössä olevista laiteympäristöistä:

 • Stratasys Objet350 Connex3, materiaalin suihkutus
  • Laitteella voi valmistaa malleja yhdestä tai useammasta materiaalista yhtä aikaa. Connex3 pystyy myös sekoittamaan kolmea materiaalityyppiä 46 eri värissä, mikä mahdollistaa mallien valmistamisen ”digitaalisesta materiaalista”.
 • Stratasys Fortus 250 m, materiaalin pursotus
  • Tulostimella voidaan valmistaa kappaleita CAD-ohjelman 3D-mallin pohjalta yleisintä muovien tulostustekniikkaa (FDM) käyttäen
 • SLM 125 HL, jauhepetisulatus metalleille
  • SLM 125 HL metallitulostin perustuu jauhepetiteknologiaan, jossa metallijauhe sulatetaan tulostuskammion tarkasti hallitussa inerttisuojakaasuympäristössä lasersäteen avulla kiinni kasvatusalustaan kerros kerrokselta 3D CAD -mallin mukaiseksi kappaleeksi.
 • Lithoz CeraFab 7500, valokovetus altaassa
  • Keraamimateriaalien tulostukseen tarkoitettu laitteisto, jolla voidaan tulostaa erilaisia tarkkoja ja tiiviitä keraamikappaleita. Käytettäviä materiaaleja ovat mm. alumiinioksidi ja zirkoniumdioksidi.
 • Suorakerrostuslaitteisto suurten metallikappaleiden tulostukseen CMT ja laser-menetelmillä
 • FDM-tekniikalla toimivat muovitulostimet PLA-materiaalin tulostukseen: MakerBot Replicator + ja Mini +
 • PLA, ABS, PETG, bioyhdistefilamenttien tulostukseen
 • Minifactory Innovator L
 • Pitkäkuitulujitteisen komposiitin tulostukseen: Markforged Mark Two
  • Kuidut: lasikuitu, vahvistettu lasikuitu, kevlar, hiilikuitu
  • Perusmateriaali Nylon / hiilikuituvahvisteinen nylon (Onyx)
 • Lisäksi lukuisa määrä pienempiä ja edullisempia laitteistoja

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat TTY:n, SMACCin ja 3D Stepin asiantuntijat sekä muut Edutechin verkostoon kuuluvat asiantuntijat. Koulutuksessa hyödynnetään kouluttajien ja osallistujien asiantuntemusta yhdessä uusia oivalluksia synnyttäen ja osaamista rakentaen.

Lisätietoja

Saila Leivo
040 569 8835
saila.leivo@tut.fi

Kysy yrityskohtaista toteutusta!

 

 

 

Päivittäjä: Katri Rauvola, 08.11.2017 10:43.
Sisällöstä vastaa: Leivo Saila
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, 3d printing