Opiskelija kumppanina - Tampereen teknillinen yliopisto

Uusia oivalluksia opiskelijayhteistyöllä

Yhteistyö opiskeijoiden kanssa avaa yrityksillesi mahdollisuuden hyödyntää tuoretta näkemystä ja ratkaista ajankohtaisia ongelmia. Yhteistyö edistää opiskeijan oppimista ja vahvistaa työelämätaitoja. Opiskelijayhteistyö on myös oiva tapa löytää ja testata uudet parhaat osaajat yritykseesi. TTY:n opiskelijat osallistuvat jo opiskeluaikanaan yritysten tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi diplomi- tai harjoitustöiden tekijöinä.

Opiskelijayhteistyön monet muodot: löydä, testaa ja pestaa parhaat osaajat yritykseesi

Huomioithan, että opiskelijayhteistyö edistää ensisijaisesti opiskelijan omaa kehittymistä ja opintoja. Opiskelijalla on täysi vapaus opintojensa suorittamiseen akateemisten kriteerien ja oppimistavoitteiden mukaisesti. Opiskelija ei lähtökohtaisesti ole yrityksen, eikä yliopiston palveluksessa, ellei muuta ole sovittu. Opiskelija omistaa työnsä tekijänoikeudet, mutta rinnakkaisoikeuksien siirroista voidaan sopia tapauskohtaisesti erikseen.

Opintojen aikainen yritysyhteistyö parhaimmillaan

  • kehittää opiskelijan sovellustaitoja ja työelämävalmiuksia
  • edistää opiskelijan opiskelumotivaatiota ja myös valmistumista
  • avaa työllistymisvaihtoehtoja
  • tukee yrittäjyyskasvatusta
  • tuo tuoreinta tietoa ja uusia näkökulmia yritykseen
Päivittäjä: Marjut Kemiläinen, 06.07.2017 15:10.
Sisällöstä vastaa: Kemiläinen Marjut
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö