Opiskelija kumppanina - Tampereen teknillinen yliopisto

Uusia oivalluksia opiskelijayhteistyöllä

Yhteistyö opiskeijoiden kanssa avaa yrityksillesi mahdollisuuden hyödyntää tuoretta näkemystä ja ratkaista ajankohtaisia ongelmia. Yhteistyö edistää opiskeijan oppimista ja vahvistaa työelämätaitoja. Opiskelijayhteistyö on myös oiva tapa löytää ja testata uudet parhaat osaajat yritykseesi. TTY:n opiskelijat osallistuvat jo opiskeluaikanaan yritysten tutkimus- ja kehityshankkeisiin esimerkiksi diplomi- tai harjoitustöiden tekijöinä.

Opiskelijayhteistyön monet muodot: löydä, testaa ja pestaa parhaat osaajat yritykseesi

Opintojen aikainen yritysyhteistyö

  • kehittää sovellustaitoja ja työelämävalmiuksia
  • edistää opiskelumotivaatiota
  • lisää työllistymisvaihtoehtoja
  • tukee yrittäjyyskasvatusta
Päivittäjä: Marjut Kemiläinen, 03.01.2017 11:26.
Sisällöstä vastaa: Kemiläinen Marjut
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö