Johtamiskoulutus - Tampereen teknillinen yliopisto

Johtamiskoulutus

Johtamiskoulutus Tampere

Muutoksen johtamisesta ollaan siirtymässä kohti uudistumisen johtamista. Tähtäimessä on laaja-alainen ymmärrys siitä, kuinka uudistumista kuljetetaan läpi organisaation ja millaiset kyvykkyydet vievät kehittymistä oikeaan suuntaan.

Digitalisaatio ja uudenlaiset organisoitumisen muodot haastavat johtajan.

Johtamiskoulutuksen ytimessä:

  • tiedolla johtaminen
  • huippuorganisaation luominen
  • oman johtajuuden kehittäminen
  • muutos ja uudistuminen
  • uusien liiketoimintamallien kehittäminen
  • strateginen viestintä ja mediaviestintä
  • systeeminen ja dynaaminen päätöksenteko
  • datavetoisen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet
  • vaikuttaminen toiminnan ja verkoston eri tasoilla
  • asiakasarvoon perustuva toiminnan johtaminen

Koulutukset

Asiakas- ja käyttäjäkokemus liiketoiminnan kehittämisessä
Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä
Executive MBA in Business Renewal
Executive Program in Rethinking Business
General Executive MBA (Pori)
General Executive MBA (Tampere)
Johtamisviestintä
3D Printing
Muutosjohtaminen
Porin JOKO -johtamiskoulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysjohtamisen Executive MBA
Systeemiajattelu johtamisen työkaluna
Sähköverkkoliiketoiminnan johtaminen

Räätälöitävät koulutukset

International Summer School
Tailored eMBA visits to Finland

Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme, kuinka TTY:n täydennyskoulutus voi olla avuksi osaamisen kehittämisessä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Räätälöimme organisaatiokohtaista koulutusta ja muokkaamme avointa koulutustarjontaa asiakkaidemme tarpeen mukaiseksi.

Pauli Mesiä
asiakkuuspäällikkö

Linkedin/heinialavannesluoma
050 328 3491
pauli.mesia@tut.fi

 

 

Anna-Maria Moisio-Varpela
Koulutuspäällikkö
Johtamiskoulutukset Porissa
linkedin/ullamariavarkoi
040 826 2752
anna-maria.moisio@tut.fi

"Uskon, etta viime vuosien menestykseni työssä ja urakehityksessa, on suuresti General Executive MBA:n ansiota. Haluaisin myos kannustaa kaikkia kokeilemaan kansainvälistä uraa, mikäli se on mahdollista. Tämä on ollut kokemus, jota en vaihtaisi pois."

Virve Sarja, General Manager
Eastern European Cluster
DePuy Synthes Companies of Johnson & Johnson
General Executive MBA VII

"Olin miettinyt yrityksen johtamiseen liittyvää koulutusta sen jälkeen, kun aloitin Milltamo Oy:n toimitusjohtajana reilu vuosi sitten. Liiketoiminnan johtamisen valmennus oli sopiva aiheiltaan ja helppo järjestää töiden kannalta, sillä koulutuspäivät oli jaettu eri kuukausille. Sain koulutuksesta vahvistusta omille ajatuksilleni ja paljon uusia ideoita. Erityisen hyödyllisiksi oman työni kannalta koin strategisen ja talouden johtamisen osiot. Valmennuksen jaksotehtävinä laatimani kehityssuunnitelmat sekä luentomateriaali tulevat toimimaan hyvänä pohjana tulevina vuosina. Valmennus ylitti odotukseni ja voin suositella sitä lämpimästi myös pk-sektorin väelle."

Kaisa Juortamo, toimitusjohtaja
Milltamo Oy
Liiketoiminnan johtamisen valmennus 2–5/2014

 

Päivittäjä: Annika Sarajärvi, 22.05.2018 15:24.
Sisällöstä vastaa: Mesiä Pauli
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, johtamiskoulutus, johtaminen, muutosjohtaminen, uudistumisen johtaminen, systeeminen päätöksenteko, digitalisaatio, tiedolla johtaminen