Opetusyhteistyö - Tampereen teknillinen yliopisto

Opetusyhteistyö tuo viestiä työelämän osaamistarpeista

Opetusyhteistyö varmistaa, että tutkintojen sisällöt pysyvät elinkeinoelämän tarpeita vastaavina. Se myös auttaa opiskeijoita ymmärtämään oppimansa tiedon merkityksen käytännön työelämän kannalta. Lisäksi yhteistyö tukee yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Yrityksesi voi osallistua yliopisto-opetukseen monin eri tavoin.

Tule luennoitsijaksi tai vierailevaksi asiantuntijaksi

Yrityksesi henkilöstö voi osallistua yliopisto-opetukseen vierailevina luennoitsijoina tai asiantuntijoina. Vierailuluennot tukevat opetuksen ajankohtaisuutta ja edistävät opiskelijoiden ymmärrystä tiedon käytännön merkityksistä. Opetukseen osallistuminen pitää tutkintojen sisällöt elinkeinoelämän tarpeita vastaavina ja tukee yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Voit myös kutsua opiskelijoita vierailulle yritykseesi. Perinteinen tapa esitellä yrityksen tointaa on kutsua opiskelijaryhmiä ekskursiolle yrityksen toimitiloihin.

Järjestä excu tai kilpailu

Voit kutsua opiskelijoita vierailulle yritykseesi. Perinteinen tapa esitellä yrityksen toimintaa on kutsua opiskelijaryhmiä ekskursiolle yrityksen toimitiloihin. Yritysvierailun järjestämisessä auttavat Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan killat, jotka edustavat eri opiskelualoja.

Pieniä pulmia ratkottavana?

Harjoitustyöt ovat opinnäytetöitä suppeampia selvityksiä, jotka liittyvät osaltaan opiskelijan suorittamiin opintojaksoihin tai muihin opintoihin. Ne voivat olla esimerkiksi:

  • projektitöitä
  • pienimuotoisia case-harjoituksia
  • selvityksiä, jotka palvelevat yrityksen omia tarpeita.
     

Harjoitustyöt voivat tarjota yritykselle ratkaisuja pienimuotoisiin ongelmiin, uusinta tutkimustietoa ja tuoreita näkökulmia. Yritys voi ehdottaa harjoitustyön aiheita ottamalla suoraan yhteyttä sopivan kurssin opettajaan tai tuttuun opiskelijaan. Myös TTY:n työelämäpalvelut ja yrityspalvelut auttavat aiheiden välittämisessä soveltuville laitoksille ja opettajille.

Ennakkoluulottomien näkökulmien ja uusien ideoiden lähteenä toimii myös opiskelijoille suunnattu idea- tai suunnittelukilpailu. Yliopiston asiantuntijat ja opiskelijat mielellään auttavat yritystäsi sellaisen suunittelussa ja toteuttamisessa.

Harjoittelupaikat

Yliopistokoulutuksessa on erittäin tärkeää saada osallistua tuotantoon ja suunnitteluun todellisessa ympäristössä. Harjoittelun tavoitteena on pereh­dyttää opiskelija oman ammattialansa työympäristöön ja työtehtäviin. Opiskelijoiden harjoittelupaikat ovat enimmäkseen teollisuuden ja yksityisten yritysten tarjoamia. Ilmoita harjoittelupaikasta rekrytointikanavan kautta. Harjoittelijan etsinnässä auttavat myös TTY:n työelämäpalvelut ja yrityspalvelut.

Me autamme!

Mikäli innostut opetusyhteistyöstä, ota yhteyttä suoraan haluamaasi yliopiston asiantuntijaan. Yhteystiedot löydät henkilöhausta. Myös TTY:n  yrityspalvelut ja työelämäpalvelut auttavat sinua oikean asiantuntijan, kurssin tai opintokokonaisuuden löytämisessä ja ideasi toteuttamisessa.

 

 

Päivittäjä: Marjut Kemiläinen, 03.01.2017 11:41.
Sisällöstä vastaa: Kemiläinen Marjut
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö